BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 8254 | Date: 12-Nov-1999
   Text Size Increase Font Decrease Font

આવે જગમાં તારા જીવનનો અંત એ પહેલાં

  No Audio

Aanve Jagmaa Tara Jeevan-No Antt E Pahela

સેવા, કર્મ, પુરુષાર્થ, જાગ્રતી, ભાગ્ચ (Service, Action, Strive, Alert, Destiny)


1999-11-12 1999-11-12 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=17241 આવે જગમાં તારા જીવનનો અંત એ પહેલાં આવે જગમાં તારા જીવનનો અંત એ પહેલાં
જીવનમાંથી કંઈક ચીજોને અંત તો તારે લાવવો પડશે
અસ્થિર એવી મનની અસ્થિરતાનો અંત તારે લાવવો પડશે
અનેક ભ્રમણાઓએ બાંધ્યો છે, બધી ભ્રમણાઓનો અંત લાવવો પડશે
શંકાના ચીરોને તો જીવનમાં, સદા તારે એને તો ચીરવા પડશે
સુખ ચાહક હૈયું તો સુખ ચાહે છે, દુઃખનો અંત લાવવો પડશે
જગાવી હૈયે પ્રેમની ધારા, જીવનમાં વેરનો અંત તો લાવવો પડશે
સાધવા પ્રગતિ જીવનમાં, હૈયામાંથી આળસનો અંત લાવવો પડશે
બનવા સુખી જીવનમાં, હૈયેથી અભાવનો અંત લાવવો પડશે
જીવનમાં સુમેળ સાધવા, બેસમજદારીનો અંત લાવવો પડશે
Gujarati Bhajan no. 8254 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
આવે જગમાં તારા જીવનનો અંત એ પહેલાં
જીવનમાંથી કંઈક ચીજોને અંત તો તારે લાવવો પડશે
અસ્થિર એવી મનની અસ્થિરતાનો અંત તારે લાવવો પડશે
અનેક ભ્રમણાઓએ બાંધ્યો છે, બધી ભ્રમણાઓનો અંત લાવવો પડશે
શંકાના ચીરોને તો જીવનમાં, સદા તારે એને તો ચીરવા પડશે
સુખ ચાહક હૈયું તો સુખ ચાહે છે, દુઃખનો અંત લાવવો પડશે
જગાવી હૈયે પ્રેમની ધારા, જીવનમાં વેરનો અંત તો લાવવો પડશે
સાધવા પ્રગતિ જીવનમાં, હૈયામાંથી આળસનો અંત લાવવો પડશે
બનવા સુખી જીવનમાં, હૈયેથી અભાવનો અંત લાવવો પડશે
જીવનમાં સુમેળ સાધવા, બેસમજદારીનો અંત લાવવો પડશે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
āvē jagamāṁ tārā jīvananō aṁta ē pahēlāṁ
jīvanamāṁthī kaṁīka cījōnē aṁta tō tārē lāvavō paḍaśē
asthira ēvī mananī asthiratānō aṁta tārē lāvavō paḍaśē
anēka bhramaṇāōē bāṁdhyō chē, badhī bhramaṇāōnō aṁta lāvavō paḍaśē
śaṁkānā cīrōnē tō jīvanamāṁ, sadā tārē ēnē tō cīravā paḍaśē
sukha cāhaka haiyuṁ tō sukha cāhē chē, duḥkhanō aṁta lāvavō paḍaśē
jagāvī haiyē prēmanī dhārā, jīvanamāṁ vēranō aṁta tō lāvavō paḍaśē
sādhavā pragati jīvanamāṁ, haiyāmāṁthī ālasanō aṁta lāvavō paḍaśē
banavā sukhī jīvanamāṁ, haiyēthī abhāvanō aṁta lāvavō paḍaśē
jīvanamāṁ sumēla sādhavā, bēsamajadārīnō aṁta lāvavō paḍaśē

Explanation in English
Here Kaka (Satguru Devendra Ghia) says....
Before your time ends on this earth, a few things in your life will have to come to an end.
You will have to make your ever-fluctuating mind stable before your time ends.
All the delusion that you have surrounded yourself by, you will have to break them.
The thread of Suspicions that you spun, you will have to straighten that
Keeping love alive in your heart, sentiments of revenge will have to go.
To succeed in life, you will have to get rid of laziness.
To be happy in life, you will have to stop focusing on any distress in your life.
In order to meet life goals, carelessness has to come to an end.
Before your time ends on this earth, a few things in your life will have to come to an end.

First...82518252825382548255...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall