Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 6675 | Date: 13-Mar-1997
વનરા તે વનની વાટલડીએ, મારે જાવું રે ક્યાં, મારે જાવું રે ક્યાં
Vanarā tē vananī vāṭalaḍīē, mārē jāvuṁ rē kyāṁ, mārē jāvuṁ rē kyāṁ

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

Hymn No. 6675 | Date: 13-Mar-1997

વનરા તે વનની વાટલડીએ, મારે જાવું રે ક્યાં, મારે જાવું રે ક્યાં

  No Audio

vanarā tē vananī vāṭalaḍīē, mārē jāvuṁ rē kyāṁ, mārē jāvuṁ rē kyāṁ

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

1997-03-13 1997-03-13 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16662 વનરા તે વનની વાટલડીએ, મારે જાવું રે ક્યાં, મારે જાવું રે ક્યાં વનરા તે વનની વાટલડીએ, મારે જાવું રે ક્યાં, મારે જાવું રે ક્યાં

દેખાય ના કોઈ વાટડી, કાજળ ઘેરી છે, રાતલડી મારે જાવું રે ક્યાં

જોઈ ના શકે મારી આંખલડી, સૂઝે ના વાટલડી, મારે જાવું રે ક્યાં

અજાણી છે તો વાટલડી, પડી ગઈ છે રાતલડી, મારે જાવું રે ક્યાં

અજ્ઞાત ભયથી રહ્યો છું કંપી, ધડકી રહી છે છાતલડી, મારે જાવું રે ક્યાં

દેખાય ના કોઈ મારગમાં, કરવી કોની સાથે વાતલડી, મારે જાવું રે ક્યાં

છવાઈ ગયું છે એવું અંધારું, દેખાય ના મને મારી આંગળી, મારે જાવું રે ક્યાં

રોઈ રોઈ હવે, થઈ ગઈ છે રે ભીની, તો મારી પાંપલડી, મારે જાવું રે ક્યાં

મળે ના કોઈ પ્રકાશ થઈ ગઈ છે વેરી તો જ્યાં વીજલડી, મારે જાવું રે ક્યાં

રટી રહી છે રે પ્રભુ નામ તમારું, હવે મારી જીભલડી, મારે જાવું રે ક્યાં
Increase Font Decrease Font

વનરા તે વનની વાટલડીએ, મારે જાવું રે ક્યાં, મારે જાવું રે ક્યાં

દેખાય ના કોઈ વાટડી, કાજળ ઘેરી છે, રાતલડી મારે જાવું રે ક્યાં

જોઈ ના શકે મારી આંખલડી, સૂઝે ના વાટલડી, મારે જાવું રે ક્યાં

અજાણી છે તો વાટલડી, પડી ગઈ છે રાતલડી, મારે જાવું રે ક્યાં

અજ્ઞાત ભયથી રહ્યો છું કંપી, ધડકી રહી છે છાતલડી, મારે જાવું રે ક્યાં

દેખાય ના કોઈ મારગમાં, કરવી કોની સાથે વાતલડી, મારે જાવું રે ક્યાં

છવાઈ ગયું છે એવું અંધારું, દેખાય ના મને મારી આંગળી, મારે જાવું રે ક્યાં

રોઈ રોઈ હવે, થઈ ગઈ છે રે ભીની, તો મારી પાંપલડી, મારે જાવું રે ક્યાં

મળે ના કોઈ પ્રકાશ થઈ ગઈ છે વેરી તો જ્યાં વીજલડી, મારે જાવું રે ક્યાં

રટી રહી છે રે પ્રભુ નામ તમારું, હવે મારી જીભલડી, મારે જાવું રે ક્યાં
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Increase Font Decrease Font
Lyrics in English
vanarā tē vananī vāṭalaḍīē, mārē jāvuṁ rē kyāṁ, mārē jāvuṁ rē kyāṁ

dēkhāya nā kōī vāṭaḍī, kājala ghērī chē, rātalaḍī mārē jāvuṁ rē kyāṁ

jōī nā śakē mārī āṁkhalaḍī, sūjhē nā vāṭalaḍī, mārē jāvuṁ rē kyāṁ

ajāṇī chē tō vāṭalaḍī, paḍī gaī chē rātalaḍī, mārē jāvuṁ rē kyāṁ

ajñāta bhayathī rahyō chuṁ kaṁpī, dhaḍakī rahī chē chātalaḍī, mārē jāvuṁ rē kyāṁ

dēkhāya nā kōī māragamāṁ, karavī kōnī sāthē vātalaḍī, mārē jāvuṁ rē kyāṁ

chavāī gayuṁ chē ēvuṁ aṁdhāruṁ, dēkhāya nā manē mārī āṁgalī, mārē jāvuṁ rē kyāṁ

rōī rōī havē, thaī gaī chē rē bhīnī, tō mārī pāṁpalaḍī, mārē jāvuṁ rē kyāṁ

malē nā kōī prakāśa thaī gaī chē vērī tō jyāṁ vījalaḍī, mārē jāvuṁ rē kyāṁ

raṭī rahī chē rē prabhu nāma tamāruṁ, havē mārī jībhalaḍī, mārē jāvuṁ rē kyāṁ
Gujarati Bhajan no. 6675 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...667066716672...Last