Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 228 | Date: 08-Oct-1985
રોજ સવાર પડે ને સૂરજ આશાનાં કિરણ નિત નવાં લાવે
Rōja savāra paḍē nē sūraja āśānāṁ kiraṇa nita navāṁ lāvē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 228 | Date: 08-Oct-1985

રોજ સવાર પડે ને સૂરજ આશાનાં કિરણ નિત નવાં લાવે

  No Audio

rōja savāra paḍē nē sūraja āśānāṁ kiraṇa nita navāṁ lāvē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1985-10-08 1985-10-08 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1717 રોજ સવાર પડે ને સૂરજ આશાનાં કિરણ નિત નવાં લાવે રોજ સવાર પડે ને સૂરજ આશાનાં કિરણ નિત નવાં લાવે

રોજ સાંજ ઢળતાં, કંઈક આશાઓ નિરાશામાં બદલાયે

સત્યુગથી ક્રમ છે ચાલ્યો, એ કદી નવ બદલાયે

માનવી ચાહે આવી સાંજ, કદી એના જીવનમાં ન આવે

હસતું મુખડું હસતું રહે, જીવનમાં સૌ કોઈ આ ચાહે

દુઃખ પડતાં રૂદનના ભાવ, મુખ પર જરૂર રેલાયે

દુઃખ પડતાં, આશા તૂટતાં, ઊંડી ચિંતા એ તો જગાવે

માનવી ચાહે, આવી સાંજ, કદી એના જીવનમાં ન આવે

અંધકાર છે ઊંડો, આશાનાં કિરણો ક્યાંય ન દેખાયે

મનડું પ્રભુ તરફ વળતાં, એ તો સોનેરી કિરણ જગાવે

પાપોથી બચનારાના પણ, પગ પાપોમાં પડી જાયે

માનવી ચાહે આવી સાંજ, કદી એના જીવનમાં ન આવે

પ્રભુ તરફ વળતા મનમાં લોભ-મોહની ખેંચતાણ જાગે

કામ-ક્રોધ સાથ પુરાવી, મનમાં અશાંતિ બહુ જગાવે

શાંત મનમાં આથી, અશાંતિ બહુ બહુ જાગે

માનવી ચાહે, આવી સાંજ કદી એના જીવનમાં ન આવે
Increase Font Decrease Font

રોજ સવાર પડે ને સૂરજ આશાનાં કિરણ નિત નવાં લાવે

રોજ સાંજ ઢળતાં, કંઈક આશાઓ નિરાશામાં બદલાયે

સત્યુગથી ક્રમ છે ચાલ્યો, એ કદી નવ બદલાયે

માનવી ચાહે આવી સાંજ, કદી એના જીવનમાં ન આવે

હસતું મુખડું હસતું રહે, જીવનમાં સૌ કોઈ આ ચાહે

દુઃખ પડતાં રૂદનના ભાવ, મુખ પર જરૂર રેલાયે

દુઃખ પડતાં, આશા તૂટતાં, ઊંડી ચિંતા એ તો જગાવે

માનવી ચાહે, આવી સાંજ, કદી એના જીવનમાં ન આવે

અંધકાર છે ઊંડો, આશાનાં કિરણો ક્યાંય ન દેખાયે

મનડું પ્રભુ તરફ વળતાં, એ તો સોનેરી કિરણ જગાવે

પાપોથી બચનારાના પણ, પગ પાપોમાં પડી જાયે

માનવી ચાહે આવી સાંજ, કદી એના જીવનમાં ન આવે

પ્રભુ તરફ વળતા મનમાં લોભ-મોહની ખેંચતાણ જાગે

કામ-ક્રોધ સાથ પુરાવી, મનમાં અશાંતિ બહુ જગાવે

શાંત મનમાં આથી, અશાંતિ બહુ બહુ જાગે

માનવી ચાહે, આવી સાંજ કદી એના જીવનમાં ન આવે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Increase Font Decrease Font
Lyrics in English
rōja savāra paḍē nē sūraja āśānāṁ kiraṇa nita navāṁ lāvē

rōja sāṁja ḍhalatāṁ, kaṁīka āśāō nirāśāmāṁ badalāyē

satyugathī krama chē cālyō, ē kadī nava badalāyē

mānavī cāhē āvī sāṁja, kadī ēnā jīvanamāṁ na āvē

hasatuṁ mukhaḍuṁ hasatuṁ rahē, jīvanamāṁ sau kōī ā cāhē

duḥkha paḍatāṁ rūdananā bhāva, mukha para jarūra rēlāyē

duḥkha paḍatāṁ, āśā tūṭatāṁ, ūṁḍī ciṁtā ē tō jagāvē

mānavī cāhē, āvī sāṁja, kadī ēnā jīvanamāṁ na āvē

aṁdhakāra chē ūṁḍō, āśānāṁ kiraṇō kyāṁya na dēkhāyē

manaḍuṁ prabhu tarapha valatāṁ, ē tō sōnērī kiraṇa jagāvē

pāpōthī bacanārānā paṇa, paga pāpōmāṁ paḍī jāyē

mānavī cāhē āvī sāṁja, kadī ēnā jīvanamāṁ na āvē

prabhu tarapha valatā manamāṁ lōbha-mōhanī khēṁcatāṇa jāgē

kāma-krōdha sātha purāvī, manamāṁ aśāṁti bahu jagāvē

śāṁta manamāṁ āthī, aśāṁti bahu bahu jāgē

mānavī cāhē, āvī sāṁja kadī ēnā jīvanamāṁ na āvē
Increase Font Decrease Font

English Explanation
Kakaji in this bhajan mentions about the mental state of the human being-
Everyday morning the sun’s rays bring many new rays of hopes
When the sun sets, many hopes turn into adversity
The order is being followed since Satyug, it will never change
The being prays that such an evening should never enter his life
A smiling face should ever be smiling, everyone wishes that
When there is sorrow and misery, the sad expressions, will be visible on the face
When there is sorrow, the hopes are betrayed, there arises deep thoughts
The man wishes that such an event should never enter his life
There is deep darkness, the rays of hopes are not to be seen
When the mind is diverted in the glory and worship towards God, there arises golden rays
The sinners who are saved, the sins will be at their feet
The man wishes, this kind of evening, should never enter his life
When the mind is diverted towards the glory of the God, there arises tug of war between lust and greed
When anger and work are together, a lot of disturbance arises in the mind
In a peaceful mind, it creates trouble
Man wishes that this kind of evening should never enter his life.
Here, in this bhajan Kakaji mentions about a quiet and peaceful mind and he should never experience any kind of sorrow or adversity in his life.
Gujarati Bhajan no. 228 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...226227228...Last