Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 8219 | Date: 28-Sep-1999
રહ્યા છો મહેરબાં મુજ પર તમે માડી, એક મહેરબાની વધુ કરજો
Rahyā chō mahērabāṁ muja para tamē māḍī, ēka mahērabānī vadhu karajō

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

Hymn No. 8219 | Date: 28-Sep-1999

રહ્યા છો મહેરબાં મુજ પર તમે માડી, એક મહેરબાની વધુ કરજો

  No Audio

rahyā chō mahērabāṁ muja para tamē māḍī, ēka mahērabānī vadhu karajō

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

1999-09-28 1999-09-28 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=17206 રહ્યા છો મહેરબાં મુજ પર તમે માડી, એક મહેરબાની વધુ કરજો રહ્યા છો મહેરબાં મુજ પર તમે માડી, એક મહેરબાની વધુ કરજો

રહ્યા અને છો પોષક તમે મારા પ્રેમના, ઊણપ દૂર એની કરી દેજો

વસ્યા છો જગમાં બધે તમે, હૈયાને મારું ધામ તમારું બનાવી દેજો

કરું કામ જગમાં બધાં, તમારી ઇચ્છા વિરુદ્ધનું પગલું ના ભરવા દેજો

કહેવું તો જગમાં જઈને કોને, સ્થાન મને એનું તો બતાવી દેજો

નથી કોઈ વાતની શક્તિ પાસે મારી, હરેક કાર્યમાં શક્તિ ભરી દેજો

દુઃખે કર્યાં દુઃખી મને, સુખે રહેવા દીધો સુખે મને, સમતુલા જળવાવી દેજો

મૂંઝાઉં જ્યારે જીવનમાં માડી, મૂંઝવણમાંથી બહાર મને કાઢી દેજો

તારા મિલનની આશા, સળગતી રહે હૈયામાં, ના નિરાશામાં ફગાવી દેજો

તારી ભક્તિની ભાવના રહે હૈયે ભરી ભરી, ના ઓટ એમાં આવવા દેજો
View Original Increase Font Decrease Font


રહ્યા છો મહેરબાં મુજ પર તમે માડી, એક મહેરબાની વધુ કરજો

રહ્યા અને છો પોષક તમે મારા પ્રેમના, ઊણપ દૂર એની કરી દેજો

વસ્યા છો જગમાં બધે તમે, હૈયાને મારું ધામ તમારું બનાવી દેજો

કરું કામ જગમાં બધાં, તમારી ઇચ્છા વિરુદ્ધનું પગલું ના ભરવા દેજો

કહેવું તો જગમાં જઈને કોને, સ્થાન મને એનું તો બતાવી દેજો

નથી કોઈ વાતની શક્તિ પાસે મારી, હરેક કાર્યમાં શક્તિ ભરી દેજો

દુઃખે કર્યાં દુઃખી મને, સુખે રહેવા દીધો સુખે મને, સમતુલા જળવાવી દેજો

મૂંઝાઉં જ્યારે જીવનમાં માડી, મૂંઝવણમાંથી બહાર મને કાઢી દેજો

તારા મિલનની આશા, સળગતી રહે હૈયામાં, ના નિરાશામાં ફગાવી દેજો

તારી ભક્તિની ભાવના રહે હૈયે ભરી ભરી, ના ઓટ એમાં આવવા દેજો
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

rahyā chō mahērabāṁ muja para tamē māḍī, ēka mahērabānī vadhu karajō

rahyā anē chō pōṣaka tamē mārā prēmanā, ūṇapa dūra ēnī karī dējō

vasyā chō jagamāṁ badhē tamē, haiyānē māruṁ dhāma tamāruṁ banāvī dējō

karuṁ kāma jagamāṁ badhāṁ, tamārī icchā viruddhanuṁ pagaluṁ nā bharavā dējō

kahēvuṁ tō jagamāṁ jaīnē kōnē, sthāna manē ēnuṁ tō batāvī dējō

nathī kōī vātanī śakti pāsē mārī, harēka kāryamāṁ śakti bharī dējō

duḥkhē karyāṁ duḥkhī manē, sukhē rahēvā dīdhō sukhē manē, samatulā jalavāvī dējō

mūṁjhāuṁ jyārē jīvanamāṁ māḍī, mūṁjhavaṇamāṁthī bahāra manē kāḍhī dējō

tārā milananī āśā, salagatī rahē haiyāmāṁ, nā nirāśāmāṁ phagāvī dējō

tārī bhaktinī bhāvanā rahē haiyē bharī bharī, nā ōṭa ēmāṁ āvavā dējō
English Explanation Increase Font Decrease Font


Here kaka says....

I have always experienced your grace O divine mother, but still, need one more favor.

You have been the fuel for my love & devotion, do me a favor, and make sure that I am never devoid of it.

You are the omnipresent one O mother divine, but make sure to make my heart your abode.

Do everything that I must do in my life, but never take even one step against your wish my dear mother.

Who shall I make my confession to in this world, make sure to tell me that?

Power I possess none, to perform any deeds, make sure to bestow your powers in all my actions please.

Sorrow and happiness affect me in extreme ways. Help me find the balance in both of them.

Whenever I face any Dilemma, help me sort through them, my divine mother

Never let the urge, of reunion with you, die ever from my heart, my divine mother.

Let my heart stay filled with your devotion; never let that go down.

I have always experienced your grace O divine mother, but still, need one more favor.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 8219 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...821582168217...Last