Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 166 | Date: 05-Jul-1985
રૂપ તારું રેલાય માડી
Rūpa tāruṁ rēlāya māḍī

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

Hymn No. 166 | Date: 05-Jul-1985

રૂપ તારું રેલાય માડી

  No Audio

rūpa tāruṁ rēlāya māḍī

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

1985-07-05 1985-07-05 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1655 રૂપ તારું રેલાય માડી રૂપ તારું રેલાય માડી

   રૂપ તારું રેલાય

એને નીરખતાં માડી, હૈયે આનંદ ન માય

   તેજ તારું ફેલાય માડી

   તેજ તારું ફેલાય

હૈયાનો અંધકાર માડી, દૂર-દૂર થાય

   તારા ઝાંઝરનો ઝમકાર માડી

   તારા ઝાંઝરનો ઝમકાર

સાંભળતાં માડી, હૈયું આનંદમાં ડૂબી જાય

   તારી આંખમાં અમીરસ રેલાય માડી

   તારી આંખમાં અમીરસ રેલાય

પાન કરતાં એનું, મારી દુનિયા બદલાય

   તારી કરુણાનો નહીં પાર માડી

   તારી કરુણાનો નહીં પાર

દૃષ્ટિ તારી પડતાં માડી, સંકટો હટી જાય

   તારી ભક્તિ હૈયે જો ફેલાય માડી

   તારી ભક્તિ હૈયે જો ફેલાય

આ જીવન મારું માડી, ધન્ય ધન્ય થઈ જાય
View Original Increase Font Decrease Font


રૂપ તારું રેલાય માડી

   રૂપ તારું રેલાય

એને નીરખતાં માડી, હૈયે આનંદ ન માય

   તેજ તારું ફેલાય માડી

   તેજ તારું ફેલાય

હૈયાનો અંધકાર માડી, દૂર-દૂર થાય

   તારા ઝાંઝરનો ઝમકાર માડી

   તારા ઝાંઝરનો ઝમકાર

સાંભળતાં માડી, હૈયું આનંદમાં ડૂબી જાય

   તારી આંખમાં અમીરસ રેલાય માડી

   તારી આંખમાં અમીરસ રેલાય

પાન કરતાં એનું, મારી દુનિયા બદલાય

   તારી કરુણાનો નહીં પાર માડી

   તારી કરુણાનો નહીં પાર

દૃષ્ટિ તારી પડતાં માડી, સંકટો હટી જાય

   તારી ભક્તિ હૈયે જો ફેલાય માડી

   તારી ભક્તિ હૈયે જો ફેલાય

આ જીવન મારું માડી, ધન્ય ધન્ય થઈ જાય
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

rūpa tāruṁ rēlāya māḍī

   rūpa tāruṁ rēlāya

ēnē nīrakhatāṁ māḍī, haiyē ānaṁda na māya

   tēja tāruṁ phēlāya māḍī

   tēja tāruṁ phēlāya

haiyānō aṁdhakāra māḍī, dūra-dūra thāya

   tārā jhāṁjharanō jhamakāra māḍī

   tārā jhāṁjharanō jhamakāra

sāṁbhalatāṁ māḍī, haiyuṁ ānaṁdamāṁ ḍūbī jāya

   tārī āṁkhamāṁ amīrasa rēlāya māḍī

   tārī āṁkhamāṁ amīrasa rēlāya

pāna karatāṁ ēnuṁ, mārī duniyā badalāya

   tārī karuṇānō nahīṁ pāra māḍī

   tārī karuṇānō nahīṁ pāra

dr̥ṣṭi tārī paḍatāṁ māḍī, saṁkaṭō haṭī jāya

   tārī bhakti haiyē jō phēlāya māḍī

   tārī bhakti haiyē jō phēlāya

ā jīvana māruṁ māḍī, dhanya dhanya thaī jāya
English Explanation Increase Font Decrease Font


Here dear Kaka is expressing his love and devotion for Mother Divine.

Your beauty cannot be measured and when I look at you I am ecstatic.

The glow of your light (energy) is found everywhere.

Which helps to ward of the darkness from deep within, O Mother Divine.

The tinkering of your anklet, O Mother Divine; the tinkering of your anklet makes me go into deep bliss.

Love in your eyes O Mother Divine, the love I see in your eyes transforms this world of mine.

Your compassion O Mother Divine is endless, the minute your loving sight falls on us it is the end of all the troubles. (because she makes us able to face every situation)

If devotion for you resides in my heart O Mother Divine, my life will become worthwhile, my life will become worthwhile.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 166 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...166167168...Last