BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 162 | Date: 03-Jul-1985
   Text Size Increase Font Decrease Font

તારાં ચશ્માં વિના `મા', જગમાં દેખાય બધું ખોટું-ખોટું

  No Audio

taram chashmam vina `ma', jagamam dekhaya badhum khotum-khotum

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1985-07-03 1985-07-03 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1651 તારાં ચશ્માં વિના `મા', જગમાં દેખાય બધું ખોટું-ખોટું તારાં ચશ્માં વિના `મા', જગમાં દેખાય બધું ખોટું-ખોટું
ખાડો દેખાય ના, ટેકરો કળાય ના, ના દેખાય ક્યાં છે લપસણું
તારાં ચશ્માં વિના `મા', જગમાં દેખાય બધું ખોટું-ખોટું
તેજ દેખાય ના, ધૂંધળું દેખાય બધું, સમજાય ના સાચું-ખોટું
તારાં ચશ્માં વિના `મા', જગમાં દેખાય બધું ખોટું-ખોટું
સાથી કોણ કે દુશ્મન કોણ, સમજાય બધું ખોટું-ખોટું
તારાં ચશ્માં વિના `મા', જગમાં દેખાય બધું ખોટું-ખોટું
આવવા નીકળ્યો તારી પાસે, આવવું તારી પાસે વહેલું-મોડું
તારાં ચશ્માં વિના `મા' ,જગમાં દેખાય બધું ખોટું-ખોટું
ચાલતાં-ચાલતાં રોકાણ થયું, જ્યાં-ત્યાં રોકાઈ જાવું પડ્યું
તારાં ચશ્માં વિના `મા', જગમાં દેખાય બધું ખોટું-ખોટું
માર્ગ મળ્યા ખોટા, લાગ્યા સાચા, જ્યા-ત્યાં અથડાવું પડ્યું
તારાં ચશ્માં વિના `મા', જગમાં દેખાય બધું ખોટું-ખોટું
ધીરજ રહી છે ખૂટી, કેડી જડતી નથી, મનડું મારું મૂંઝાઈ ગયું
તારાં ચશ્માં વિના `મા', જગમાં દેખાય બધું ખોટું-ખોટું
દઈને દૃષ્ટિ તારી સાચી, કૃપા કરજે માડી, આવવું તારી પાસે રહ્યું
તારાં ચશ્માં વિના `મા’, જગમાં દેખાય બધું ખોટું-ખોટું
Gujarati Bhajan no. 162 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
તારાં ચશ્માં વિના `મા', જગમાં દેખાય બધું ખોટું-ખોટું
ખાડો દેખાય ના, ટેકરો કળાય ના, ના દેખાય ક્યાં છે લપસણું
તારાં ચશ્માં વિના `મા', જગમાં દેખાય બધું ખોટું-ખોટું
તેજ દેખાય ના, ધૂંધળું દેખાય બધું, સમજાય ના સાચું-ખોટું
તારાં ચશ્માં વિના `મા', જગમાં દેખાય બધું ખોટું-ખોટું
સાથી કોણ કે દુશ્મન કોણ, સમજાય બધું ખોટું-ખોટું
તારાં ચશ્માં વિના `મા', જગમાં દેખાય બધું ખોટું-ખોટું
આવવા નીકળ્યો તારી પાસે, આવવું તારી પાસે વહેલું-મોડું
તારાં ચશ્માં વિના `મા' ,જગમાં દેખાય બધું ખોટું-ખોટું
ચાલતાં-ચાલતાં રોકાણ થયું, જ્યાં-ત્યાં રોકાઈ જાવું પડ્યું
તારાં ચશ્માં વિના `મા', જગમાં દેખાય બધું ખોટું-ખોટું
માર્ગ મળ્યા ખોટા, લાગ્યા સાચા, જ્યા-ત્યાં અથડાવું પડ્યું
તારાં ચશ્માં વિના `મા', જગમાં દેખાય બધું ખોટું-ખોટું
ધીરજ રહી છે ખૂટી, કેડી જડતી નથી, મનડું મારું મૂંઝાઈ ગયું
તારાં ચશ્માં વિના `મા', જગમાં દેખાય બધું ખોટું-ખોટું
દઈને દૃષ્ટિ તારી સાચી, કૃપા કરજે માડી, આવવું તારી પાસે રહ્યું
તારાં ચશ્માં વિના `મા’, જગમાં દેખાય બધું ખોટું-ખોટું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
tārāṁ caśmāṁ vinā `mā', jagamāṁ dēkhāya badhuṁ khōṭuṁ-khōṭuṁ
khāḍō dēkhāya nā, ṭēkarō kalāya nā, nā dēkhāya kyāṁ chē lapasaṇuṁ
tārāṁ caśmāṁ vinā `mā', jagamāṁ dēkhāya badhuṁ khōṭuṁ-khōṭuṁ
tēja dēkhāya nā, dhūṁdhaluṁ dēkhāya badhuṁ, samajāya nā sācuṁ-khōṭuṁ
tārāṁ caśmāṁ vinā `mā', jagamāṁ dēkhāya badhuṁ khōṭuṁ-khōṭuṁ
sāthī kōṇa kē duśmana kōṇa, samajāya badhuṁ khōṭuṁ-khōṭuṁ
tārāṁ caśmāṁ vinā `mā', jagamāṁ dēkhāya badhuṁ khōṭuṁ-khōṭuṁ
āvavā nīkalyō tārī pāsē, āvavuṁ tārī pāsē vahēluṁ-mōḍuṁ
tārāṁ caśmāṁ vinā `mā' ,jagamāṁ dēkhāya badhuṁ khōṭuṁ-khōṭuṁ
cālatāṁ-cālatāṁ rōkāṇa thayuṁ, jyāṁ-tyāṁ rōkāī jāvuṁ paḍyuṁ
tārāṁ caśmāṁ vinā `mā', jagamāṁ dēkhāya badhuṁ khōṭuṁ-khōṭuṁ
mārga malyā khōṭā, lāgyā sācā, jyā-tyāṁ athaḍāvuṁ paḍyuṁ
tārāṁ caśmāṁ vinā `mā', jagamāṁ dēkhāya badhuṁ khōṭuṁ-khōṭuṁ
dhīraja rahī chē khūṭī, kēḍī jaḍatī nathī, manaḍuṁ māruṁ mūṁjhāī gayuṁ
tārāṁ caśmāṁ vinā `mā', jagamāṁ dēkhāya badhuṁ khōṭuṁ-khōṭuṁ
daīnē dr̥ṣṭi tārī sācī, kr̥pā karajē māḍī, āvavuṁ tārī pāsē rahyuṁ
tārāṁ caśmāṁ vinā `mā', jagamāṁ dēkhāya badhuṁ khōṭuṁ-khōṭuṁ

Explanation in English
Here Kaka (Satguru Devendra Ghia) is telling Mother Divinity.....

My vision is unclear and my understanding inaccurate when I don't see life through your eyeglasses, O Mother Divine.
I cannot see the pitfalls nor the uphills and not even the slippery slopes.
My vision is unclear when I don't see through your eyeglass.
I am not able to see the light clearly but instead see everything hazy. I am unable to assess right from wrong.
My vision is unclear when I don't see through your eyeglass.
Who is a friend and who is not, that understanding is warped?
My vision is unclear when I don't see through your eyeglass.
Have already started on the path that leads to your cause today or tomorrow the journey is going to be in your direction.
My vision is unclear when I don't see through your eyeglass.
There are lots of obstacles on that path, which slows my journey down.
My vision is unclear when I don't see through your eyeglass.
Got on the wrong path thinking that was the right path. Kept losing my way again and again.
My vision is unclear when I don't see through your eyeglass.
Losing my patience and feeling uneasy I am unable to find the right path.
My vision is unclear when I don't see through your eyeglass.
Eventually, I have to come to you dear Mother Divine
Give me your true vision, O Mother Divine, so I can walk on the right path.
Because my vision is unclear and my understanding false when I don't see life through your eyeglasses, O Mother Divine.

First...161162163164165...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall