Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 8216 | Date: 26-Sep-1999
છે સમય તું કોનો રે પડછાયો, સમય તું છે કોનો રે પડછાયો
Chē samaya tuṁ kōnō rē paḍachāyō, samaya tuṁ chē kōnō rē paḍachāyō

સમય, પશ્ચાતાપ, શંકા (Time, Regret, Doubt)

Hymn No. 8216 | Date: 26-Sep-1999

છે સમય તું કોનો રે પડછાયો, સમય તું છે કોનો રે પડછાયો

  No Audio

chē samaya tuṁ kōnō rē paḍachāyō, samaya tuṁ chē kōnō rē paḍachāyō

સમય, પશ્ચાતાપ, શંકા (Time, Regret, Doubt)

1999-09-26 1999-09-26 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=17203 છે સમય તું કોનો રે પડછાયો, સમય તું છે કોનો રે પડછાયો છે સમય તું કોનો રે પડછાયો, સમય તું છે કોનો રે પડછાયો

પગ વિના રહે છે તું ચાલતો, મળશે ના કોઈ તારા જેવો તરવૈયો

ચાલે છે લઈને બધું તું સાથે, કહે હવે તું તો કોનો રે પડછાયો

લઈ લઈને બધું સાથે ને સાથે, રહ્યો ને બન્યો અલિપ્તતાનો ઘડવૈયો

ના પ્રીત બાંધી, ના રોકાયો કોઈ કાજે, કહે હવે તું તો છે કોનો રે પડછાયો

યુગોના યુગો સમાવ્યા તેં, લડત લડનારા લડવૈયાઓને પણ સમાવ્યો

તૂટી તૂટી અભિમાનમાં, સમાયા સહુ સમયમાં, કહે હવે તું તો છે કોનો રે પડછાયો

આવ્યા એને સમાવ્યા, રાખ્યા ના ભેદ દિલમાં, ભણ્યો ના કોઈને તેં નનૈયો

આવ્યો વિચાર કદી તને તો સમય, તું તો છે તારો ને તારો પડછાયો
View Original Increase Font Decrease Font


છે સમય તું કોનો રે પડછાયો, સમય તું છે કોનો રે પડછાયો

પગ વિના રહે છે તું ચાલતો, મળશે ના કોઈ તારા જેવો તરવૈયો

ચાલે છે લઈને બધું તું સાથે, કહે હવે તું તો કોનો રે પડછાયો

લઈ લઈને બધું સાથે ને સાથે, રહ્યો ને બન્યો અલિપ્તતાનો ઘડવૈયો

ના પ્રીત બાંધી, ના રોકાયો કોઈ કાજે, કહે હવે તું તો છે કોનો રે પડછાયો

યુગોના યુગો સમાવ્યા તેં, લડત લડનારા લડવૈયાઓને પણ સમાવ્યો

તૂટી તૂટી અભિમાનમાં, સમાયા સહુ સમયમાં, કહે હવે તું તો છે કોનો રે પડછાયો

આવ્યા એને સમાવ્યા, રાખ્યા ના ભેદ દિલમાં, ભણ્યો ના કોઈને તેં નનૈયો

આવ્યો વિચાર કદી તને તો સમય, તું તો છે તારો ને તારો પડછાયો
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

chē samaya tuṁ kōnō rē paḍachāyō, samaya tuṁ chē kōnō rē paḍachāyō

paga vinā rahē chē tuṁ cālatō, malaśē nā kōī tārā jēvō taravaiyō

cālē chē laīnē badhuṁ tuṁ sāthē, kahē havē tuṁ tō kōnō rē paḍachāyō

laī laīnē badhuṁ sāthē nē sāthē, rahyō nē banyō aliptatānō ghaḍavaiyō

nā prīta bāṁdhī, nā rōkāyō kōī kājē, kahē havē tuṁ tō chē kōnō rē paḍachāyō

yugōnā yugō samāvyā tēṁ, laḍata laḍanārā laḍavaiyāōnē paṇa samāvyō

tūṭī tūṭī abhimānamāṁ, samāyā sahu samayamāṁ, kahē havē tuṁ tō chē kōnō rē paḍachāyō

āvyā ēnē samāvyā, rākhyā nā bhēda dilamāṁ, bhaṇyō nā kōīnē tēṁ nanaiyō

āvyō vicāra kadī tanē tō samaya, tuṁ tō chē tārō nē tārō paḍachāyō
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 8216 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...821282138214...Last