Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 242 | Date: 21-Oct-1985
વસ્ત્ર જ્યારે જીર્ણ થાય, ઉપયોગ એનો ઘટી જાય
Vastra jyārē jīrṇa thāya, upayōga ēnō ghaṭī jāya

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 242 | Date: 21-Oct-1985

વસ્ત્ર જ્યારે જીર્ણ થાય, ઉપયોગ એનો ઘટી જાય

  No Audio

vastra jyārē jīrṇa thāya, upayōga ēnō ghaṭī jāya

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1985-10-21 1985-10-21 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1731 વસ્ત્ર જ્યારે જીર્ણ થાય, ઉપયોગ એનો ઘટી જાય વસ્ત્ર જ્યારે જીર્ણ થાય, ઉપયોગ એનો ઘટી જાય

માયા એની ઘટી જાય, ફેંકતા જીવ ના અચકાય

કાયા તારી જીર્ણ થાય, ઉપયોગ મુશ્કેલીથી થાય

મમતા તોય છૂટી ન જાય, છોડતા એને કેમ અચકાય

કાયા ચાલે, જો ઉપયોગ ન થાય, જીર્ણ થાતાં કેટલો થાય

સીવેલું વસ્ત્ર કેટલું વપરાય, દવાથી કાયા કેટલી જળવાય

વસ્ત્ર જૂનું થાતાં, હૈયેથી એની માયા ઘટતી જાય

કાયા જૂની થાતાં, માયા એની બહુ વધતી જાય

સુખદુઃખના તાણાવાણા વણ્યા, પાડી અનોખી ભાત

આશા-નિરાશાના તાંતણા જોડાયા, ઊપજે નવી ભાત

વસ્ત્રને ધોતાં ઊજળું થાય, પહેરતાં હૈયે હરખ ન માય

મનને ધોઈ ઊજળું રાખ, કચરો સદાય કાઢી નાખ
View Original Increase Font Decrease Font


વસ્ત્ર જ્યારે જીર્ણ થાય, ઉપયોગ એનો ઘટી જાય

માયા એની ઘટી જાય, ફેંકતા જીવ ના અચકાય

કાયા તારી જીર્ણ થાય, ઉપયોગ મુશ્કેલીથી થાય

મમતા તોય છૂટી ન જાય, છોડતા એને કેમ અચકાય

કાયા ચાલે, જો ઉપયોગ ન થાય, જીર્ણ થાતાં કેટલો થાય

સીવેલું વસ્ત્ર કેટલું વપરાય, દવાથી કાયા કેટલી જળવાય

વસ્ત્ર જૂનું થાતાં, હૈયેથી એની માયા ઘટતી જાય

કાયા જૂની થાતાં, માયા એની બહુ વધતી જાય

સુખદુઃખના તાણાવાણા વણ્યા, પાડી અનોખી ભાત

આશા-નિરાશાના તાંતણા જોડાયા, ઊપજે નવી ભાત

વસ્ત્રને ધોતાં ઊજળું થાય, પહેરતાં હૈયે હરખ ન માય

મનને ધોઈ ઊજળું રાખ, કચરો સદાય કાઢી નાખ
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

vastra jyārē jīrṇa thāya, upayōga ēnō ghaṭī jāya

māyā ēnī ghaṭī jāya, phēṁkatā jīva nā acakāya

kāyā tārī jīrṇa thāya, upayōga muśkēlīthī thāya

mamatā tōya chūṭī na jāya, chōḍatā ēnē kēma acakāya

kāyā cālē, jō upayōga na thāya, jīrṇa thātāṁ kēṭalō thāya

sīvēluṁ vastra kēṭaluṁ vaparāya, davāthī kāyā kēṭalī jalavāya

vastra jūnuṁ thātāṁ, haiyēthī ēnī māyā ghaṭatī jāya

kāyā jūnī thātāṁ, māyā ēnī bahu vadhatī jāya

sukhaduḥkhanā tāṇāvāṇā vaṇyā, pāḍī anōkhī bhāta

āśā-nirāśānā tāṁtaṇā jōḍāyā, ūpajē navī bhāta

vastranē dhōtāṁ ūjaluṁ thāya, pahēratāṁ haiyē harakha na māya

mananē dhōī ūjaluṁ rākha, kacarō sadāya kāḍhī nākha
English Explanation Increase Font Decrease Font


Kakaji in this hymn describes the love of a being for his mortal body. Here, Kakaji explains that as the body grows older the love for it increases by the human being.

When a dress becomes old, it’s utility decreases

The love for the dress decreases and while discarding it, one does not hesitate

When a mortal body becomes old, it is used with difficulty

Yet the love for the body is not eluded, to leave it why does one hesitate

The body works, if unused, it will become weak

A stitched dress is used how much, how much a body can be protected after the use of medicines

When a dress becomes old, the love for it will decrease

When a mortal body becomes older, the love for it increases

With the weaving of sorrow and happiness, it forms another design

The threads are weaved of hope and despair, there will be another design

When a dress is washed it becomes cleaner, a heart is overwhelmed after wearing it

Wash your mind and keep it clean, remove the rubbish for ever.

Here, Kakaji in this beautiful hymn asks the mortal being to elude from negative thoughts and to keep the mind clean with positive thoughts and emotions.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 242 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...241242243...Last