BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 6585 | Date: 27-Jan-1997
   Text Size Increase Font Decrease Font

કંકાસ, કંકાસ, કંકાસ, દૂર રાખજે કંકાસને, કરતો ના ઊભો તું કંકાસ

  No Audio

Kankas, Kankas,Kankas, Dur Rakhje Kankasne, Karto Na Ubho Tu Kankas

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1997-01-27 1997-01-27 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16572 કંકાસ, કંકાસ, કંકાસ, દૂર રાખજે કંકાસને, કરતો ના ઊભો તું કંકાસ કંકાસ, કંકાસ, કંકાસ, દૂર રાખજે કંકાસને, કરતો ના ઊભો તું કંકાસ
પ્રગતિ જીવનમાં, જાશે તારી રૂંધાઈ, સાધી ના શકીશ, એમાં તું વિકાસ
પ્રવેશ્યો કંકાસ જ્યાં જીવનમાં, રહેશે ને બનશે જીવનમાં તું ઉદાસ
બની ગયો જ્યાં કંકાસનો તું દાસ, ગુમાવીશ જીવનનો તો તું પ્રકાશ
ડૂબતોને ડૂબતો જઈશ જીવનમાં, કંકાસમાં, ખટકશે સહુનો તો સહવાસ
સાથ ના દેશે જીવનમાં તો કોઈ તને, ઊભો કરતો રહીશ તું કંકાસ રે કંકાસ
જીવન છે, સહપ્રવાસીઓ સાથેનો પ્રવાસ, પડીશ એકલો, કરતો રહીશ કંકાસ
મારતો ના ને કરતો ના, જીવનમાં તો તું, ખોટી ડંફાસ કે કંકાસ
હર પ્રયાસના હેઠા પાડશે તાર, ઊભા કરતો રહેશે જો તું કંકાસ
કંકાસને કંકાસ તો જીવનમાં, લાવશે ને કરશે ઊભી એ તો કડવાશ
Gujarati Bhajan no. 6585 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
કંકાસ, કંકાસ, કંકાસ, દૂર રાખજે કંકાસને, કરતો ના ઊભો તું કંકાસ
પ્રગતિ જીવનમાં, જાશે તારી રૂંધાઈ, સાધી ના શકીશ, એમાં તું વિકાસ
પ્રવેશ્યો કંકાસ જ્યાં જીવનમાં, રહેશે ને બનશે જીવનમાં તું ઉદાસ
બની ગયો જ્યાં કંકાસનો તું દાસ, ગુમાવીશ જીવનનો તો તું પ્રકાશ
ડૂબતોને ડૂબતો જઈશ જીવનમાં, કંકાસમાં, ખટકશે સહુનો તો સહવાસ
સાથ ના દેશે જીવનમાં તો કોઈ તને, ઊભો કરતો રહીશ તું કંકાસ રે કંકાસ
જીવન છે, સહપ્રવાસીઓ સાથેનો પ્રવાસ, પડીશ એકલો, કરતો રહીશ કંકાસ
મારતો ના ને કરતો ના, જીવનમાં તો તું, ખોટી ડંફાસ કે કંકાસ
હર પ્રયાસના હેઠા પાડશે તાર, ઊભા કરતો રહેશે જો તું કંકાસ
કંકાસને કંકાસ તો જીવનમાં, લાવશે ને કરશે ઊભી એ તો કડવાશ
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
kaṁkāsa, kaṁkāsa, kaṁkāsa, dūra rākhajē kaṁkāsanē, karatō nā ūbhō tuṁ kaṁkāsa
pragati jīvanamāṁ, jāśē tārī rūṁdhāī, sādhī nā śakīśa, ēmāṁ tuṁ vikāsa
pravēśyō kaṁkāsa jyāṁ jīvanamāṁ, rahēśē nē banaśē jīvanamāṁ tuṁ udāsa
banī gayō jyāṁ kaṁkāsanō tuṁ dāsa, gumāvīśa jīvananō tō tuṁ prakāśa
ḍūbatōnē ḍūbatō jaīśa jīvanamāṁ, kaṁkāsamāṁ, khaṭakaśē sahunō tō sahavāsa
sātha nā dēśē jīvanamāṁ tō kōī tanē, ūbhō karatō rahīśa tuṁ kaṁkāsa rē kaṁkāsa
jīvana chē, sahapravāsīō sāthēnō pravāsa, paḍīśa ēkalō, karatō rahīśa kaṁkāsa
māratō nā nē karatō nā, jīvanamāṁ tō tuṁ, khōṭī ḍaṁphāsa kē kaṁkāsa
hara prayāsanā hēṭhā pāḍaśē tāra, ūbhā karatō rahēśē jō tuṁ kaṁkāsa
kaṁkāsanē kaṁkāsa tō jīvanamāṁ, lāvaśē nē karaśē ūbhī ē tō kaḍavāśa
First...65816582658365846585...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall