BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 6624 | Date: 12-Feb-1997
   Text Size Increase Font Decrease Font

રહ્યો છે માનવ, કરતોને કરતો જીવનમાં એની તો ખૂબ ધમાલ

  Audio

Raahyo Che Manav, Kartone Karto Jivanma Aeni To Khub Dhamal

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1997-02-12 1997-02-12 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16611 રહ્યો છે માનવ, કરતોને કરતો જીવનમાં એની તો ખૂબ ધમાલ રહ્યો છે માનવ, કરતોને કરતો જીવનમાં એની તો ખૂબ ધમાલ
ચાહે છે માનવ, કરે પ્રભુ, એના જીવનમાં તો ખૂબ કમાલ
કરતોને કરતો આવ્યો, માનવ એના જીવનમાં તો ગોલમાલ
રાખે છે એ ખુદને ખયાલમાં, કરતો નથી અન્યના એ તો ખયાલ
ઊભી કરતો આવ્યો છે ને રચતો આવ્યો છે, પ્રભુને એની વચ્ચે દીવાલ
દુઃખો રહ્યાં છે કરતા ઊભા, લૂછવા આંસુ, રહ્યો છે ગોતતો રૂમાલ
રહ્યો છે ઊંચકતો ભાર કર્મોના, બની ગયા છે જ્યાં કર્મોના હમાલ
કરતાને કરતા રહ્યાં કામો ખોટા જીવનમાં, થાતાં રહ્યાં જીવનમાં પાયમાલ
થાશે કે કરશે જીવનમાં ઓછી એ ધમાલ, થઈ જાશે જીવનમાં એ તો માલામાલ
https://www.youtube.com/watch?v=R3s1a8sBTGY
Gujarati Bhajan no. 6624 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
રહ્યો છે માનવ, કરતોને કરતો જીવનમાં એની તો ખૂબ ધમાલ
ચાહે છે માનવ, કરે પ્રભુ, એના જીવનમાં તો ખૂબ કમાલ
કરતોને કરતો આવ્યો, માનવ એના જીવનમાં તો ગોલમાલ
રાખે છે એ ખુદને ખયાલમાં, કરતો નથી અન્યના એ તો ખયાલ
ઊભી કરતો આવ્યો છે ને રચતો આવ્યો છે, પ્રભુને એની વચ્ચે દીવાલ
દુઃખો રહ્યાં છે કરતા ઊભા, લૂછવા આંસુ, રહ્યો છે ગોતતો રૂમાલ
રહ્યો છે ઊંચકતો ભાર કર્મોના, બની ગયા છે જ્યાં કર્મોના હમાલ
કરતાને કરતા રહ્યાં કામો ખોટા જીવનમાં, થાતાં રહ્યાં જીવનમાં પાયમાલ
થાશે કે કરશે જીવનમાં ઓછી એ ધમાલ, થઈ જાશે જીવનમાં એ તો માલામાલ
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
rahyō chē mānava, karatōnē karatō jīvanamāṁ ēnī tō khūba dhamāla
cāhē chē mānava, karē prabhu, ēnā jīvanamāṁ tō khūba kamāla
karatōnē karatō āvyō, mānava ēnā jīvanamāṁ tō gōlamāla
rākhē chē ē khudanē khayālamāṁ, karatō nathī anyanā ē tō khayāla
ūbhī karatō āvyō chē nē racatō āvyō chē, prabhunē ēnī vaccē dīvāla
duḥkhō rahyāṁ chē karatā ūbhā, lūchavā āṁsu, rahyō chē gōtatō rūmāla
rahyō chē ūṁcakatō bhāra karmōnā, banī gayā chē jyāṁ karmōnā hamāla
karatānē karatā rahyāṁ kāmō khōṭā jīvanamāṁ, thātāṁ rahyāṁ jīvanamāṁ pāyamāla
thāśē kē karaśē jīvanamāṁ ōchī ē dhamāla, thaī jāśē jīvanamāṁ ē tō mālāmāla
First...66216622662366246625...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall