BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 8203 | Date: 14-Sep-1999
   Text Size Increase Font Decrease Font

થઈ છે વ્હેતી જ્યાં વિચારોની ધારા, અટકશે ક્યાં એ કોણ જાણે

  No Audio

Thai Che Vaheti Jya Vichaaroni Dhara, Atakshe Kya E Kon Jaane

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)


1999-09-14 1999-09-14 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=17190 થઈ છે વ્હેતી જ્યાં વિચારોની ધારા, અટકશે ક્યાં એ કોણ જાણે થઈ છે વ્હેતી જ્યાં વિચારોની ધારા, અટકશે ક્યાં એ કોણ જાણે
સમજાશે એમાં શું કેમ અને ક્યારે એ તો કોણ જાણે, એ કોણ જાણે
વળશે એ કઈ બાજુ, જાશે ક્યાં એ તો તાણી, એ તો કોણ જાણે, એ કોણ જાણે
લેશે આધાર એ કોનો, છોડશે આધાર એ કોનો, એ તો કોણ જાણે, એ કોણ જાણે
ઝીલશે ધારા એ ક્યાંથી, રેલાવશે ધારા એ શાની, એ તો કોણ જાણે, એ કોણ જાણે
હશે વિચારો જુદા જુદા, ગણવા એમાં કોને એના, એ તો કોણ જાણે, એ કોણ જાણે
વિવિધતા હશે એમાં ભરી ભરી, ઉપજાવશે ભાત એ કોની, એ તો કોણ જાણે, એ કોણ જાણે
નિયમ વિનાની ધારા, વહેશે નિયમમાં, પ્રગટશે એમાં શક્તિની ધારા, એ તો કોણ જાણે, એ કોણ જાણે
જે ધારા જગાવે શક્તિ જીવનમાં, એ ધારા કેવી, એ તો કોણ જાણે, એ કોણ જાણે
જે ધારા સુધારે ના મનની હાલત જીવનમાં, એ ધારા તો કેવી એ તો કોણ જાણે, એ કોણ જાણે
Gujarati Bhajan no. 8203 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
થઈ છે વ્હેતી જ્યાં વિચારોની ધારા, અટકશે ક્યાં એ કોણ જાણે
સમજાશે એમાં શું કેમ અને ક્યારે એ તો કોણ જાણે, એ કોણ જાણે
વળશે એ કઈ બાજુ, જાશે ક્યાં એ તો તાણી, એ તો કોણ જાણે, એ કોણ જાણે
લેશે આધાર એ કોનો, છોડશે આધાર એ કોનો, એ તો કોણ જાણે, એ કોણ જાણે
ઝીલશે ધારા એ ક્યાંથી, રેલાવશે ધારા એ શાની, એ તો કોણ જાણે, એ કોણ જાણે
હશે વિચારો જુદા જુદા, ગણવા એમાં કોને એના, એ તો કોણ જાણે, એ કોણ જાણે
વિવિધતા હશે એમાં ભરી ભરી, ઉપજાવશે ભાત એ કોની, એ તો કોણ જાણે, એ કોણ જાણે
નિયમ વિનાની ધારા, વહેશે નિયમમાં, પ્રગટશે એમાં શક્તિની ધારા, એ તો કોણ જાણે, એ કોણ જાણે
જે ધારા જગાવે શક્તિ જીવનમાં, એ ધારા કેવી, એ તો કોણ જાણે, એ કોણ જાણે
જે ધારા સુધારે ના મનની હાલત જીવનમાં, એ ધારા તો કેવી એ તો કોણ જાણે, એ કોણ જાણે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
thaī chē vhētī jyāṁ vicārōnī dhārā, aṭakaśē kyāṁ ē kōṇa jāṇē
samajāśē ēmāṁ śuṁ kēma anē kyārē ē tō kōṇa jāṇē, ē kōṇa jāṇē
valaśē ē kaī bāju, jāśē kyāṁ ē tō tāṇī, ē tō kōṇa jāṇē, ē kōṇa jāṇē
lēśē ādhāra ē kōnō, chōḍaśē ādhāra ē kōnō, ē tō kōṇa jāṇē, ē kōṇa jāṇē
jhīlaśē dhārā ē kyāṁthī, rēlāvaśē dhārā ē śānī, ē tō kōṇa jāṇē, ē kōṇa jāṇē
haśē vicārō judā judā, gaṇavā ēmāṁ kōnē ēnā, ē tō kōṇa jāṇē, ē kōṇa jāṇē
vividhatā haśē ēmāṁ bharī bharī, upajāvaśē bhāta ē kōnī, ē tō kōṇa jāṇē, ē kōṇa jāṇē
niyama vinānī dhārā, vahēśē niyamamāṁ, pragaṭaśē ēmāṁ śaktinī dhārā, ē tō kōṇa jāṇē, ē kōṇa jāṇē
jē dhārā jagāvē śakti jīvanamāṁ, ē dhārā kēvī, ē tō kōṇa jāṇē, ē kōṇa jāṇē
jē dhārā sudhārē nā mananī hālata jīvanamāṁ, ē dhārā tō kēvī ē tō kōṇa jāṇē, ē kōṇa jāṇē
First...81968197819881998200...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall