BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 182 | Date: 26-Jul-1985
   Text Size Increase Font Decrease Font

બંધ હતી મારા હૈયાની બારી, સાદ ના સંભળાયા માડી

  No Audio

bandha hati mara haiyani bari, sada na sambhalaya madi

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)


1985-07-26 1985-07-26 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1671 બંધ હતી મારા હૈયાની બારી, સાદ ના સંભળાયા માડી બંધ હતી મારા હૈયાની બારી, સાદ ના સંભળાયા માડી
શિક્ષા એવી તું ના કરતી, બંધ કરીને `મા' તારી બારી
નાદાનિયત જિંદગીભર મેં કરી, વેડફી મેં તો જિંદગી સારી
શિક્ષા એવી તું ના કરતી `મા', બંધ કરીને તારી બારી
અહંકારે ડૂબીને ફર્યો જગમાંહી, ના રહી સૂધબૂધ મારી
શિક્ષા એવી તું ના કરતી માડી, બંધ કરીને તારી બારી
પાસા પડ્યા જગમાં સીધા માડી, જરૂર ન વરતાઈ તારી
શિક્ષા એવી તું ના કરતી માડી, બંધ કરીને તારી બારી
સમયના સપાટા પડ્યા જ્યાં ભારી, સૂધબૂધ ઠેકાણે મારી આવી
શિક્ષા એવી તું ના કરતી માડી, બંધ કરીને તારી બારી
ભૂલ સમજાઈ છે મને મોડી માડી, પસ્તાવો થાય છે ભારી
શિક્ષા એવી તું ના કરતી માડી, બંધ કરીને તારી બારી
કૃપા વરસાવજે મુજ પર ભારી, ખોલી દેજે મારા હૈયાની બારી
શિક્ષા એવી તું ના કરતી માડી, બંધ કરીને તારી બારી
Gujarati Bhajan no. 182 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
બંધ હતી મારા હૈયાની બારી, સાદ ના સંભળાયા માડી
શિક્ષા એવી તું ના કરતી, બંધ કરીને `મા' તારી બારી
નાદાનિયત જિંદગીભર મેં કરી, વેડફી મેં તો જિંદગી સારી
શિક્ષા એવી તું ના કરતી `મા', બંધ કરીને તારી બારી
અહંકારે ડૂબીને ફર્યો જગમાંહી, ના રહી સૂધબૂધ મારી
શિક્ષા એવી તું ના કરતી માડી, બંધ કરીને તારી બારી
પાસા પડ્યા જગમાં સીધા માડી, જરૂર ન વરતાઈ તારી
શિક્ષા એવી તું ના કરતી માડી, બંધ કરીને તારી બારી
સમયના સપાટા પડ્યા જ્યાં ભારી, સૂધબૂધ ઠેકાણે મારી આવી
શિક્ષા એવી તું ના કરતી માડી, બંધ કરીને તારી બારી
ભૂલ સમજાઈ છે મને મોડી માડી, પસ્તાવો થાય છે ભારી
શિક્ષા એવી તું ના કરતી માડી, બંધ કરીને તારી બારી
કૃપા વરસાવજે મુજ પર ભારી, ખોલી દેજે મારા હૈયાની બારી
શિક્ષા એવી તું ના કરતી માડી, બંધ કરીને તારી બારી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
baṁdha hatī mārā haiyānī bārī, sāda nā saṁbhalāyā māḍī
śikṣā ēvī tuṁ nā karatī, baṁdha karīnē `mā' tārī bārī
nādāniyata jiṁdagībhara mēṁ karī, vēḍaphī mēṁ tō jiṁdagī sārī
śikṣā ēvī tuṁ nā karatī `mā', baṁdha karīnē tārī bārī
ahaṁkārē ḍūbīnē pharyō jagamāṁhī, nā rahī sūdhabūdha mārī
śikṣā ēvī tuṁ nā karatī māḍī, baṁdha karīnē tārī bārī
pāsā paḍyā jagamāṁ sīdhā māḍī, jarūra na varatāī tārī
śikṣā ēvī tuṁ nā karatī māḍī, baṁdha karīnē tārī bārī
samayanā sapāṭā paḍyā jyāṁ bhārī, sūdhabūdha ṭhēkāṇē mārī āvī
śikṣā ēvī tuṁ nā karatī māḍī, baṁdha karīnē tārī bārī
bhūla samajāī chē manē mōḍī māḍī, pastāvō thāya chē bhārī
śikṣā ēvī tuṁ nā karatī māḍī, baṁdha karīnē tārī bārī
kr̥pā varasāvajē muja para bhārī, khōlī dējē mārā haiyānī bārī
śikṣā ēvī tuṁ nā karatī māḍī, baṁdha karīnē tārī bārī
First...181182183184185...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall