Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 4494 | Date: 14-Jan-1993
છે દરવાજા તો તારી પાસ, રાખવા બંધ કે રાખવા ખુલ્લાં, છે એ તો તારે હાથ
Chē daravājā tō tārī pāsa, rākhavā baṁdha kē rākhavā khullāṁ, chē ē tō tārē hātha

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 4494 | Date: 14-Jan-1993

છે દરવાજા તો તારી પાસ, રાખવા બંધ કે રાખવા ખુલ્લાં, છે એ તો તારે હાથ

  No Audio

chē daravājā tō tārī pāsa, rākhavā baṁdha kē rākhavā khullāṁ, chē ē tō tārē hātha

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1993-01-14 1993-01-14 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16481 છે દરવાજા તો તારી પાસ, રાખવા બંધ કે રાખવા ખુલ્લાં, છે એ તો તારે હાથ છે દરવાજા તો તારી પાસ, રાખવા બંધ કે રાખવા ખુલ્લાં, છે એ તો તારે હાથ

સમજી વિચારી નિર્ણય તું લેજે, સમજી વિચારી હૈયાંમાં પ્રવેશ તો તું આપજે

દુઃખ દર્દ તો છે તારે હાથ, તારી ઇચ્છા વિના, ના આવી શકે એ તારી પાસ

કોણ તારું, કોણ પરાયું, લેવો નિર્ણય તો છે તારે હાથ, મન, બુદ્ધિ તો છે તારી પાસ

મિત્ર બનાવવો કે બનાવવો વેરી, છે એ તો તારે હાથ, પ્રેમની ધારા તો છે તારી પાસ

જોઈએ છે શાંતિ કે તને ઉત્પાત, છે જીવનમાં આચરણ તો જ્યાં તારી પાસ

મળી કે મેળવી શકે જીવનમાં તું પ્રભુનો સાથ, ભાવ ને ભક્તિ તો છે જ્યાં તારી પાસ

નથી જીવનમાં તું કાંઈ અસહાય, કર્મને નિર્ણય શક્તિ તો છે જ્યાં તારી પાસ

શું બનવું, કે બનવું કેવું, છે એ તારે હાથ, સંકલ્પ શક્તિ તો છે જ્યાં તારી પાસ

વધવું આગળ કે હટવું પાછળ, કે સ્થિર રહેવું, છે તારે હાથ, છે કાર્યશક્તિ તારી પાસ

મુક્ત થાવું કે જગમાં બંધાઈ રહેવું છે એ તારે હાથ, મન, ચિત્ત, બુદ્ધિ હૈયું તારી પાસ
View Original Increase Font Decrease Font


છે દરવાજા તો તારી પાસ, રાખવા બંધ કે રાખવા ખુલ્લાં, છે એ તો તારે હાથ

સમજી વિચારી નિર્ણય તું લેજે, સમજી વિચારી હૈયાંમાં પ્રવેશ તો તું આપજે

દુઃખ દર્દ તો છે તારે હાથ, તારી ઇચ્છા વિના, ના આવી શકે એ તારી પાસ

કોણ તારું, કોણ પરાયું, લેવો નિર્ણય તો છે તારે હાથ, મન, બુદ્ધિ તો છે તારી પાસ

મિત્ર બનાવવો કે બનાવવો વેરી, છે એ તો તારે હાથ, પ્રેમની ધારા તો છે તારી પાસ

જોઈએ છે શાંતિ કે તને ઉત્પાત, છે જીવનમાં આચરણ તો જ્યાં તારી પાસ

મળી કે મેળવી શકે જીવનમાં તું પ્રભુનો સાથ, ભાવ ને ભક્તિ તો છે જ્યાં તારી પાસ

નથી જીવનમાં તું કાંઈ અસહાય, કર્મને નિર્ણય શક્તિ તો છે જ્યાં તારી પાસ

શું બનવું, કે બનવું કેવું, છે એ તારે હાથ, સંકલ્પ શક્તિ તો છે જ્યાં તારી પાસ

વધવું આગળ કે હટવું પાછળ, કે સ્થિર રહેવું, છે તારે હાથ, છે કાર્યશક્તિ તારી પાસ

મુક્ત થાવું કે જગમાં બંધાઈ રહેવું છે એ તારે હાથ, મન, ચિત્ત, બુદ્ધિ હૈયું તારી પાસ
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

chē daravājā tō tārī pāsa, rākhavā baṁdha kē rākhavā khullāṁ, chē ē tō tārē hātha

samajī vicārī nirṇaya tuṁ lējē, samajī vicārī haiyāṁmāṁ pravēśa tō tuṁ āpajē

duḥkha darda tō chē tārē hātha, tārī icchā vinā, nā āvī śakē ē tārī pāsa

kōṇa tāruṁ, kōṇa parāyuṁ, lēvō nirṇaya tō chē tārē hātha, mana, buddhi tō chē tārī pāsa

mitra banāvavō kē banāvavō vērī, chē ē tō tārē hātha, prēmanī dhārā tō chē tārī pāsa

jōīē chē śāṁti kē tanē utpāta, chē jīvanamāṁ ācaraṇa tō jyāṁ tārī pāsa

malī kē mēlavī śakē jīvanamāṁ tuṁ prabhunō sātha, bhāva nē bhakti tō chē jyāṁ tārī pāsa

nathī jīvanamāṁ tuṁ kāṁī asahāya, karmanē nirṇaya śakti tō chē jyāṁ tārī pāsa

śuṁ banavuṁ, kē banavuṁ kēvuṁ, chē ē tārē hātha, saṁkalpa śakti tō chē jyāṁ tārī pāsa

vadhavuṁ āgala kē haṭavuṁ pāchala, kē sthira rahēvuṁ, chē tārē hātha, chē kāryaśakti tārī pāsa

mukta thāvuṁ kē jagamāṁ baṁdhāī rahēvuṁ chē ē tārē hātha, mana, citta, buddhi haiyuṁ tārī pāsa
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 4494 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...449244934494...Last