BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 211 | Date: 16-Sep-1985
   Text Size Increase Font Decrease Font

મુખમાં કંઈ, ને હૈયામાં કંઈ, દુનિયાની રીત આ શીખી લઈ

  No Audio

mukhamam kami, ne haiyamam kami, duniyani rita a shikhi lai

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1985-09-16 1985-09-16 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1700 મુખમાં કંઈ, ને હૈયામાં કંઈ, દુનિયાની રીત આ શીખી લઈ મુખમાં કંઈ, ને હૈયામાં કંઈ, દુનિયાની રીત આ શીખી લઈ
દુઃખને બહુ ગજવી દઈ, આદત તને આ પડી ગઈ
બીજાના દુઃખમાંથી ભાગી જઈ, તારા દુઃખથી આંખો ભીંજાઈ ગઈ
સુખ તો એકલું ભોગવી લઈ, આદત તને આ પડી ગઈ
કૂડકપટમાં બહુ ડૂબી જઈ, પ્રભુનો રસ્તો ભૂલી જઈ
મહેનત તારી નકામી ગઈ, આદત તને આ પડી ગઈ
આડી ચાલ તારી આડી રહી, કુદરતની લાત તને વાગી ગઈ
સાન ઠેકાણે તારી આવી ગઈ, આદત તને આ પડી ગઈ
કહેવું કંઈ ને કરવું કંઈ, હવે આ બધું ભૂલી જઈ
`મા' નું સાચું શરણું સાધી લઈ, આદત હવે આ પાડી દઈ
સંસારનો મોહ છોડી દઈ, પ્રભુના પંથે લાગી જઈ
જન્મ સફળ તારો કરી લઈ, આદત હવે આ પાડી દઈ
Gujarati Bhajan no. 211 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
મુખમાં કંઈ, ને હૈયામાં કંઈ, દુનિયાની રીત આ શીખી લઈ
દુઃખને બહુ ગજવી દઈ, આદત તને આ પડી ગઈ
બીજાના દુઃખમાંથી ભાગી જઈ, તારા દુઃખથી આંખો ભીંજાઈ ગઈ
સુખ તો એકલું ભોગવી લઈ, આદત તને આ પડી ગઈ
કૂડકપટમાં બહુ ડૂબી જઈ, પ્રભુનો રસ્તો ભૂલી જઈ
મહેનત તારી નકામી ગઈ, આદત તને આ પડી ગઈ
આડી ચાલ તારી આડી રહી, કુદરતની લાત તને વાગી ગઈ
સાન ઠેકાણે તારી આવી ગઈ, આદત તને આ પડી ગઈ
કહેવું કંઈ ને કરવું કંઈ, હવે આ બધું ભૂલી જઈ
`મા' નું સાચું શરણું સાધી લઈ, આદત હવે આ પાડી દઈ
સંસારનો મોહ છોડી દઈ, પ્રભુના પંથે લાગી જઈ
જન્મ સફળ તારો કરી લઈ, આદત હવે આ પાડી દઈ
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
mukhamāṁ kaṁī, nē haiyāmāṁ kaṁī, duniyānī rīta ā śīkhī laī
duḥkhanē bahu gajavī daī, ādata tanē ā paḍī gaī
bījānā duḥkhamāṁthī bhāgī jaī, tārā duḥkhathī āṁkhō bhīṁjāī gaī
sukha tō ēkaluṁ bhōgavī laī, ādata tanē ā paḍī gaī
kūḍakapaṭamāṁ bahu ḍūbī jaī, prabhunō rastō bhūlī jaī
mahēnata tārī nakāmī gaī, ādata tanē ā paḍī gaī
āḍī cāla tārī āḍī rahī, kudaratanī lāta tanē vāgī gaī
sāna ṭhēkāṇē tārī āvī gaī, ādata tanē ā paḍī gaī
kahēvuṁ kaṁī nē karavuṁ kaṁī, havē ā badhuṁ bhūlī jaī
`mā' nuṁ sācuṁ śaraṇuṁ sādhī laī, ādata havē ā pāḍī daī
saṁsāranō mōha chōḍī daī, prabhunā paṁthē lāgī jaī
janma saphala tārō karī laī, ādata havē ā pāḍī daī

Explanation in English
Shri Satguru Devendraji Ghia known as Kakaji by his devotees in this beautiful bhajan mentions the different attitudes of a human being and to hide the hypocritical behaviour.

The ways of a being in this world are bizarre. Here, he mentions that the person utters something else and there is something else in his heart, I have learnt this ways of the world
You Have made a hue and cry of the sorrows and miseries, you have inculcated it into a habit
You have run away from the miseries and sorrows of the others, your eyes have wept when it is drowned in your sorrows
You have indulged in happiness all alone, you have inculcated this into a habit
You have drowned in wickedness, you have forgotten the path of God
Your efforts have been in vain, you have inculcated this into a habit
Your ways have always been crooked, Nature has kicked you badly
You have come back to your senses, you have inculcated this into a habit
To say something else and to do something else, now you forget all of this
Remember to chant and to surrender yourself to the name of ‘Ma’ The Divine Mother, you have inculcated this into a habit
You have now to forget all worldly pleasures, and now follow the righteous path of God
You Fulfill and make your birth a success, you have inculcated this into a habit.
Here, Kakaji asks the man to follow the righteous path and surrender to the Divine Mother.

First...211212213214215...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall