Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 231 | Date: 10-Oct-1985
ગાડી ધીમી-ધીમી જાય, ભલે ગાડી ધીમી-ધીમી જાય
Gāḍī dhīmī-dhīmī jāya, bhalē gāḍī dhīmī-dhīmī jāya

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 231 | Date: 10-Oct-1985

ગાડી ધીમી-ધીમી જાય, ભલે ગાડી ધીમી-ધીમી જાય

  No Audio

gāḍī dhīmī-dhīmī jāya, bhalē gāḍī dhīmī-dhīmī jāya

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1985-10-10 1985-10-10 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1720 ગાડી ધીમી-ધીમી જાય, ભલે ગાડી ધીમી-ધીમી જાય ગાડી ધીમી-ધીમી જાય, ભલે ગાડી ધીમી-ધીમી જાય

મુસાફરી છે લાંબી, જોજો ખોટે રસ્તે ચડી ન જાય - ગાડી ...

રસ્તો છે અજાણ્યો, પૂછતાં-પૂછતાં પહોંચી જવાય - ગાડી ...

ધીરજ ને સંયમની મૂડી લેજો સાથે, જોજો ખૂટી ન જાય - ગાડી ...

રાહબર નથી કોઈ સાથે, જોજો પૂછતા ના અચકાવાય - ગાડી ...

રસ્તે આવશે સોહામણાં સ્થાનો, જોજો મનડું ન લલચાય - ગાડી ...

ખેડી છે વાટ આગળ ઘણાએ, જોજો એને ચીલે ચાલી જાય - ગાડી ...

તડકો-છાંયડો સહન કરવા પડશે, જોજો પરસેવો ન છૂટી જાય - ગાડી ...

`મા' નામનું રટણ કરજો હરદમ, એકલું નહીં વરતાય - ગાડી ...

કોલાહલ નહીં હોય ત્યાં તો, જોજો શાંતિ ખાવા ન ધાય - ગાડી ...

ચાલતી રહેશે જો ગાડી, અંતે એ તો સ્થાને પહોંચી જાય - ગાડી ...

બદલાબદલીની જરૂર ન રહે, જો સાચી ગાડી પકડાય - ગાડી ...
View Original Increase Font Decrease Font


ગાડી ધીમી-ધીમી જાય, ભલે ગાડી ધીમી-ધીમી જાય

મુસાફરી છે લાંબી, જોજો ખોટે રસ્તે ચડી ન જાય - ગાડી ...

રસ્તો છે અજાણ્યો, પૂછતાં-પૂછતાં પહોંચી જવાય - ગાડી ...

ધીરજ ને સંયમની મૂડી લેજો સાથે, જોજો ખૂટી ન જાય - ગાડી ...

રાહબર નથી કોઈ સાથે, જોજો પૂછતા ના અચકાવાય - ગાડી ...

રસ્તે આવશે સોહામણાં સ્થાનો, જોજો મનડું ન લલચાય - ગાડી ...

ખેડી છે વાટ આગળ ઘણાએ, જોજો એને ચીલે ચાલી જાય - ગાડી ...

તડકો-છાંયડો સહન કરવા પડશે, જોજો પરસેવો ન છૂટી જાય - ગાડી ...

`મા' નામનું રટણ કરજો હરદમ, એકલું નહીં વરતાય - ગાડી ...

કોલાહલ નહીં હોય ત્યાં તો, જોજો શાંતિ ખાવા ન ધાય - ગાડી ...

ચાલતી રહેશે જો ગાડી, અંતે એ તો સ્થાને પહોંચી જાય - ગાડી ...

બદલાબદલીની જરૂર ન રહે, જો સાચી ગાડી પકડાય - ગાડી ...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

gāḍī dhīmī-dhīmī jāya, bhalē gāḍī dhīmī-dhīmī jāya

musāpharī chē lāṁbī, jōjō khōṭē rastē caḍī na jāya - gāḍī ...

rastō chē ajāṇyō, pūchatāṁ-pūchatāṁ pahōṁcī javāya - gāḍī ...

dhīraja nē saṁyamanī mūḍī lējō sāthē, jōjō khūṭī na jāya - gāḍī ...

rāhabara nathī kōī sāthē, jōjō pūchatā nā acakāvāya - gāḍī ...

rastē āvaśē sōhāmaṇāṁ sthānō, jōjō manaḍuṁ na lalacāya - gāḍī ...

khēḍī chē vāṭa āgala ghaṇāē, jōjō ēnē cīlē cālī jāya - gāḍī ...

taḍakō-chāṁyaḍō sahana karavā paḍaśē, jōjō parasēvō na chūṭī jāya - gāḍī ...

`mā' nāmanuṁ raṭaṇa karajō haradama, ēkaluṁ nahīṁ varatāya - gāḍī ...

kōlāhala nahīṁ hōya tyāṁ tō, jōjō śāṁti khāvā na dhāya - gāḍī ...

cālatī rahēśē jō gāḍī, aṁtē ē tō sthānē pahōṁcī jāya - gāḍī ...

badalābadalīnī jarūra na rahē, jō sācī gāḍī pakaḍāya - gāḍī ...
English Explanation Increase Font Decrease Font


The car is moving very slowly, let the car move very slowly

The journey is very long and arduous, see that it does not take the wrong path

The car is moving very slowly, let the car move very slowly

The path is strange, you will reach by asking for directions

The car is moving very slowly, let the car move very slowly

Take along with you the wealth of patience and perseverance, see that it does not become less

The car is moving very slowly, let the car move very slowly

There is no other traveller with you, see that you do ask and do not stop asking

The car is moving very slowly, let the car move very slowly

The way will be filled with lovely places, see that the mind does not become greedy

The car is moving very slowly, let the car move very slowly

Many have paved the path ahead, see that he finds the path

The car is moving very slowly, let the car move very slowly

You will have to endure the heat and cold, see that you do not sweat

The car is moving very slowly, let the car move very slowly

Always chant the name of the Divine Mother, you will never feel lonely

The car is moving very slowly, let the car move very slowly

If there is no chaos there, see that the silence does not kill

The car is moving very slowly, let the car move very slowly

If the car keeps on moving, it will surely reach its destination

The car is moving very slowly, let the car move very slowly

There is no need to interchange, if the right car is chosen

The car is moving very slowly, let the car move very slowly.

kakaji, in this bhajan mentions that one should never feel lonely while he trods the path of life and have complete faith in the Divine Mother so that one does not feel lonely.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 231 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...229230231...Last