Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 234 | Date: 16-Oct-1985
જીવનના છે બે છેડા, એક ડૂબ્યો દુઃખમાં, બીજો ડૂબ્યો સુખમાં
Jīvananā chē bē chēḍā, ēka ḍūbyō duḥkhamāṁ, bījō ḍūbyō sukhamāṁ

શ્રદ્ધા, વિશ્વાસ, ધીરજ, કસોટી (Faith, Patience, Test)

Hymn No. 234 | Date: 16-Oct-1985

જીવનના છે બે છેડા, એક ડૂબ્યો દુઃખમાં, બીજો ડૂબ્યો સુખમાં

  No Audio

jīvananā chē bē chēḍā, ēka ḍūbyō duḥkhamāṁ, bījō ḍūbyō sukhamāṁ

શ્રદ્ધા, વિશ્વાસ, ધીરજ, કસોટી (Faith, Patience, Test)

1985-10-16 1985-10-16 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1723 જીવનના છે બે છેડા, એક ડૂબ્યો દુઃખમાં, બીજો ડૂબ્યો સુખમાં જીવનના છે બે છેડા, એક ડૂબ્યો દુઃખમાં, બીજો ડૂબ્યો સુખમાં

બીજે છેડે પહોંચવા, વહાવજે તું હૈયામાં શ્રદ્ધાની સરિતા

જીવનના છે બે છેડા, એક છેડે નિરાશા, બીજે રહી છે આશા

બીજે છેડે પહોંચવા, વહાવજે તું હૈયામાં શ્રદ્ધાની સરિતા

જીવનના છે બે છેડા, એક ડૂબ્યો લોભમાં, બીજો ડૂબ્યો ત્યાગમાં

બીજે છેડે પહોંચવા, વહાવજે તું હૈયામાં શ્રદ્ધાની સરિતા

જીવનના છે બે છેડા, એક ડૂબ્યો અજ્ઞાનમાં, બીજો ડૂબ્યો જ્ઞાનમાં

બીજે છેડે પહોંચવા, વહાવજે તું હૈયામાં શ્રદ્ધાની સરિતા

જીવનના છે બે છેડા, એક ડૂબ્યો અંધકારમાં, બીજો ડૂબ્યો પ્રકાશમાં

બીજે છેડે પહોંચવા, વહાવજે તું હૈયામાં શ્રદ્ધાની સરિતા

જીવનના છે બે છેડા, એક ડૂબ્યો છે વેરમાં, બીજો ડૂબ્યો પ્રેમમાં

બીજે છેડે પહોંચવા, વહાવજે તું હૈયામાં શ્રદ્ધાની સરિતા

જીવનના છે બે છેડા, એક છેડે વસે ચિંતા, બીજા છેડે વસે શ્રદ્ધા

બીજે છેડે પહોંચવા, વહાવજે તું હૈયામાં શ્રદ્ધાની સરિતા

જીવનના છે બે છેડા, એક ડૂબ્યો મોહમાં, બીજો ડૂબ્યો ભક્તિમાં

બીજે છેડે પહોંચવા, વહાવજે તું હૈયામાં શ્રદ્ધાની સરિતા

પ્રભુના છે બે છેડા, એક રહે સાકારમાં, બીજો રહે એ નિરાકારમાં

બન્ને વચ્ચે ભેદ ભૂંસજો, વહાવીને હૈયામાં શ્રદ્ધાની સરિતા
View Original Increase Font Decrease Font


જીવનના છે બે છેડા, એક ડૂબ્યો દુઃખમાં, બીજો ડૂબ્યો સુખમાં

બીજે છેડે પહોંચવા, વહાવજે તું હૈયામાં શ્રદ્ધાની સરિતા

જીવનના છે બે છેડા, એક છેડે નિરાશા, બીજે રહી છે આશા

બીજે છેડે પહોંચવા, વહાવજે તું હૈયામાં શ્રદ્ધાની સરિતા

જીવનના છે બે છેડા, એક ડૂબ્યો લોભમાં, બીજો ડૂબ્યો ત્યાગમાં

બીજે છેડે પહોંચવા, વહાવજે તું હૈયામાં શ્રદ્ધાની સરિતા

જીવનના છે બે છેડા, એક ડૂબ્યો અજ્ઞાનમાં, બીજો ડૂબ્યો જ્ઞાનમાં

બીજે છેડે પહોંચવા, વહાવજે તું હૈયામાં શ્રદ્ધાની સરિતા

જીવનના છે બે છેડા, એક ડૂબ્યો અંધકારમાં, બીજો ડૂબ્યો પ્રકાશમાં

બીજે છેડે પહોંચવા, વહાવજે તું હૈયામાં શ્રદ્ધાની સરિતા

જીવનના છે બે છેડા, એક ડૂબ્યો છે વેરમાં, બીજો ડૂબ્યો પ્રેમમાં

બીજે છેડે પહોંચવા, વહાવજે તું હૈયામાં શ્રદ્ધાની સરિતા

જીવનના છે બે છેડા, એક છેડે વસે ચિંતા, બીજા છેડે વસે શ્રદ્ધા

બીજે છેડે પહોંચવા, વહાવજે તું હૈયામાં શ્રદ્ધાની સરિતા

જીવનના છે બે છેડા, એક ડૂબ્યો મોહમાં, બીજો ડૂબ્યો ભક્તિમાં

બીજે છેડે પહોંચવા, વહાવજે તું હૈયામાં શ્રદ્ધાની સરિતા

પ્રભુના છે બે છેડા, એક રહે સાકારમાં, બીજો રહે એ નિરાકારમાં

બન્ને વચ્ચે ભેદ ભૂંસજો, વહાવીને હૈયામાં શ્રદ્ધાની સરિતા
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

jīvananā chē bē chēḍā, ēka ḍūbyō duḥkhamāṁ, bījō ḍūbyō sukhamāṁ

bījē chēḍē pahōṁcavā, vahāvajē tuṁ haiyāmāṁ śraddhānī saritā

jīvananā chē bē chēḍā, ēka chēḍē nirāśā, bījē rahī chē āśā

bījē chēḍē pahōṁcavā, vahāvajē tuṁ haiyāmāṁ śraddhānī saritā

jīvananā chē bē chēḍā, ēka ḍūbyō lōbhamāṁ, bījō ḍūbyō tyāgamāṁ

bījē chēḍē pahōṁcavā, vahāvajē tuṁ haiyāmāṁ śraddhānī saritā

jīvananā chē bē chēḍā, ēka ḍūbyō ajñānamāṁ, bījō ḍūbyō jñānamāṁ

bījē chēḍē pahōṁcavā, vahāvajē tuṁ haiyāmāṁ śraddhānī saritā

jīvananā chē bē chēḍā, ēka ḍūbyō aṁdhakāramāṁ, bījō ḍūbyō prakāśamāṁ

bījē chēḍē pahōṁcavā, vahāvajē tuṁ haiyāmāṁ śraddhānī saritā

jīvananā chē bē chēḍā, ēka ḍūbyō chē vēramāṁ, bījō ḍūbyō prēmamāṁ

bījē chēḍē pahōṁcavā, vahāvajē tuṁ haiyāmāṁ śraddhānī saritā

jīvananā chē bē chēḍā, ēka chēḍē vasē ciṁtā, bījā chēḍē vasē śraddhā

bījē chēḍē pahōṁcavā, vahāvajē tuṁ haiyāmāṁ śraddhānī saritā

jīvananā chē bē chēḍā, ēka ḍūbyō mōhamāṁ, bījō ḍūbyō bhaktimāṁ

bījē chēḍē pahōṁcavā, vahāvajē tuṁ haiyāmāṁ śraddhānī saritā

prabhunā chē bē chēḍā, ēka rahē sākāramāṁ, bījō rahē ē nirākāramāṁ

bannē vaccē bhēda bhūṁsajō, vahāvīnē haiyāmāṁ śraddhānī saritā
English Explanation Increase Font Decrease Font


Here, Kakaji explains to us that our life has been divided into two ends, one end has happiness and the other in despair. To end this disparity one has to divert and have sublime faith in the glory of the Divine God.

Our lives have two ends, one is drowned in sorrow and the other is drowned in happiness

To reach the other end, flow in your heart the river of faith

Our lives have two ends, one end is despair, and the other end is hope

To reach the other end, flow in the river of faith

Our lives have two ends, one is drowned in greed and the other is drowned in sacrifice

To reach the other end, flow in the river of faith

Our lives have two ends, one is drowned in ignorance, and the other end is drowned in knowledge

To reach the other end, flow in the river of faith

Our lives have two ends, one end is drowned in darkness and the other end is drowned in light

To reach the other end, flow in the river of faith

Our lives have two ends, one end is drowned in enmity and the other end is drowned in love

To reach the other end, flow in the river of faith

Our lives have two ends, one is drowned in worries and the other end is drowned in faith

To reach the other end, flow in the river of faith

Our lives have two ends, one end is drowned in love and the other end is drowned in devotion

To reach the other end, flow in the river of faith

God has two ends, one is positive and the other is negative

Erase the difference between the two, by flowing into the river of faith
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 234 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...232233234...Last