Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 211 | Date: 16-Sep-1985
મુખમાં કંઈ, ને હૈયામાં કંઈ, દુનિયાની રીત આ શીખી લઈ
Mukhamāṁ kaṁī, nē haiyāmāṁ kaṁī, duniyānī rīta ā śīkhī laī

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 211 | Date: 16-Sep-1985

મુખમાં કંઈ, ને હૈયામાં કંઈ, દુનિયાની રીત આ શીખી લઈ

  No Audio

mukhamāṁ kaṁī, nē haiyāmāṁ kaṁī, duniyānī rīta ā śīkhī laī

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1985-09-16 1985-09-16 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1700 મુખમાં કંઈ, ને હૈયામાં કંઈ, દુનિયાની રીત આ શીખી લઈ મુખમાં કંઈ, ને હૈયામાં કંઈ, દુનિયાની રીત આ શીખી લઈ

દુઃખને બહુ ગજવી દઈ, આદત તને આ પડી ગઈ

બીજાના દુઃખમાંથી ભાગી જઈ, તારા દુઃખથી આંખો ભીંજાઈ ગઈ

સુખ તો એકલું ભોગવી લઈ, આદત તને આ પડી ગઈ

કૂડકપટમાં બહુ ડૂબી જઈ, પ્રભુનો રસ્તો ભૂલી જઈ

મહેનત તારી નકામી ગઈ, આદત તને આ પડી ગઈ

આડી ચાલ તારી આડી રહી, કુદરતની લાત તને વાગી ગઈ

સાન ઠેકાણે તારી આવી ગઈ, આદત તને આ પડી ગઈ

કહેવું કંઈ ને કરવું કંઈ, હવે આ બધું ભૂલી જઈ

`મા' નું સાચું શરણું સાધી લઈ, આદત હવે આ પાડી દઈ

સંસારનો મોહ છોડી દઈ, પ્રભુના પંથે લાગી જઈ

જન્મ સફળ તારો કરી લઈ, આદત હવે આ પાડી દઈ
View Original Increase Font Decrease Font


મુખમાં કંઈ, ને હૈયામાં કંઈ, દુનિયાની રીત આ શીખી લઈ

દુઃખને બહુ ગજવી દઈ, આદત તને આ પડી ગઈ

બીજાના દુઃખમાંથી ભાગી જઈ, તારા દુઃખથી આંખો ભીંજાઈ ગઈ

સુખ તો એકલું ભોગવી લઈ, આદત તને આ પડી ગઈ

કૂડકપટમાં બહુ ડૂબી જઈ, પ્રભુનો રસ્તો ભૂલી જઈ

મહેનત તારી નકામી ગઈ, આદત તને આ પડી ગઈ

આડી ચાલ તારી આડી રહી, કુદરતની લાત તને વાગી ગઈ

સાન ઠેકાણે તારી આવી ગઈ, આદત તને આ પડી ગઈ

કહેવું કંઈ ને કરવું કંઈ, હવે આ બધું ભૂલી જઈ

`મા' નું સાચું શરણું સાધી લઈ, આદત હવે આ પાડી દઈ

સંસારનો મોહ છોડી દઈ, પ્રભુના પંથે લાગી જઈ

જન્મ સફળ તારો કરી લઈ, આદત હવે આ પાડી દઈ
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

mukhamāṁ kaṁī, nē haiyāmāṁ kaṁī, duniyānī rīta ā śīkhī laī

duḥkhanē bahu gajavī daī, ādata tanē ā paḍī gaī

bījānā duḥkhamāṁthī bhāgī jaī, tārā duḥkhathī āṁkhō bhīṁjāī gaī

sukha tō ēkaluṁ bhōgavī laī, ādata tanē ā paḍī gaī

kūḍakapaṭamāṁ bahu ḍūbī jaī, prabhunō rastō bhūlī jaī

mahēnata tārī nakāmī gaī, ādata tanē ā paḍī gaī

āḍī cāla tārī āḍī rahī, kudaratanī lāta tanē vāgī gaī

sāna ṭhēkāṇē tārī āvī gaī, ādata tanē ā paḍī gaī

kahēvuṁ kaṁī nē karavuṁ kaṁī, havē ā badhuṁ bhūlī jaī

`mā' nuṁ sācuṁ śaraṇuṁ sādhī laī, ādata havē ā pāḍī daī

saṁsāranō mōha chōḍī daī, prabhunā paṁthē lāgī jaī

janma saphala tārō karī laī, ādata havē ā pāḍī daī
English Explanation Increase Font Decrease Font


Shri Satguru Devendraji Ghia known as Kakaji by his devotees in this beautiful bhajan mentions the different attitudes of a human being and to hide the hypocritical behaviour.

The ways of a being in this world are bizarre. Here, he mentions that the person utters something else and there is something else in his heart, I have learnt this ways of the world

You Have made a hue and cry of the sorrows and miseries, you have inculcated it into a habit

You have run away from the miseries and sorrows of the others, your eyes have wept when it is drowned in your sorrows

You have indulged in happiness all alone, you have inculcated this into a habit

You have drowned in wickedness, you have forgotten the path of God

Your efforts have been in vain, you have inculcated this into a habit

Your ways have always been crooked, Nature has kicked you badly

You have come back to your senses, you have inculcated this into a habit

To say something else and to do something else, now you forget all of this

Remember to chant and to surrender yourself to the name of ‘Ma’ The Divine Mother, you have inculcated this into a habit

You have now to forget all worldly pleasures, and now follow the righteous path of God

You Fulfill and make your birth a success, you have inculcated this into a habit.

Here, Kakaji asks the man to follow the righteous path and surrender to the Divine Mother.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 211 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...211212213...Last