Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 233 | Date: 16-Oct-1985
દિન પડે ને આશાઓ પગલાં ઘર બહાર લઈ જાયે
Dina paḍē nē āśāō pagalāṁ ghara bahāra laī jāyē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 233 | Date: 16-Oct-1985

દિન પડે ને આશાઓ પગલાં ઘર બહાર લઈ જાયે

  No Audio

dina paḍē nē āśāō pagalāṁ ghara bahāra laī jāyē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1985-10-16 1985-10-16 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1722 દિન પડે ને આશાઓ પગલાં ઘર બહાર લઈ જાયે દિન પડે ને આશાઓ પગલાં ઘર બહાર લઈ જાયે

સાંજ પડતાં, માનવી થાકતાં, પગ ઘર તરફ લઈ આવે

મોહ ને મમતા, માનવીને સદા બહુ બહાર ફરાવે

કાળાં પર ધોળાં આવતા, પગ પ્રભુ તરફ લઈ જાયે

અંતિમ સ્થાન છે સૌના વિરામનું, ત્યાં સદા વિરામ પામે

ક્રમ નથી બદલાયો, સદા એ તો ચાલ્યો આવે

રમત રમ્યા બહુ જગમાં, પ્રભુથી સદા વિમુખ થઈને

થાક ન ઊતરે જીવનનો, સિવાય પ્રભુના ચરણે જઈને

એનાં ચરણોમાં અનેક સમાયા, તારો પણ સમાવેશ થાશે

હૈયામાં નમ્રતા ભરીને, પ્રભુ સન્મુખ જો તું જાશે

જાકારો નથી દીધો કોઈને, જે એના ચરણે આવે

સાચું શરણું લેનારાને, એ તો સદા હૈયે લગાવે
View Original Increase Font Decrease Font


દિન પડે ને આશાઓ પગલાં ઘર બહાર લઈ જાયે

સાંજ પડતાં, માનવી થાકતાં, પગ ઘર તરફ લઈ આવે

મોહ ને મમતા, માનવીને સદા બહુ બહાર ફરાવે

કાળાં પર ધોળાં આવતા, પગ પ્રભુ તરફ લઈ જાયે

અંતિમ સ્થાન છે સૌના વિરામનું, ત્યાં સદા વિરામ પામે

ક્રમ નથી બદલાયો, સદા એ તો ચાલ્યો આવે

રમત રમ્યા બહુ જગમાં, પ્રભુથી સદા વિમુખ થઈને

થાક ન ઊતરે જીવનનો, સિવાય પ્રભુના ચરણે જઈને

એનાં ચરણોમાં અનેક સમાયા, તારો પણ સમાવેશ થાશે

હૈયામાં નમ્રતા ભરીને, પ્રભુ સન્મુખ જો તું જાશે

જાકારો નથી દીધો કોઈને, જે એના ચરણે આવે

સાચું શરણું લેનારાને, એ તો સદા હૈયે લગાવે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

dina paḍē nē āśāō pagalāṁ ghara bahāra laī jāyē

sāṁja paḍatāṁ, mānavī thākatāṁ, paga ghara tarapha laī āvē

mōha nē mamatā, mānavīnē sadā bahu bahāra pharāvē

kālāṁ para dhōlāṁ āvatā, paga prabhu tarapha laī jāyē

aṁtima sthāna chē saunā virāmanuṁ, tyāṁ sadā virāma pāmē

krama nathī badalāyō, sadā ē tō cālyō āvē

ramata ramyā bahu jagamāṁ, prabhuthī sadā vimukha thaīnē

thāka na ūtarē jīvananō, sivāya prabhunā caraṇē jaīnē

ēnāṁ caraṇōmāṁ anēka samāyā, tārō paṇa samāvēśa thāśē

haiyāmāṁ namratā bharīnē, prabhu sanmukha jō tuṁ jāśē

jākārō nathī dīdhō kōīnē, jē ēnā caraṇē āvē

sācuṁ śaraṇuṁ lēnārānē, ē tō sadā haiyē lagāvē
English Explanation Increase Font Decrease Font


Kakaji in this hymn mentions that when a person is young he chases material comforts and only when he ages and with the grey in his hair he will turn towards the worship of God. The devotees who seek and surrender to the worship of God, He will surely take him in His auspices.

The day dawns with hopes, and to fulfill the hopes, the feet move out of the house

At dusk, a person gets tired, the feet are diverted towards the house

The lust for greed, makes a person roam around

When the black hair turn white, the feet are directed towards God

The ultimate destination is peace and one would attain peace

The order does not change, it is going on since ages

One has played many games in the world, one has always separated oneself from God

The tiredness of life does not diminish, other than diverting towards God

Many have surrendered to His feet, even you will be accepted

With humility in the heart, if you go towards God

He has not asked anyone to leave, the one who has surrendered to Him

The one who has surrendered honestly, He will surely embrace him.

Here, Kakaji in this hymn tells us that one who surrenders completely to God, He will definitely take him under His auspices.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 233 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...232233234...Last