Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 220 | Date: 25-Sep-1985
હે જગજનની જગદંબિકા, `મા' સિધ્ધાંબિકા પ્રણમું તને
Hē jagajananī jagadaṁbikā, `mā' sidhdhāṁbikā praṇamuṁ tanē

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

Hymn No. 220 | Date: 25-Sep-1985

હે જગજનની જગદંબિકા, `મા' સિધ્ધાંબિકા પ્રણમું તને

  Audio

hē jagajananī jagadaṁbikā, `mā' sidhdhāṁbikā praṇamuṁ tanē

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

1985-09-25 1985-09-25 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1709 હે જગજનની જગદંબિકા, `મા' સિધ્ધાંબિકા પ્રણમું તને હે જગજનની જગદંબિકા, `મા' સિધ્ધાંબિકા પ્રણમું તને

ઋષિમુનિઓથી છે વંદિતા, `મા' સિધ્ધાંબિકા પ્રણમું તને

હસ્તે ખડગ, ત્રિશૂળ ધરિતા, `મા' સિધ્ધાંબિકા પ્રણમું તને

કાને કુંડળ, કંઠે માળા શોભિતા, `મા' સિધ્ધાંબિકા પ્રણમું તને

ભક્તો, દુઃખિયાની સહાય કરિતા, `મા' સિધ્ધાંબિકા પ્રણમું તને

મસ્તકે મુગટ હેમનો ધરિતા, `મા' સિધ્ધાંબિકા પ્રણમું તને

કપાળે કંકુ કેરો ચાંદલો કરિતા, `મા' સિધ્ધાંબિકા પ્રણમું તને

વેદ, પુરાણ કથા તુજ મંડિતા, `મા' સિધ્ધાંબિકા પ્રણમું તને

અવગુણ ગર્વ સદા તું ખંડિતા, `મા' સિધ્ધાંબિકા પ્રણમું તને

સકળ સૃષ્ટિની છે તું રચયિતા, `મા' સિધ્ધાંબિકા પ્રણમું તને

લીલા તારી રહી છે અકળિતા, `મા' સિધ્ધાંબિકા પ્રણમું તને

રૂપ તારું છે સદા મોહિતા, `મા' સિધ્ધાંબિકા પ્રણમું તને
https://www.youtube.com/watch?v=4GxnBD1ZRHo
View Original Increase Font Decrease Font


હે જગજનની જગદંબિકા, `મા' સિધ્ધાંબિકા પ્રણમું તને

ઋષિમુનિઓથી છે વંદિતા, `મા' સિધ્ધાંબિકા પ્રણમું તને

હસ્તે ખડગ, ત્રિશૂળ ધરિતા, `મા' સિધ્ધાંબિકા પ્રણમું તને

કાને કુંડળ, કંઠે માળા શોભિતા, `મા' સિધ્ધાંબિકા પ્રણમું તને

ભક્તો, દુઃખિયાની સહાય કરિતા, `મા' સિધ્ધાંબિકા પ્રણમું તને

મસ્તકે મુગટ હેમનો ધરિતા, `મા' સિધ્ધાંબિકા પ્રણમું તને

કપાળે કંકુ કેરો ચાંદલો કરિતા, `મા' સિધ્ધાંબિકા પ્રણમું તને

વેદ, પુરાણ કથા તુજ મંડિતા, `મા' સિધ્ધાંબિકા પ્રણમું તને

અવગુણ ગર્વ સદા તું ખંડિતા, `મા' સિધ્ધાંબિકા પ્રણમું તને

સકળ સૃષ્ટિની છે તું રચયિતા, `મા' સિધ્ધાંબિકા પ્રણમું તને

લીલા તારી રહી છે અકળિતા, `મા' સિધ્ધાંબિકા પ્રણમું તને

રૂપ તારું છે સદા મોહિતા, `મા' સિધ્ધાંબિકા પ્રણમું તને
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

hē jagajananī jagadaṁbikā, `mā' sidhdhāṁbikā praṇamuṁ tanē

r̥ṣimuniōthī chē vaṁditā, `mā' sidhdhāṁbikā praṇamuṁ tanē

hastē khaḍaga, triśūla dharitā, `mā' sidhdhāṁbikā praṇamuṁ tanē

kānē kuṁḍala, kaṁṭhē mālā śōbhitā, `mā' sidhdhāṁbikā praṇamuṁ tanē

bhaktō, duḥkhiyānī sahāya karitā, `mā' sidhdhāṁbikā praṇamuṁ tanē

mastakē mugaṭa hēmanō dharitā, `mā' sidhdhāṁbikā praṇamuṁ tanē

kapālē kaṁku kērō cāṁdalō karitā, `mā' sidhdhāṁbikā praṇamuṁ tanē

vēda, purāṇa kathā tuja maṁḍitā, `mā' sidhdhāṁbikā praṇamuṁ tanē

avaguṇa garva sadā tuṁ khaṁḍitā, `mā' sidhdhāṁbikā praṇamuṁ tanē

sakala sr̥ṣṭinī chē tuṁ racayitā, `mā' sidhdhāṁbikā praṇamuṁ tanē

līlā tārī rahī chē akalitā, `mā' sidhdhāṁbikā praṇamuṁ tanē

rūpa tāruṁ chē sadā mōhitā, `mā' sidhdhāṁbikā praṇamuṁ tanē
English Explanation Increase Font Decrease Font


Here, in this bhajan he mentions about the glory and the Divine Mother being omnipotent.

O the Creator of this Universe Jagdamba, ‘MA’ Siddhambika I bow before You

You have been worshipped by the saints and sages,

‘MA’ Siddhambika I bow before You

You carry a heavy sword with a wide knife and a Trishul, MA’ Siddhambika I bow before You

You wear Earrings (Kundal) in Your ears and are resplendent with a necklace, MA’ Siddhambika I bow before You

You help the Devotees and the helpless in distress, MA’ Siddhambika I bow before You

You wear a crown around Your head, MA’ Siddhambika I bow before You

Your forehead is resplendent with vermilion tikka, MA’ Siddhambika I bow before You

Ved, Puran epics are created for You, MA’ Siddhambika I bow before You

You destroy the pride and vices, MA’ Siddhambika I bow before You

You are the Creator of the entire Universe, MA’ Siddhambika I bow before You

Your play is unknown, MA’ Siddhambika I bow before You

Your appearance is always appealing, MA’ Siddhambika I bow before You.

Here, Kakaji in this bhajan mentions about the greatness of the Divine Mother as being the Supreme power and the Creator of the Universe.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 220 by Satguru Devendra Ghia - Kaka

હે જગજનની જગદંબિકા, `મા' સિધ્ધાંબિકા પ્રણમું તનેહે જગજનની જગદંબિકા, `મા' સિધ્ધાંબિકા પ્રણમું તને

ઋષિમુનિઓથી છે વંદિતા, `મા' સિધ્ધાંબિકા પ્રણમું તને

હસ્તે ખડગ, ત્રિશૂળ ધરિતા, `મા' સિધ્ધાંબિકા પ્રણમું તને

કાને કુંડળ, કંઠે માળા શોભિતા, `મા' સિધ્ધાંબિકા પ્રણમું તને

ભક્તો, દુઃખિયાની સહાય કરિતા, `મા' સિધ્ધાંબિકા પ્રણમું તને

મસ્તકે મુગટ હેમનો ધરિતા, `મા' સિધ્ધાંબિકા પ્રણમું તને

કપાળે કંકુ કેરો ચાંદલો કરિતા, `મા' સિધ્ધાંબિકા પ્રણમું તને

વેદ, પુરાણ કથા તુજ મંડિતા, `મા' સિધ્ધાંબિકા પ્રણમું તને

અવગુણ ગર્વ સદા તું ખંડિતા, `મા' સિધ્ધાંબિકા પ્રણમું તને

સકળ સૃષ્ટિની છે તું રચયિતા, `મા' સિધ્ધાંબિકા પ્રણમું તને

લીલા તારી રહી છે અકળિતા, `મા' સિધ્ધાંબિકા પ્રણમું તને

રૂપ તારું છે સદા મોહિતા, `મા' સિધ્ધાંબિકા પ્રણમું તને
1985-09-25https://i.ytimg.com/vi/4GxnBD1ZRHo/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=4GxnBD1ZRHo
હે જગજનની જગદંબિકા, `મા' સિધ્ધાંબિકા પ્રણમું તનેહે જગજનની જગદંબિકા, `મા' સિધ્ધાંબિકા પ્રણમું તને

ઋષિમુનિઓથી છે વંદિતા, `મા' સિધ્ધાંબિકા પ્રણમું તને

હસ્તે ખડગ, ત્રિશૂળ ધરિતા, `મા' સિધ્ધાંબિકા પ્રણમું તને

કાને કુંડળ, કંઠે માળા શોભિતા, `મા' સિધ્ધાંબિકા પ્રણમું તને

ભક્તો, દુઃખિયાની સહાય કરિતા, `મા' સિધ્ધાંબિકા પ્રણમું તને

મસ્તકે મુગટ હેમનો ધરિતા, `મા' સિધ્ધાંબિકા પ્રણમું તને

કપાળે કંકુ કેરો ચાંદલો કરિતા, `મા' સિધ્ધાંબિકા પ્રણમું તને

વેદ, પુરાણ કથા તુજ મંડિતા, `મા' સિધ્ધાંબિકા પ્રણમું તને

અવગુણ ગર્વ સદા તું ખંડિતા, `મા' સિધ્ધાંબિકા પ્રણમું તને

સકળ સૃષ્ટિની છે તું રચયિતા, `મા' સિધ્ધાંબિકા પ્રણમું તને

લીલા તારી રહી છે અકળિતા, `મા' સિધ્ધાંબિકા પ્રણમું તને

રૂપ તારું છે સદા મોહિતા, `મા' સિધ્ધાંબિકા પ્રણમું તને
1985-09-25https://i.ytimg.com/vi/rXGpuUMSKis/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=rXGpuUMSKis


First...220221222...Last