BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 240 | Date: 19-Oct-1985
   Text Size Increase Font Decrease Font

દેવો-ઋષિમુનિઓ તારી સ્તુતિ કરતા થાકી જાય

  No Audio

devo-rishimunio tari stuti karata thaki jaya

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)


1985-10-19 1985-10-19 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1729 દેવો-ઋષિમુનિઓ તારી સ્તુતિ કરતા થાકી જાય દેવો-ઋષિમુનિઓ તારી સ્તુતિ કરતા થાકી જાય
એવી મારી `મા', તું તો આવી મારા હૈયામાં સમાય
વેદ-પુરાણ તારા ગુણલા ગાતાં થાકી જાય
એવી મારી `મા', તું તો આવી મારા હૈયામાં સમાય
છે જગજનની તું, ઘટ-ઘટમાં વાસ તારો તોય ના દેખાય
એવી મારી `મા', તું તો આવી મારા હૈયામાં સમાય
લીલા કરતી એવી તું તો, ભલભલાની મતિ થંભી જાય
એવી મારી `મા', તું તો આવી મારા હૈયામાં સમાય
કરતી કામ તું એવાં, ન દેખાવા છતાં હાજરી સમજાય
એવી મારી `મા', તું તો આવી મારા હૈયામાં સમાય
માનવીની મતિ મૂંઝાયે, ત્યારે કરતી સદાય સહાય
એવી મારી `મા', તું તો આવી મારા હૈયામાં સમાય
શોધવા તને, શોધે ખૂણેખૂણામાં, તોય દર્શન ન થાય
એવી મારી `મા', તું તો આવી મારા હૈયામાં સમાય
ગુણલા ગાવા બેસું તારા, ત્યાં વાણી થંભી જાય
એવી મારી `મા', તું તો આવી મારા હૈયામાં સમાય
પ્રયત્ન કરો ખૂબ, દર્શન પામે તે તો, જો કૃપા તારી થાય
એવી મારી `મા', તું તો આવી મારા હૈયામાં સમાય
વિરમું ક્યાં, સમજણ ના પડે, તારો અંત ના દેખાય
એવી મારી `મા', તું તો આવી મારા હૈયામાં સમાય
Gujarati Bhajan no. 240 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
દેવો-ઋષિમુનિઓ તારી સ્તુતિ કરતા થાકી જાય
એવી મારી `મા', તું તો આવી મારા હૈયામાં સમાય
વેદ-પુરાણ તારા ગુણલા ગાતાં થાકી જાય
એવી મારી `મા', તું તો આવી મારા હૈયામાં સમાય
છે જગજનની તું, ઘટ-ઘટમાં વાસ તારો તોય ના દેખાય
એવી મારી `મા', તું તો આવી મારા હૈયામાં સમાય
લીલા કરતી એવી તું તો, ભલભલાની મતિ થંભી જાય
એવી મારી `મા', તું તો આવી મારા હૈયામાં સમાય
કરતી કામ તું એવાં, ન દેખાવા છતાં હાજરી સમજાય
એવી મારી `મા', તું તો આવી મારા હૈયામાં સમાય
માનવીની મતિ મૂંઝાયે, ત્યારે કરતી સદાય સહાય
એવી મારી `મા', તું તો આવી મારા હૈયામાં સમાય
શોધવા તને, શોધે ખૂણેખૂણામાં, તોય દર્શન ન થાય
એવી મારી `મા', તું તો આવી મારા હૈયામાં સમાય
ગુણલા ગાવા બેસું તારા, ત્યાં વાણી થંભી જાય
એવી મારી `મા', તું તો આવી મારા હૈયામાં સમાય
પ્રયત્ન કરો ખૂબ, દર્શન પામે તે તો, જો કૃપા તારી થાય
એવી મારી `મા', તું તો આવી મારા હૈયામાં સમાય
વિરમું ક્યાં, સમજણ ના પડે, તારો અંત ના દેખાય
એવી મારી `મા', તું તો આવી મારા હૈયામાં સમાય
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
dēvō-r̥ṣimuniō tārī stuti karatā thākī jāya
ēvī mārī `mā', tuṁ tō āvī mārā haiyāmāṁ samāya
vēda-purāṇa tārā guṇalā gātāṁ thākī jāya
ēvī mārī `mā', tuṁ tō āvī mārā haiyāmāṁ samāya
chē jagajananī tuṁ, ghaṭa-ghaṭamāṁ vāsa tārō tōya nā dēkhāya
ēvī mārī `mā', tuṁ tō āvī mārā haiyāmāṁ samāya
līlā karatī ēvī tuṁ tō, bhalabhalānī mati thaṁbhī jāya
ēvī mārī `mā', tuṁ tō āvī mārā haiyāmāṁ samāya
karatī kāma tuṁ ēvāṁ, na dēkhāvā chatāṁ hājarī samajāya
ēvī mārī `mā', tuṁ tō āvī mārā haiyāmāṁ samāya
mānavīnī mati mūṁjhāyē, tyārē karatī sadāya sahāya
ēvī mārī `mā', tuṁ tō āvī mārā haiyāmāṁ samāya
śōdhavā tanē, śōdhē khūṇēkhūṇāmāṁ, tōya darśana na thāya
ēvī mārī `mā', tuṁ tō āvī mārā haiyāmāṁ samāya
guṇalā gāvā bēsuṁ tārā, tyāṁ vāṇī thaṁbhī jāya
ēvī mārī `mā', tuṁ tō āvī mārā haiyāmāṁ samāya
prayatna karō khūba, darśana pāmē tē tō, jō kr̥pā tārī thāya
ēvī mārī `mā', tuṁ tō āvī mārā haiyāmāṁ samāya
viramuṁ kyāṁ, samajaṇa nā paḍē, tārō aṁta nā dēkhāya
ēvī mārī `mā', tuṁ tō āvī mārā haiyāmāṁ samāya

Explanation in English
Kakaji here mentions that even the sages and priests are tired of singing hymns in the glory of the Divine Mother and the Divine Mother is lovingly placed in the devotees heart-
The sages and priests get tired singing songs of Your glory
My ‘MA’ the Divine Mother You have come and taken a place in my heart
The Ved and Puran also are tired singing songs in Your glory
My ‘MA’ the Divine Mother, You have come and taken a place in my heart
You are the Creator of the Universe, Your presence is felt in every nook and corner, yet You cannot be seen
You play such games that everyone is perplexed
My ‘MA’ the Divine Mother You have come and taken a place in my heart
You have performed such deeds that inspite of the deed being invisible, the presence is felt
My ‘MA’ the Divine Mother You have come and taken a place in my heart
When a human being is confused, then You have always helped
My ‘MA’ the Divine Mother You have come and taken a place in my heart
To search You, every nook and corner is searched, yet Your appearance cannot be seen
My ‘MA’ the Divine Mother You have come and taken a place in my heart
When I sit to sing songs in Your glory, my voice suddenly stops
My ‘MA’ the Divine Mother You have come and taken a place in my heart
Persevere tremendously, and if one is blessed by Her appearance
My ‘MA’ the Divine Mother You have come and taken a place in my heart
Where to end, I don’t understand, I cannot see the end
My ‘MA’ the Divine Mother You have come and taken a place in my heart.

First...236237238239240...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall