BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 241 | Date: 21-Oct-1985
   Text Size Increase Font Decrease Font

ચક્ષુ જોવા ટેવાયાં છે બહાર, અંતરમાં જોતાં અચકાય

  No Audio

chakshu jova tevayam chhe bahara, antaramam jotam achakaya

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1985-10-21 1985-10-21 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1730 ચક્ષુ જોવા ટેવાયાં છે બહાર, અંતરમાં જોતાં અચકાય ચક્ષુ જોવા ટેવાયાં છે બહાર, અંતરમાં જોતાં અચકાય
અંતરમાં ઊતરી જો જોવા જાય, સાચું સ્વરૂપ એનું દેખાય
અંતરમાં જોતાં જો એ સાથે વિકારો લઈ જાય
આથી એને ઊલટું દેખાય, સાચું સ્વરૂપ ના દેખાય
જે સ્વરૂપ સાથે અંતરમાં જાય, એવું એને ત્યાં દેખાય
પ્રેમ ભરીને જો અંદર જાય, અનેકગણો એને દેખાય
વેરભાવના સાથે જો જાય, વેર અનેકગણું વધી જાય
પ્રભુદર્શનની ભાવના લઈ જાય, પ્રભુ તો એને બધે દેખાય
આ દેન છે અપાર, તોય માનવી લઈને ફરે ભાર
સાચો ઉપયોગ જો એનો કરતો જાય, જીવન ધન્ય થઈ જાય
દયા અન્ય પર કરતો જાય, દયાસાગરની કૃપા બહુ થાય
અન્ય સાથે જો વેર કરતો જાય, પ્રભુ એનાથી દૂર જાય
Gujarati Bhajan no. 241 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
ચક્ષુ જોવા ટેવાયાં છે બહાર, અંતરમાં જોતાં અચકાય
અંતરમાં ઊતરી જો જોવા જાય, સાચું સ્વરૂપ એનું દેખાય
અંતરમાં જોતાં જો એ સાથે વિકારો લઈ જાય
આથી એને ઊલટું દેખાય, સાચું સ્વરૂપ ના દેખાય
જે સ્વરૂપ સાથે અંતરમાં જાય, એવું એને ત્યાં દેખાય
પ્રેમ ભરીને જો અંદર જાય, અનેકગણો એને દેખાય
વેરભાવના સાથે જો જાય, વેર અનેકગણું વધી જાય
પ્રભુદર્શનની ભાવના લઈ જાય, પ્રભુ તો એને બધે દેખાય
આ દેન છે અપાર, તોય માનવી લઈને ફરે ભાર
સાચો ઉપયોગ જો એનો કરતો જાય, જીવન ધન્ય થઈ જાય
દયા અન્ય પર કરતો જાય, દયાસાગરની કૃપા બહુ થાય
અન્ય સાથે જો વેર કરતો જાય, પ્રભુ એનાથી દૂર જાય
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
cakṣu jōvā ṭēvāyāṁ chē bahāra, aṁtaramāṁ jōtāṁ acakāya
aṁtaramāṁ ūtarī jō jōvā jāya, sācuṁ svarūpa ēnuṁ dēkhāya
aṁtaramāṁ jōtāṁ jō ē sāthē vikārō laī jāya
āthī ēnē ūlaṭuṁ dēkhāya, sācuṁ svarūpa nā dēkhāya
jē svarūpa sāthē aṁtaramāṁ jāya, ēvuṁ ēnē tyāṁ dēkhāya
prēma bharīnē jō aṁdara jāya, anēkagaṇō ēnē dēkhāya
vērabhāvanā sāthē jō jāya, vēra anēkagaṇuṁ vadhī jāya
prabhudarśananī bhāvanā laī jāya, prabhu tō ēnē badhē dēkhāya
ā dēna chē apāra, tōya mānavī laīnē pharē bhāra
sācō upayōga jō ēnō karatō jāya, jīvana dhanya thaī jāya
dayā anya para karatō jāya, dayāsāgaranī kr̥pā bahu thāya
anya sāthē jō vēra karatō jāya, prabhu ēnāthī dūra jāya

Explanation in English
Kakaji here in this hymn asks the being to look inwards and to spend the time in the worship of God leading to spiritual growth and happiness-
The eyes are used to looking outside, it hesitates to look inwards
If they penetrate and look inwards, it will see the true colours
While looking inwards it will take the vices with it, with this it will see the opposite, they will not see the real form
The form which goes deep inside, will see it there
After it goes deeper with love, many virtues are seen
If it is seen with hatred and animosity, the feelings of hatred will increase manifold
If it takes the feelings of worship, he will see God everywhere
This blessing is endless, yet many carry the burden
If he keeps using it fruitfully, his life will be blessed
If he is compassionate towards others, he will be blessed with compassion
If he makes enmity with others, God will be away from him.

First...241242243244245...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall