BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 242 | Date: 21-Oct-1985
   Text Size Increase Font Decrease Font

વસ્ત્ર જ્યારે જીર્ણ થાય, ઉપયોગ એનો ઘટી જાય

  No Audio

vastra jyare jirna thaya, upayoga eno ghati jaya

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1985-10-21 1985-10-21 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1731 વસ્ત્ર જ્યારે જીર્ણ થાય, ઉપયોગ એનો ઘટી જાય વસ્ત્ર જ્યારે જીર્ણ થાય, ઉપયોગ એનો ઘટી જાય
માયા એની ઘટી જાય, ફેંકતા જીવ ના અચકાય
કાયા તારી જીર્ણ થાય, ઉપયોગ મુશ્કેલીથી થાય
મમતા તોય છૂટી ન જાય, છોડતા એને કેમ અચકાય
કાયા ચાલે, જો ઉપયોગ ન થાય, જીર્ણ થાતાં કેટલો થાય
સીવેલું વસ્ત્ર કેટલું વપરાય, દવાથી કાયા કેટલી જળવાય
વસ્ત્ર જૂનું થાતાં, હૈયેથી એની માયા ઘટતી જાય
કાયા જૂની થાતાં, માયા એની બહુ વધતી જાય
સુખદુઃખના તાણાવાણા વણ્યા, પાડી અનોખી ભાત
આશા-નિરાશાના તાંતણા જોડાયા, ઊપજે નવી ભાત
વસ્ત્રને ધોતાં ઊજળું થાય, પહેરતાં હૈયે હરખ ન માય
મનને ધોઈ ઊજળું રાખ, કચરો સદાય કાઢી નાખ
Gujarati Bhajan no. 242 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
વસ્ત્ર જ્યારે જીર્ણ થાય, ઉપયોગ એનો ઘટી જાય
માયા એની ઘટી જાય, ફેંકતા જીવ ના અચકાય
કાયા તારી જીર્ણ થાય, ઉપયોગ મુશ્કેલીથી થાય
મમતા તોય છૂટી ન જાય, છોડતા એને કેમ અચકાય
કાયા ચાલે, જો ઉપયોગ ન થાય, જીર્ણ થાતાં કેટલો થાય
સીવેલું વસ્ત્ર કેટલું વપરાય, દવાથી કાયા કેટલી જળવાય
વસ્ત્ર જૂનું થાતાં, હૈયેથી એની માયા ઘટતી જાય
કાયા જૂની થાતાં, માયા એની બહુ વધતી જાય
સુખદુઃખના તાણાવાણા વણ્યા, પાડી અનોખી ભાત
આશા-નિરાશાના તાંતણા જોડાયા, ઊપજે નવી ભાત
વસ્ત્રને ધોતાં ઊજળું થાય, પહેરતાં હૈયે હરખ ન માય
મનને ધોઈ ઊજળું રાખ, કચરો સદાય કાઢી નાખ
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
vastra jyārē jīrṇa thāya, upayōga ēnō ghaṭī jāya
māyā ēnī ghaṭī jāya, phēṁkatā jīva nā acakāya
kāyā tārī jīrṇa thāya, upayōga muśkēlīthī thāya
mamatā tōya chūṭī na jāya, chōḍatā ēnē kēma acakāya
kāyā cālē, jō upayōga na thāya, jīrṇa thātāṁ kēṭalō thāya
sīvēluṁ vastra kēṭaluṁ vaparāya, davāthī kāyā kēṭalī jalavāya
vastra jūnuṁ thātāṁ, haiyēthī ēnī māyā ghaṭatī jāya
kāyā jūnī thātāṁ, māyā ēnī bahu vadhatī jāya
sukhaduḥkhanā tāṇāvāṇā vaṇyā, pāḍī anōkhī bhāta
āśā-nirāśānā tāṁtaṇā jōḍāyā, ūpajē navī bhāta
vastranē dhōtāṁ ūjaluṁ thāya, pahēratāṁ haiyē harakha na māya
mananē dhōī ūjaluṁ rākha, kacarō sadāya kāḍhī nākha

Explanation in English
Kakaji in this hymn describes the love of a being for his mortal body. Here, Kakaji explains that as the body grows older the love for it increases by the human being.
When a dress becomes old, it’s utility decreases
The love for the dress decreases and while discarding it, one does not hesitate
When a mortal body becomes old, it is used with difficulty
Yet the love for the body is not eluded, to leave it why does one hesitate
The body works, if unused, it will become weak
A stitched dress is used how much, how much a body can be protected after the use of medicines
When a dress becomes old, the love for it will decrease
When a mortal body becomes older, the love for it increases
With the weaving of sorrow and happiness, it forms another design
The threads are weaved of hope and despair, there will be another design
When a dress is washed it becomes cleaner, a heart is overwhelmed after wearing it
Wash your mind and keep it clean, remove the rubbish for ever.
Here, Kakaji in this beautiful hymn asks the mortal being to elude from negative thoughts and to keep the mind clean with positive thoughts and emotions.

First...241242243244245...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall