Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 213 | Date: 19-Sep-1985
તું એકલો નથી, એકલો નથી, એકલો નથી રે
Tuṁ ēkalō nathī, ēkalō nathī, ēkalō nathī rē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 213 | Date: 19-Sep-1985

તું એકલો નથી, એકલો નથી, એકલો નથી રે

  No Audio

tuṁ ēkalō nathī, ēkalō nathī, ēkalō nathī rē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1985-09-19 1985-09-19 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1702 તું એકલો નથી, એકલો નથી, એકલો નથી રે તું એકલો નથી, એકલો નથી, એકલો નથી રે

તારાં કર્મોનો સાક્ષી બની, તારી સાથે રહે છે - તું ...

સુખમાં એને અળગો કરી, તારી જાતને તારવી લે છે

તોય દુઃખમાં એ દોડી આવી, તારી સહાય કરે છે - તું ...

વાયદા તેને તે કંઈક દીધા, તોય તોડતો આવ્યો છે

એ બધું મનમાં ના લઈ, સદા સહાય કરતો આવ્યો છે - તું ...

ચારે તરફ અંધકાર છવાઈ, તને દિશા જડતી નથી રે

ત્યારે પ્રકાશ પાથરી, માર્ગ બતાવી સાથે રહે છે - તું ...

અપમાન કરે છે તું કંઈક એના, તને તોય છોડતો નથી રે

અણીની પળે સદા રહે સાથે, ખબર તને નથી પડતી રે - તું ...

આવો સાથી હોય છે સાથે, માટે તું એકલો નથી રે

તું એકલો નથી, એકલો નથી, એકલો નથી રે
View Original Increase Font Decrease Font


તું એકલો નથી, એકલો નથી, એકલો નથી રે

તારાં કર્મોનો સાક્ષી બની, તારી સાથે રહે છે - તું ...

સુખમાં એને અળગો કરી, તારી જાતને તારવી લે છે

તોય દુઃખમાં એ દોડી આવી, તારી સહાય કરે છે - તું ...

વાયદા તેને તે કંઈક દીધા, તોય તોડતો આવ્યો છે

એ બધું મનમાં ના લઈ, સદા સહાય કરતો આવ્યો છે - તું ...

ચારે તરફ અંધકાર છવાઈ, તને દિશા જડતી નથી રે

ત્યારે પ્રકાશ પાથરી, માર્ગ બતાવી સાથે રહે છે - તું ...

અપમાન કરે છે તું કંઈક એના, તને તોય છોડતો નથી રે

અણીની પળે સદા રહે સાથે, ખબર તને નથી પડતી રે - તું ...

આવો સાથી હોય છે સાથે, માટે તું એકલો નથી રે

તું એકલો નથી, એકલો નથી, એકલો નથી રે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

tuṁ ēkalō nathī, ēkalō nathī, ēkalō nathī rē

tārāṁ karmōnō sākṣī banī, tārī sāthē rahē chē - tuṁ ...

sukhamāṁ ēnē alagō karī, tārī jātanē tāravī lē chē

tōya duḥkhamāṁ ē dōḍī āvī, tārī sahāya karē chē - tuṁ ...

vāyadā tēnē tē kaṁīka dīdhā, tōya tōḍatō āvyō chē

ē badhuṁ manamāṁ nā laī, sadā sahāya karatō āvyō chē - tuṁ ...

cārē tarapha aṁdhakāra chavāī, tanē diśā jaḍatī nathī rē

tyārē prakāśa pātharī, mārga batāvī sāthē rahē chē - tuṁ ...

apamāna karē chē tuṁ kaṁīka ēnā, tanē tōya chōḍatō nathī rē

aṇīnī palē sadā rahē sāthē, khabara tanē nathī paḍatī rē - tuṁ ...

āvō sāthī hōya chē sāthē, māṭē tuṁ ēkalō nathī rē

tuṁ ēkalō nathī, ēkalō nathī, ēkalō nathī rē
English Explanation Increase Font Decrease Font


You are not alone, you are not alone, you are not alone

The Lord stays with you as your witness to your deeds

You are not alone, you are not alone, you are not alone

He does not let happiness affect you and saves you from it

You are not alone, you are not alone, you are not alone

Yet, in despair He comes running towards you and helps you

You are not alone, you are not alone, you are not alone

You have made many promises to the Lord and you have broken them

You are not alone, you are not alone, you are not alone

Yet the Lord has not taken it to His heart and has always assisted you

You are not alone, you are not alone, you are not alone

When there is profound darkness around and you cannot find the way

Then the path is illuminated and the Lord guides the way for you

You are not alone, you are not alone, you are not alone

You insult many people, yet He does not abandon you

He is with you till the end, and yet you do not understand

You are not alone, you are not alone, you are not alone

This is the companion you have got, therefore you are not alone

You are not alone, you are not alone, you are not alone
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 213 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...211212213...Last