Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 8257 | Date: 14-Nov-1999
હરેક શ્વાસ તો મારું જીવન છે, કોણ જાણે શ્વાસ ક્યાંથી આવ્યા છે
Harēka śvāsa tō māruṁ jīvana chē, kōṇa jāṇē śvāsa kyāṁthī āvyā chē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 8257 | Date: 14-Nov-1999

હરેક શ્વાસ તો મારું જીવન છે, કોણ જાણે શ્વાસ ક્યાંથી આવ્યા છે

  No Audio

harēka śvāsa tō māruṁ jīvana chē, kōṇa jāṇē śvāsa kyāṁthī āvyā chē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1999-11-14 1999-11-14 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=17244 હરેક શ્વાસ તો મારું જીવન છે, કોણ જાણે શ્વાસ ક્યાંથી આવ્યા છે હરેક શ્વાસ તો મારું જીવન છે, કોણ જાણે શ્વાસ ક્યાંથી આવ્યા છે

કોણ જાણે હરેક શ્વાસમાં, કોના કોના નિઃશ્વાસ ભળ્યા હશે

લેતો રહ્યો છું શ્વાસો જીવનમાં, મારા શ્વાસોથી તોય અજ્ઞાન છું

આવ્યા હશે કંઈક શ્વાસો, લાવ્યા હશે એ તો કોઈ પ્રેમની ગરમી

ખિલાવી જશે ત્યારે તો એ, દિલની તો મારી તો કંઈક કળી

લાવી હશે શ્વાસ જો સાથે, કોઈ દિલના જલનની તો ગરમી

કરી જાશે ખાખ એ તો હૈયું, અસર દિલમાં એની ફેલાઈ જશે

લાવ્યા હશે જો કોઈ સંતના શ્વાસો, સાથે જીવન સુધારી જાશે

પહોંચશે ક્યાં થાશે વિલીન એમાં, ના કોઈ એ તો જાણી શકશે
View Original Increase Font Decrease Font


હરેક શ્વાસ તો મારું જીવન છે, કોણ જાણે શ્વાસ ક્યાંથી આવ્યા છે

કોણ જાણે હરેક શ્વાસમાં, કોના કોના નિઃશ્વાસ ભળ્યા હશે

લેતો રહ્યો છું શ્વાસો જીવનમાં, મારા શ્વાસોથી તોય અજ્ઞાન છું

આવ્યા હશે કંઈક શ્વાસો, લાવ્યા હશે એ તો કોઈ પ્રેમની ગરમી

ખિલાવી જશે ત્યારે તો એ, દિલની તો મારી તો કંઈક કળી

લાવી હશે શ્વાસ જો સાથે, કોઈ દિલના જલનની તો ગરમી

કરી જાશે ખાખ એ તો હૈયું, અસર દિલમાં એની ફેલાઈ જશે

લાવ્યા હશે જો કોઈ સંતના શ્વાસો, સાથે જીવન સુધારી જાશે

પહોંચશે ક્યાં થાશે વિલીન એમાં, ના કોઈ એ તો જાણી શકશે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

harēka śvāsa tō māruṁ jīvana chē, kōṇa jāṇē śvāsa kyāṁthī āvyā chē

kōṇa jāṇē harēka śvāsamāṁ, kōnā kōnā niḥśvāsa bhalyā haśē

lētō rahyō chuṁ śvāsō jīvanamāṁ, mārā śvāsōthī tōya ajñāna chuṁ

āvyā haśē kaṁīka śvāsō, lāvyā haśē ē tō kōī prēmanī garamī

khilāvī jaśē tyārē tō ē, dilanī tō mārī tō kaṁīka kalī

lāvī haśē śvāsa jō sāthē, kōī dilanā jalananī tō garamī

karī jāśē khākha ē tō haiyuṁ, asara dilamāṁ ēnī phēlāī jaśē

lāvyā haśē jō kōī saṁtanā śvāsō, sāthē jīvana sudhārī jāśē

pahōṁcaśē kyāṁ thāśē vilīna ēmāṁ, nā kōī ē tō jāṇī śakaśē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 8257 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...825482558256...Last