Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 219 | Date: 25-Sep-1985
જનમથી છે તારી સાથે, મરણ પછી પણ રહેશે સાથે
Janamathī chē tārī sāthē, maraṇa pachī paṇa rahēśē sāthē

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

Hymn No. 219 | Date: 25-Sep-1985

જનમથી છે તારી સાથે, મરણ પછી પણ રહેશે સાથે

  No Audio

janamathī chē tārī sāthē, maraṇa pachī paṇa rahēśē sāthē

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

1985-09-25 1985-09-25 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1708 જનમથી છે તારી સાથે, મરણ પછી પણ રહેશે સાથે જનમથી છે તારી સાથે, મરણ પછી પણ રહેશે સાથે

   એવું છે તારું કોણ (2)

સુખદુઃખમાં રહે છે સાથે, પ્રેમથી તારી સંભાળ રાખે

   એવું છે તારું કોણ (2)

અંધકારમાં તું ડૂબે જ્યારે, પ્રકાશ દઈ માર્ગ બતાવે

   એવું છે તારું કોણ (2)

વમળમાં તારી નાવ અટવાયે, સુકાન લઈ તેને સંભાળે

   એવું છે તારું કોણ (2)

તનમાં તારા પ્રાણ પૂરે, શ્વાસેશ્વાસ તને લેવરાવે

   એવું છે તારું કોણ (2)

સમય-સમય પર યાદ અપાવે, કર્મો તારાં સદા ભાળે

   એવું છે તારું કોણ (2)

દુઃખમાં જ્યારે તું પોકારે, સહાય કરવા દોડી આવે

   એવું છે તારું કોણ (2)

ભાવમાં એના ડૂબે જ્યારે, દર્શન દેવા દોડી આવે

   એવું છે તારું કોણ (2)

મનમંદિરમાં સદા વિરાજે, છતાં એ નજર ન આવે

   એવું છે તારું કોણ (2)

કૃપા એ તો સદા વરસાવે, હૈયે તને એ લગાવે

   એવું છે તારું કોણ (2)
View Original Increase Font Decrease Font


જનમથી છે તારી સાથે, મરણ પછી પણ રહેશે સાથે

   એવું છે તારું કોણ (2)

સુખદુઃખમાં રહે છે સાથે, પ્રેમથી તારી સંભાળ રાખે

   એવું છે તારું કોણ (2)

અંધકારમાં તું ડૂબે જ્યારે, પ્રકાશ દઈ માર્ગ બતાવે

   એવું છે તારું કોણ (2)

વમળમાં તારી નાવ અટવાયે, સુકાન લઈ તેને સંભાળે

   એવું છે તારું કોણ (2)

તનમાં તારા પ્રાણ પૂરે, શ્વાસેશ્વાસ તને લેવરાવે

   એવું છે તારું કોણ (2)

સમય-સમય પર યાદ અપાવે, કર્મો તારાં સદા ભાળે

   એવું છે તારું કોણ (2)

દુઃખમાં જ્યારે તું પોકારે, સહાય કરવા દોડી આવે

   એવું છે તારું કોણ (2)

ભાવમાં એના ડૂબે જ્યારે, દર્શન દેવા દોડી આવે

   એવું છે તારું કોણ (2)

મનમંદિરમાં સદા વિરાજે, છતાં એ નજર ન આવે

   એવું છે તારું કોણ (2)

કૃપા એ તો સદા વરસાવે, હૈયે તને એ લગાવે

   એવું છે તારું કોણ (2)
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

janamathī chē tārī sāthē, maraṇa pachī paṇa rahēśē sāthē

   ēvuṁ chē tāruṁ kōṇa (2)

sukhaduḥkhamāṁ rahē chē sāthē, prēmathī tārī saṁbhāla rākhē

   ēvuṁ chē tāruṁ kōṇa (2)

aṁdhakāramāṁ tuṁ ḍūbē jyārē, prakāśa daī mārga batāvē

   ēvuṁ chē tāruṁ kōṇa (2)

vamalamāṁ tārī nāva aṭavāyē, sukāna laī tēnē saṁbhālē

   ēvuṁ chē tāruṁ kōṇa (2)

tanamāṁ tārā prāṇa pūrē, śvāsēśvāsa tanē lēvarāvē

   ēvuṁ chē tāruṁ kōṇa (2)

samaya-samaya para yāda apāvē, karmō tārāṁ sadā bhālē

   ēvuṁ chē tāruṁ kōṇa (2)

duḥkhamāṁ jyārē tuṁ pōkārē, sahāya karavā dōḍī āvē

   ēvuṁ chē tāruṁ kōṇa (2)

bhāvamāṁ ēnā ḍūbē jyārē, darśana dēvā dōḍī āvē

   ēvuṁ chē tāruṁ kōṇa (2)

manamaṁdiramāṁ sadā virājē, chatāṁ ē najara na āvē

   ēvuṁ chē tāruṁ kōṇa (2)

kr̥pā ē tō sadā varasāvē, haiyē tanē ē lagāvē

   ēvuṁ chē tāruṁ kōṇa (2)
English Explanation Increase Font Decrease Font


Here, Kakaji questions the devotee about who had accompanied him at the time of his birth, who will stay with him even after his death

Who is such a person of yours?

The person who will stay with you in happiness and sorrow, who will lovingly take care of you

Who is such a person of yours?

When you are drown in darkness, who will guide you the way by illuminating your path

Who is such a person of yours?

When your boat is stuck in the whirlpool, who will be the captain of your boat

Who is such a person of yours?

Who will fill life in your body and will make you breathe

Who is such a person of yours?

Who reminds you ever of your deeds from time to time

Who is such a person of yours?

When you call in distress, who comes running to help you

Who is such a person of yours?

When you are drowned in deep affection, who comes immediately running to appear

Who is such a person of yours?

Who is always there in the the temple of the mind, yet you cannot see

Who is such a person of yours?

Who regularly showers grace and embraces you to the heart

Who is such a person of yours?

Here, the devotee is questioned about his own people who will stay beside him at all times and who will never leave his side.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 219 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...217218219...Last