Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 6642 | Date: 23-Feb-1997
સીમા બાંધી લેજો, સીમા બાંધી લેજો, એની સીમા તમે તો બાંધી લેજો
Sīmā bāṁdhī lējō, sīmā bāṁdhī lējō, ēnī sīmā tamē tō bāṁdhī lējō

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 6642 | Date: 23-Feb-1997

સીમા બાંધી લેજો, સીમા બાંધી લેજો, એની સીમા તમે તો બાંધી લેજો

  No Audio

sīmā bāṁdhī lējō, sīmā bāṁdhī lējō, ēnī sīmā tamē tō bāṁdhī lējō

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1997-02-23 1997-02-23 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16629 સીમા બાંધી લેજો, સીમા બાંધી લેજો, એની સીમા તમે તો બાંધી લેજો સીમા બાંધી લેજો, સીમા બાંધી લેજો, એની સીમા તમે તો બાંધી લેજો

હરેક ચીજને હોય છે એની રે સીમા, હરેક ચીજની સીમા તમે આંકી લેજો

હર સીતમને હોય છે એની રે સીમા, એની સીમા તમે તો આંકી લેજો

વિચારોને પણ છે એની રે સીમા, એની સીમા તો, જીવનમાં તમે બાંધી દેજો

ક્રોધને પણ હોય છે એની રે સીમાં, એને સીમા બહાર તમે ના જાવા દેજો

લોભ લાલચને રાખજો તમે સીમામાં, એને સીમા બાહર ના જાવા દેજો

સ્વાર્થને સીમામાં બાંધી દેજો, એને સીમાં બહાર ના તમે તો જાવા દેજો

બાંધતા બાંધતા સીમા સહુની, સીમા રહિત તમે એમાં તો પામી લેજો

છે પ્યાર તો સીમા રહિત, જીવનમાં તમે એને તો સાચો જાણી લેજો

વિશ્વાસને રાખજો સીમા રહિત, ના એને કોઈ સીમામાં તમે બાંધી દેજો

પ્રભુ પણ છે સીમા રહિત, કાં એને સીમામાં ખેંચી લેજો, કાં એની સીમામાં પહોંચી જાજો
View Original Increase Font Decrease Font


સીમા બાંધી લેજો, સીમા બાંધી લેજો, એની સીમા તમે તો બાંધી લેજો

હરેક ચીજને હોય છે એની રે સીમા, હરેક ચીજની સીમા તમે આંકી લેજો

હર સીતમને હોય છે એની રે સીમા, એની સીમા તમે તો આંકી લેજો

વિચારોને પણ છે એની રે સીમા, એની સીમા તો, જીવનમાં તમે બાંધી દેજો

ક્રોધને પણ હોય છે એની રે સીમાં, એને સીમા બહાર તમે ના જાવા દેજો

લોભ લાલચને રાખજો તમે સીમામાં, એને સીમા બાહર ના જાવા દેજો

સ્વાર્થને સીમામાં બાંધી દેજો, એને સીમાં બહાર ના તમે તો જાવા દેજો

બાંધતા બાંધતા સીમા સહુની, સીમા રહિત તમે એમાં તો પામી લેજો

છે પ્યાર તો સીમા રહિત, જીવનમાં તમે એને તો સાચો જાણી લેજો

વિશ્વાસને રાખજો સીમા રહિત, ના એને કોઈ સીમામાં તમે બાંધી દેજો

પ્રભુ પણ છે સીમા રહિત, કાં એને સીમામાં ખેંચી લેજો, કાં એની સીમામાં પહોંચી જાજો
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

sīmā bāṁdhī lējō, sīmā bāṁdhī lējō, ēnī sīmā tamē tō bāṁdhī lējō

harēka cījanē hōya chē ēnī rē sīmā, harēka cījanī sīmā tamē āṁkī lējō

hara sītamanē hōya chē ēnī rē sīmā, ēnī sīmā tamē tō āṁkī lējō

vicārōnē paṇa chē ēnī rē sīmā, ēnī sīmā tō, jīvanamāṁ tamē bāṁdhī dējō

krōdhanē paṇa hōya chē ēnī rē sīmāṁ, ēnē sīmā bahāra tamē nā jāvā dējō

lōbha lālacanē rākhajō tamē sīmāmāṁ, ēnē sīmā bāhara nā jāvā dējō

svārthanē sīmāmāṁ bāṁdhī dējō, ēnē sīmāṁ bahāra nā tamē tō jāvā dējō

bāṁdhatā bāṁdhatā sīmā sahunī, sīmā rahita tamē ēmāṁ tō pāmī lējō

chē pyāra tō sīmā rahita, jīvanamāṁ tamē ēnē tō sācō jāṇī lējō

viśvāsanē rākhajō sīmā rahita, nā ēnē kōī sīmāmāṁ tamē bāṁdhī dējō

prabhu paṇa chē sīmā rahita, kāṁ ēnē sīmāmāṁ khēṁcī lējō, kāṁ ēnī sīmāmāṁ pahōṁcī jājō
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 6642 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...663766386639...Last