BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 8257 | Date: 14-Nov-1999
   Text Size Increase Font Decrease Font

હરેક શ્વાસ તો મારું જીવન છે, કોણ જાણે શ્વાસ ક્યાંથી આવ્યા છે

  No Audio

Harek Shwaas To Maru Jeevan Che, Kon Jaane Shwaas Kyaathi Aavya Che

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1999-11-14 1999-11-14 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=17244 હરેક શ્વાસ તો મારું જીવન છે, કોણ જાણે શ્વાસ ક્યાંથી આવ્યા છે હરેક શ્વાસ તો મારું જીવન છે, કોણ જાણે શ્વાસ ક્યાંથી આવ્યા છે
કોણ જાણે હરેક શ્વાસમાં, કોના કોના નિઃશ્વાસ ભળ્યા હશે
લેતો રહ્યો છું શ્વાસો જીવનમાં, મારા શ્વાસોથી તોય અજ્ઞાન છું
આવ્યા હશે કંઈક શ્વાસો, લાવ્યા હશે એ તો કોઈ પ્રેમની ગરમી
ખિલાવી જશે ત્યારે તો એ, દિલની તો મારી તો કંઈક કળી
લાવી હશે શ્વાસ જો સાથે, કોઈ દિલના જલનની તો ગરમી
કરી જાશે ખાખ એ તો હૈયું, અસર દિલમાં એની ફેલાઈ જશે
લાવ્યા હશે જો કોઈ સંતના શ્વાસો, સાથે જીવન સુધારી જાશે
પહોંચશે ક્યાં થાશે વિલીન એમાં, ના કોઈ એ તો જાણી શકશે
Gujarati Bhajan no. 8257 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
હરેક શ્વાસ તો મારું જીવન છે, કોણ જાણે શ્વાસ ક્યાંથી આવ્યા છે
કોણ જાણે હરેક શ્વાસમાં, કોના કોના નિઃશ્વાસ ભળ્યા હશે
લેતો રહ્યો છું શ્વાસો જીવનમાં, મારા શ્વાસોથી તોય અજ્ઞાન છું
આવ્યા હશે કંઈક શ્વાસો, લાવ્યા હશે એ તો કોઈ પ્રેમની ગરમી
ખિલાવી જશે ત્યારે તો એ, દિલની તો મારી તો કંઈક કળી
લાવી હશે શ્વાસ જો સાથે, કોઈ દિલના જલનની તો ગરમી
કરી જાશે ખાખ એ તો હૈયું, અસર દિલમાં એની ફેલાઈ જશે
લાવ્યા હશે જો કોઈ સંતના શ્વાસો, સાથે જીવન સુધારી જાશે
પહોંચશે ક્યાં થાશે વિલીન એમાં, ના કોઈ એ તો જાણી શકશે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
harēka śvāsa tō māruṁ jīvana chē, kōṇa jāṇē śvāsa kyāṁthī āvyā chē
kōṇa jāṇē harēka śvāsamāṁ, kōnā kōnā niḥśvāsa bhalyā haśē
lētō rahyō chuṁ śvāsō jīvanamāṁ, mārā śvāsōthī tōya ajñāna chuṁ
āvyā haśē kaṁīka śvāsō, lāvyā haśē ē tō kōī prēmanī garamī
khilāvī jaśē tyārē tō ē, dilanī tō mārī tō kaṁīka kalī
lāvī haśē śvāsa jō sāthē, kōī dilanā jalananī tō garamī
karī jāśē khākha ē tō haiyuṁ, asara dilamāṁ ēnī phēlāī jaśē
lāvyā haśē jō kōī saṁtanā śvāsō, sāthē jīvana sudhārī jāśē
pahōṁcaśē kyāṁ thāśē vilīna ēmāṁ, nā kōī ē tō jāṇī śakaśē
First...82518252825382548255...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall