BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 8259 | Date: 15-Nov-1999
   Text Size Increase Font Decrease Font

છેડો ફાડવા ના દેશું તમને અમારાથી, અમારાથી છેડો ના ફાડવા દેશું

  No Audio

Chhedo Faadva Na Deshu Tamane Amaarathi, Amaarathi Chhedo Na Faadva Deshu

વિકાર, માયા, દંભ (Vikaar, Illusion, Hypocrisy)


1999-11-15 1999-11-15 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=17246 છેડો ફાડવા ના દેશું તમને અમારાથી, અમારાથી છેડો ના ફાડવા દેશું છેડો ફાડવા ના દેશું તમને અમારાથી, અમારાથી છેડો ના ફાડવા દેશું
તમને અમારાથી એવા બાંધી દેશું, ના મુક્ત તમને એમાંથી થાવા દેશું
બાંધી બાંધી ભાવમાં તો એવા, લખ ચોરાશી ફેરામાં કચડી નાખશું
મધલાળે મધલાળે મોહિત કરશું, ના મુક્ત એમાંથી થવા દેશું
તમારા અંગ જેવા બનીને, ના દૂર અમારાથી તમને છૂટવા દેશું
બાંધશું એવાં એવાં મીઠાં બંધનોથી, ના મુક્ત એમાંથી થાવા દેશું
રોકી છે જુદી જુદી ફોજો બાંધવા તમને, મુશ્કેલ છૂટવું બનાવી દેશું
છૂટશો એકમાંથી બાંધશું બીજાથી તમને, ના મુક્ત એમાંથી થાવા દેશું
યત્ને યત્ને વધશો આગળ તમે, ના આગળ તમને વધવા દેશું
કોઈ વિરલાને મુક્ત થાવા દેશું, દ્વાર ખુલ્લાં અમારાં કરી દેશું
Gujarati Bhajan no. 8259 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
છેડો ફાડવા ના દેશું તમને અમારાથી, અમારાથી છેડો ના ફાડવા દેશું
તમને અમારાથી એવા બાંધી દેશું, ના મુક્ત તમને એમાંથી થાવા દેશું
બાંધી બાંધી ભાવમાં તો એવા, લખ ચોરાશી ફેરામાં કચડી નાખશું
મધલાળે મધલાળે મોહિત કરશું, ના મુક્ત એમાંથી થવા દેશું
તમારા અંગ જેવા બનીને, ના દૂર અમારાથી તમને છૂટવા દેશું
બાંધશું એવાં એવાં મીઠાં બંધનોથી, ના મુક્ત એમાંથી થાવા દેશું
રોકી છે જુદી જુદી ફોજો બાંધવા તમને, મુશ્કેલ છૂટવું બનાવી દેશું
છૂટશો એકમાંથી બાંધશું બીજાથી તમને, ના મુક્ત એમાંથી થાવા દેશું
યત્ને યત્ને વધશો આગળ તમે, ના આગળ તમને વધવા દેશું
કોઈ વિરલાને મુક્ત થાવા દેશું, દ્વાર ખુલ્લાં અમારાં કરી દેશું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
chēḍō phāḍavā nā dēśuṁ tamanē amārāthī, amārāthī chēḍō nā phāḍavā dēśuṁ
tamanē amārāthī ēvā bāṁdhī dēśuṁ, nā mukta tamanē ēmāṁthī thāvā dēśuṁ
bāṁdhī bāṁdhī bhāvamāṁ tō ēvā, lakha cōrāśī phērāmāṁ kacaḍī nākhaśuṁ
madhalālē madhalālē mōhita karaśuṁ, nā mukta ēmāṁthī thavā dēśuṁ
tamārā aṁga jēvā banīnē, nā dūra amārāthī tamanē chūṭavā dēśuṁ
bāṁdhaśuṁ ēvāṁ ēvāṁ mīṭhāṁ baṁdhanōthī, nā mukta ēmāṁthī thāvā dēśuṁ
rōkī chē judī judī phōjō bāṁdhavā tamanē, muśkēla chūṭavuṁ banāvī dēśuṁ
chūṭaśō ēkamāṁthī bāṁdhaśuṁ bījāthī tamanē, nā mukta ēmāṁthī thāvā dēśuṁ
yatnē yatnē vadhaśō āgala tamē, nā āgala tamanē vadhavā dēśuṁ
kōī viralānē mukta thāvā dēśuṁ, dvāra khullāṁ amārāṁ karī dēśuṁ
First...82568257825882598260...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall