Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 202 | Date: 04-Sep-1985
તરછોડીશ ના, તરછોડીશ ના, માડી હવે મને તરછોડીશ ના
Tarachōḍīśa nā, tarachōḍīśa nā, māḍī havē manē tarachōḍīśa nā

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

Hymn No. 202 | Date: 04-Sep-1985

તરછોડીશ ના, તરછોડીશ ના, માડી હવે મને તરછોડીશ ના

  No Audio

tarachōḍīśa nā, tarachōḍīśa nā, māḍī havē manē tarachōḍīśa nā

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

1985-09-04 1985-09-04 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1691 તરછોડીશ ના, તરછોડીશ ના, માડી હવે મને તરછોડીશ ના તરછોડીશ ના, તરછોડીશ ના, માડી હવે મને તરછોડીશ ના

તરછોડશે જો મુજને તું, હાથ પકડશે કોણ મારો જગમાં - તરછોડીશ ...

ભાગ્ય મારું ફૂટી જાશે, વેરી બનશે મારા પોતાના

સવળા પાસા અવળા પડશે, સાર છૂટશે આ જગના - તરછોડીશ ...

ખોટાં કાર્યો મુજથી થાશે, અટવાશે જીવન તોફાનમાં

પાયા જીવનના તૂટી જાશે, પડશે જીવન મારું ખાડામાં - તરછોડીશ ...

દિશા સાચી નવ મળશે, પડીશ હું અંધકારમાં

પ્યાલા સંતોષના દૂર રહેશે, અટવાઈશ હું તૃષ્ણામાં - તરછોડીશ ...

મનડું મારું જ્યાં-ત્યાં ભમશે, ફરશે એ અનિત્યમાં

સુખ તો દૂરનું દૂર રહેશે, સદા પડીશ હું દુઃખમાં - તરછોડીશ ...

મેલું મનડું મારું ચોખ્ખું નવ થાશે, રહીશ અશાંતિમાં

ભટકી-ભટકી થાકીશ હું તો, અંતે વહેશે આંસુ નયનોમાં - તરછોડીશ ...
View Original Increase Font Decrease Font


તરછોડીશ ના, તરછોડીશ ના, માડી હવે મને તરછોડીશ ના

તરછોડશે જો મુજને તું, હાથ પકડશે કોણ મારો જગમાં - તરછોડીશ ...

ભાગ્ય મારું ફૂટી જાશે, વેરી બનશે મારા પોતાના

સવળા પાસા અવળા પડશે, સાર છૂટશે આ જગના - તરછોડીશ ...

ખોટાં કાર્યો મુજથી થાશે, અટવાશે જીવન તોફાનમાં

પાયા જીવનના તૂટી જાશે, પડશે જીવન મારું ખાડામાં - તરછોડીશ ...

દિશા સાચી નવ મળશે, પડીશ હું અંધકારમાં

પ્યાલા સંતોષના દૂર રહેશે, અટવાઈશ હું તૃષ્ણામાં - તરછોડીશ ...

મનડું મારું જ્યાં-ત્યાં ભમશે, ફરશે એ અનિત્યમાં

સુખ તો દૂરનું દૂર રહેશે, સદા પડીશ હું દુઃખમાં - તરછોડીશ ...

મેલું મનડું મારું ચોખ્ખું નવ થાશે, રહીશ અશાંતિમાં

ભટકી-ભટકી થાકીશ હું તો, અંતે વહેશે આંસુ નયનોમાં - તરછોડીશ ...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

tarachōḍīśa nā, tarachōḍīśa nā, māḍī havē manē tarachōḍīśa nā

tarachōḍaśē jō mujanē tuṁ, hātha pakaḍaśē kōṇa mārō jagamāṁ - tarachōḍīśa ...

bhāgya māruṁ phūṭī jāśē, vērī banaśē mārā pōtānā

savalā pāsā avalā paḍaśē, sāra chūṭaśē ā jaganā - tarachōḍīśa ...

khōṭāṁ kāryō mujathī thāśē, aṭavāśē jīvana tōphānamāṁ

pāyā jīvananā tūṭī jāśē, paḍaśē jīvana māruṁ khāḍāmāṁ - tarachōḍīśa ...

diśā sācī nava malaśē, paḍīśa huṁ aṁdhakāramāṁ

pyālā saṁtōṣanā dūra rahēśē, aṭavāīśa huṁ tr̥ṣṇāmāṁ - tarachōḍīśa ...

manaḍuṁ māruṁ jyāṁ-tyāṁ bhamaśē, pharaśē ē anityamāṁ

sukha tō dūranuṁ dūra rahēśē, sadā paḍīśa huṁ duḥkhamāṁ - tarachōḍīśa ...

mēluṁ manaḍuṁ māruṁ cōkhkhuṁ nava thāśē, rahīśa aśāṁtimāṁ

bhaṭakī-bhaṭakī thākīśa huṁ tō, aṁtē vahēśē āṁsu nayanōmāṁ - tarachōḍīśa ...
English Explanation Increase Font Decrease Font


Here Kakaji pleads the Divine Mother not to abandon Her devotees, Mother do not abandon me

If You abandon me, who will hold my hand in this world

Do not abandon, Mother do not abandon me now

My destiny will be shattered, my own will turn my enemies

The favourable dice will become unfavourable, the world will lose its purpose

Do not abandon, Mother do not abandon me now

I will commit evil deeds, my life will be entangled in misfortunes

The foundation of my life will be weakened and my life will fall in a pit

Do not abandon, Mother do not abandon me now

If I do not find the right direction, I will be engulfed in darkness

The glass of satisfaction will be far away, I will remain thirsty

Do not abandon, Mother do not abandon me now

My mind will wander in all directions, it will wander in irregularities

The fruit of happiness will be further away, I will be surrounded in grief

Do not abandon, Mother do not abandon me now

My mind has become impure, it will not become pure, I will always live in unrest

I will be tired wandering, in the end my eyes will be brimming with tears

Do not abandon, Mother do not abandon me now.

Here, Kakaji pleads the Divine Mother not to abandon Her devotees or they will be misguided in the path of dishonesty, misdeeds and misbehaviour.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 202 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...202203204...Last