Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 244 | Date: 23-Oct-1985
કૂવાની પાળનો પત્થર, પ્રેમથી દોરનો ઘા સહેતો જાય
Kūvānī pālanō patthara, prēmathī dōranō ghā sahētō jāya

વિકાર, માયા, દંભ (Vikaar, Illusion, Hypocrisy)

Hymn No. 244 | Date: 23-Oct-1985

કૂવાની પાળનો પત્થર, પ્રેમથી દોરનો ઘા સહેતો જાય

  No Audio

kūvānī pālanō patthara, prēmathī dōranō ghā sahētō jāya

વિકાર, માયા, દંભ (Vikaar, Illusion, Hypocrisy)

1985-10-23 1985-10-23 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1733 કૂવાની પાળનો પત્થર, પ્રેમથી દોરનો ઘા સહેતો જાય કૂવાની પાળનો પત્થર, પ્રેમથી દોરનો ઘા સહેતો જાય

હૈયે પડે ઘા ઊંડા, એની યાદ સદા સમાવતો જાય

હૈયે ઝીલ્યા ઘા એવા, કદીયે ભૂંસ્યા ના ભૂંસાય

પવન-પાણી ઝીલી સદા, યાદ એની તાજી વરતાય

દરિયાની રેતી ઘા ઝીલે ઘણા ઊંડા, હૈયે બહુ સચવાય

દરિયાની ભરતી આવતાં, ઘા એના જલદી-જલદી ભરાય

હૈયાના ઘા રુઝાતાં, એનું હૈયુ એવું ને એવું દેખાય

ઘા પડે એમાં ઘણા, ઘા કદી ટકી ન જાય

માનવ હૈયું છે રેતી જેવું, પ્રભુની યાદ આવે ને જાય

મોહની ભરતી ચડે એવી, એની યાદ ભૂંસી જાય

માનવનું હૈયું પત્થરથી પણ ગયું, પત્થર પણ ચડી જાય

પ્રભુના ઘા પડે એમાં ઘણા, તોય મોહ એને તાણી જાય
View Original Increase Font Decrease Font


કૂવાની પાળનો પત્થર, પ્રેમથી દોરનો ઘા સહેતો જાય

હૈયે પડે ઘા ઊંડા, એની યાદ સદા સમાવતો જાય

હૈયે ઝીલ્યા ઘા એવા, કદીયે ભૂંસ્યા ના ભૂંસાય

પવન-પાણી ઝીલી સદા, યાદ એની તાજી વરતાય

દરિયાની રેતી ઘા ઝીલે ઘણા ઊંડા, હૈયે બહુ સચવાય

દરિયાની ભરતી આવતાં, ઘા એના જલદી-જલદી ભરાય

હૈયાના ઘા રુઝાતાં, એનું હૈયુ એવું ને એવું દેખાય

ઘા પડે એમાં ઘણા, ઘા કદી ટકી ન જાય

માનવ હૈયું છે રેતી જેવું, પ્રભુની યાદ આવે ને જાય

મોહની ભરતી ચડે એવી, એની યાદ ભૂંસી જાય

માનવનું હૈયું પત્થરથી પણ ગયું, પત્થર પણ ચડી જાય

પ્રભુના ઘા પડે એમાં ઘણા, તોય મોહ એને તાણી જાય
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

kūvānī pālanō patthara, prēmathī dōranō ghā sahētō jāya

haiyē paḍē ghā ūṁḍā, ēnī yāda sadā samāvatō jāya

haiyē jhīlyā ghā ēvā, kadīyē bhūṁsyā nā bhūṁsāya

pavana-pāṇī jhīlī sadā, yāda ēnī tājī varatāya

dariyānī rētī ghā jhīlē ghaṇā ūṁḍā, haiyē bahu sacavāya

dariyānī bharatī āvatāṁ, ghā ēnā jaladī-jaladī bharāya

haiyānā ghā rujhātāṁ, ēnuṁ haiyu ēvuṁ nē ēvuṁ dēkhāya

ghā paḍē ēmāṁ ghaṇā, ghā kadī ṭakī na jāya

mānava haiyuṁ chē rētī jēvuṁ, prabhunī yāda āvē nē jāya

mōhanī bharatī caḍē ēvī, ēnī yāda bhūṁsī jāya

mānavanuṁ haiyuṁ pattharathī paṇa gayuṁ, patthara paṇa caḍī jāya

prabhunā ghā paḍē ēmāṁ ghaṇā, tōya mōha ēnē tāṇī jāya
English Explanation Increase Font Decrease Font


Shri Satguru Devendraji Ghia known as Kakaji by his ardent followers mentions about the deep wounds inflicted in ones heart. The love for God makes him forget it-

The walls of a well, lovingly it bears the wounds inflicted by the rope

The heart has deep wounds, it’s memory keeps it ever

My heart has suffered such wounds, which can never be erased

I have tolerated air and water, it’s memory is ever fresh

The sand on the shore takes deeper wounds, but the heart is taken care of

When there is high tide, it’s wounds are healed quickly

When the wounds of the heart are healed, the heart looks all the same

Many wounds are inflicted then, the wounds don’t last forever

A man’s heart is like sand, God’s memory comes and goes

The tide of love is so high, it’s memory is erased

Man’s heart is worse than a stone, a stone can be erected

The wounds of God are many in it, yet the love sails it through.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 244 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...244245246...Last