BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 6622 | Date: 10-Feb-1997
   Text Size Increase Font Decrease Font

ખેલ્યો, ખેલ્યો, જંગ જીવનમાં તું એવો કેવો

  No Audio

Khelyo, Khelyo, Jang Jivanma Tu Aevo Kevo

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1997-02-10 1997-02-10 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16609 ખેલ્યો, ખેલ્યો, જંગ જીવનમાં તું એવો કેવો ખેલ્યો, ખેલ્યો, જંગ જીવનમાં તું એવો કેવો
ના તને હાર મળી કે, ના તને જિત મળી
ખેલી ખેલી જંગ જીવનનો જીવનમાં તો તું શું પામ્યો
જીવનમાં તો તેં, પોરો ખાવાનો મોકો મેળવ્યો
સાથને સાથીદારો તો મેળવી, ગયો જંગને તું અધૂરો છોડી
હર વખત નવા લેબાશમાં, પડયો જંગ તારે તો ખેલવો
હર વખત મળ્યા એના એ સાથીદારો તને નવા લેબાશમાં
હર વખતની જેમ, એ જંગમાં ના તને હાર મળી ના તને જિત મળી
કરી કરી સુંદર શરૂઆત, રાખ્યો અધૂરો, આળસને નોતરી
ખેલ્યો જંગ નિયમો ના પાળી, ના તને હાર મળી ના તને જિત મળી
Gujarati Bhajan no. 6622 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
ખેલ્યો, ખેલ્યો, જંગ જીવનમાં તું એવો કેવો
ના તને હાર મળી કે, ના તને જિત મળી
ખેલી ખેલી જંગ જીવનનો જીવનમાં તો તું શું પામ્યો
જીવનમાં તો તેં, પોરો ખાવાનો મોકો મેળવ્યો
સાથને સાથીદારો તો મેળવી, ગયો જંગને તું અધૂરો છોડી
હર વખત નવા લેબાશમાં, પડયો જંગ તારે તો ખેલવો
હર વખત મળ્યા એના એ સાથીદારો તને નવા લેબાશમાં
હર વખતની જેમ, એ જંગમાં ના તને હાર મળી ના તને જિત મળી
કરી કરી સુંદર શરૂઆત, રાખ્યો અધૂરો, આળસને નોતરી
ખેલ્યો જંગ નિયમો ના પાળી, ના તને હાર મળી ના તને જિત મળી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
khēlyō, khēlyō, jaṁga jīvanamāṁ tuṁ ēvō kēvō
nā tanē hāra malī kē, nā tanē jita malī
khēlī khēlī jaṁga jīvananō jīvanamāṁ tō tuṁ śuṁ pāmyō
jīvanamāṁ tō tēṁ, pōrō khāvānō mōkō mēlavyō
sāthanē sāthīdārō tō mēlavī, gayō jaṁganē tuṁ adhūrō chōḍī
hara vakhata navā lēbāśamāṁ, paḍayō jaṁga tārē tō khēlavō
hara vakhata malyā ēnā ē sāthīdārō tanē navā lēbāśamāṁ
hara vakhatanī jēma, ē jaṁgamāṁ nā tanē hāra malī nā tanē jita malī
karī karī suṁdara śarūāta, rākhyō adhūrō, ālasanē nōtarī
khēlyō jaṁga niyamō nā pālī, nā tanē hāra malī nā tanē jita malī
First...66166617661866196620...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall