Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 161 | Date: 03-Jul-1985
આશા-નિરાશાનાં તોફાન ઊઠે છે રોજ મારા હૈયામાં
Āśā-nirāśānāṁ tōphāna ūṭhē chē rōja mārā haiyāmāṁ

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

Hymn No. 161 | Date: 03-Jul-1985

આશા-નિરાશાનાં તોફાન ઊઠે છે રોજ મારા હૈયામાં

  No Audio

āśā-nirāśānāṁ tōphāna ūṭhē chē rōja mārā haiyāmāṁ

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

1985-07-03 1985-07-03 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1650 આશા-નિરાશાનાં તોફાન ઊઠે છે રોજ મારા હૈયામાં આશા-નિરાશાનાં તોફાન ઊઠે છે રોજ મારા હૈયામાં

ઊંડે-ઊંડે પડ્યા છે કંઈક ઘા એના મુજ હૈયામાં

કામમાં સળવળ્યા ને ક્રોધના લિસોટા પડ્યા છે હેયામાં

ઊંડે-ઊંડે પડ્યા છે કંઈક ઘા એના મુજ હેયામાં

અસંતોષના કંઈક ઊઠે છે પરપોટા મુજ હૈયામાં

ઊંડે-ઊંડે પડ્યા છે કંઈક ઘા એના મુજ હેયામાં

રૂપના ચમકારા પહોંચ્યા છે કંઈક, ઊંડે-ઊંડે હૈયામાં

ઊંડે-ઊંડે પડ્યા છે કંઈક ઘા એના મુજ હેયામાં

મોહ તણી માયાના દોર વીંટાયા છે બહુ હૈયામાં

ઊંડે-ઊંડે પડ્યા છે કંઈક ઘા એના મુજ હેયામાં

અહંકાર ખૂંદી રહ્યો છે ખૂણેખૂણો મુજ હૈયાનો

ઊંડે-ઊંડે પડ્યા છે કંઈક ઘા એના મુજ હેયામાં

ધીરજ અને શ્રદ્ધાને આકરું બન્યું છે વસવું હૈયામાં

ઊંડે-ઊંડે પડ્યા છે કંઈક ઘા એના મુજ હેયામાં

તારા પ્રેમનાં અમીછાંટણાં છાંટજે મારા જેવા હૈયામાં

ઊંડે-ઊંડે શીતળતા પ્રસારજે કંઈક મારા જેવા હેયામાં
View Original Increase Font Decrease Font


આશા-નિરાશાનાં તોફાન ઊઠે છે રોજ મારા હૈયામાં

ઊંડે-ઊંડે પડ્યા છે કંઈક ઘા એના મુજ હૈયામાં

કામમાં સળવળ્યા ને ક્રોધના લિસોટા પડ્યા છે હેયામાં

ઊંડે-ઊંડે પડ્યા છે કંઈક ઘા એના મુજ હેયામાં

અસંતોષના કંઈક ઊઠે છે પરપોટા મુજ હૈયામાં

ઊંડે-ઊંડે પડ્યા છે કંઈક ઘા એના મુજ હેયામાં

રૂપના ચમકારા પહોંચ્યા છે કંઈક, ઊંડે-ઊંડે હૈયામાં

ઊંડે-ઊંડે પડ્યા છે કંઈક ઘા એના મુજ હેયામાં

મોહ તણી માયાના દોર વીંટાયા છે બહુ હૈયામાં

ઊંડે-ઊંડે પડ્યા છે કંઈક ઘા એના મુજ હેયામાં

અહંકાર ખૂંદી રહ્યો છે ખૂણેખૂણો મુજ હૈયાનો

ઊંડે-ઊંડે પડ્યા છે કંઈક ઘા એના મુજ હેયામાં

ધીરજ અને શ્રદ્ધાને આકરું બન્યું છે વસવું હૈયામાં

ઊંડે-ઊંડે પડ્યા છે કંઈક ઘા એના મુજ હેયામાં

તારા પ્રેમનાં અમીછાંટણાં છાંટજે મારા જેવા હૈયામાં

ઊંડે-ઊંડે શીતળતા પ્રસારજે કંઈક મારા જેવા હેયામાં
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

āśā-nirāśānāṁ tōphāna ūṭhē chē rōja mārā haiyāmāṁ

ūṁḍē-ūṁḍē paḍyā chē kaṁīka ghā ēnā muja haiyāmāṁ

kāmamāṁ salavalyā nē krōdhanā lisōṭā paḍyā chē hēyāmāṁ

ūṁḍē-ūṁḍē paḍyā chē kaṁīka ghā ēnā muja hēyāmāṁ

asaṁtōṣanā kaṁīka ūṭhē chē parapōṭā muja haiyāmāṁ

ūṁḍē-ūṁḍē paḍyā chē kaṁīka ghā ēnā muja hēyāmāṁ

rūpanā camakārā pahōṁcyā chē kaṁīka, ūṁḍē-ūṁḍē haiyāmāṁ

ūṁḍē-ūṁḍē paḍyā chē kaṁīka ghā ēnā muja hēyāmāṁ

mōha taṇī māyānā dōra vīṁṭāyā chē bahu haiyāmāṁ

ūṁḍē-ūṁḍē paḍyā chē kaṁīka ghā ēnā muja hēyāmāṁ

ahaṁkāra khūṁdī rahyō chē khūṇēkhūṇō muja haiyānō

ūṁḍē-ūṁḍē paḍyā chē kaṁīka ghā ēnā muja hēyāmāṁ

dhīraja anē śraddhānē ākaruṁ banyuṁ chē vasavuṁ haiyāmāṁ

ūṁḍē-ūṁḍē paḍyā chē kaṁīka ghā ēnā muja hēyāmāṁ

tārā prēmanāṁ amīchāṁṭaṇāṁ chāṁṭajē mārā jēvā haiyāmāṁ

ūṁḍē-ūṁḍē śītalatā prasārajē kaṁīka mārā jēvā hēyāmāṁ
English Explanation Increase Font Decrease Font


Here dear Kaka talks about some of our bitter emotions so deeply rooted in our hearts but yet we are clueless about them. And he (Kaka) sends a plea to Mother Divine, on our behalf, to make our heart a joyous place.

Expectations and disappointment create a whirlwind within my heart every day.

And I have scars deep within my heart somewhere because of that.

I got carried away by my lustful acts, and my rage left some intense wounds in my heart.

And I have some scars deep down within my heart somewhere because of that.

The feeling of discontentment and dissatisfaction keeps bothering me.

And I have some scars deep down within my heart somewhere because of that.

I got mesmerized by the outward glamour and beauty so much.

And I have some scars deep down within my heart somewhere because of that.

The thread of attachments, towards worldly possessions, is so intertwined within my heart.

And I have some scars deep down within my heart somewhere because of that.

Arrogance is destroying every corner of my heart.

And I have some scars deep down within my heart somewhere because of that.

Because of all of these traits already in the heart. There is no room for patience and devotion.

And I have some scars deep down within my heart somewhere because of that.

Please sprinkle my heart with your Divine love.

So deep within my heart can reside peace and calm.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 161 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...160161162...Last