Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 246 | Date: 23-Oct-1985
માડી મારી વહાલી, તારા પ્રેમબાણથી હૈયાં મારાં વીંધાયાં
Māḍī mārī vahālī, tārā prēmabāṇathī haiyāṁ mārāṁ vīṁdhāyāṁ

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

Hymn No. 246 | Date: 23-Oct-1985

માડી મારી વહાલી, તારા પ્રેમબાણથી હૈયાં મારાં વીંધાયાં

  No Audio

māḍī mārī vahālī, tārā prēmabāṇathī haiyāṁ mārāṁ vīṁdhāyāṁ

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

1985-10-23 1985-10-23 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1735 માડી મારી વહાલી, તારા પ્રેમબાણથી હૈયાં મારાં વીંધાયાં માડી મારી વહાલી, તારા પ્રેમબાણથી હૈયાં મારાં વીંધાયાં

ખાવું ન ભાવે માડી, પીવું ન ભાવે (2)

માડી મારી વહાલી, તારા પ્રેમબાણથી ચિત્ત મારાં ચોરાયાં

કામકાજ ના સૂઝે માડી, નીંદર ન આવે (2)

માડી મારી વહાલી, તારા પ્રેમબાણથી ભાન મારાં ભુલાયાં

સંસારમાં ચિત્ત ન લાગે માડી, વિરહ વેદના જાગે (2)

માડી મારી વહાલી, તારાં પ્રેમબાણે બેચેન બનાવ્યા

હૈયું જપે નામ તારું માડી, દર્શન કાજે અધીર (2)

માડી મારી વહાલી, તારા પ્રેમબાણથી હૈયું મારું ભીંજાયું

હૈયે વેદના બહુ જાગી, કૃપા કરો માડી (2)

માડી મારી વહાલી, તારાં પ્રેમબાણ હૈયે આવી સમાયાં
View Original Increase Font Decrease Font


માડી મારી વહાલી, તારા પ્રેમબાણથી હૈયાં મારાં વીંધાયાં

ખાવું ન ભાવે માડી, પીવું ન ભાવે (2)

માડી મારી વહાલી, તારા પ્રેમબાણથી ચિત્ત મારાં ચોરાયાં

કામકાજ ના સૂઝે માડી, નીંદર ન આવે (2)

માડી મારી વહાલી, તારા પ્રેમબાણથી ભાન મારાં ભુલાયાં

સંસારમાં ચિત્ત ન લાગે માડી, વિરહ વેદના જાગે (2)

માડી મારી વહાલી, તારાં પ્રેમબાણે બેચેન બનાવ્યા

હૈયું જપે નામ તારું માડી, દર્શન કાજે અધીર (2)

માડી મારી વહાલી, તારા પ્રેમબાણથી હૈયું મારું ભીંજાયું

હૈયે વેદના બહુ જાગી, કૃપા કરો માડી (2)

માડી મારી વહાલી, તારાં પ્રેમબાણ હૈયે આવી સમાયાં
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

māḍī mārī vahālī, tārā prēmabāṇathī haiyāṁ mārāṁ vīṁdhāyāṁ

khāvuṁ na bhāvē māḍī, pīvuṁ na bhāvē (2)

māḍī mārī vahālī, tārā prēmabāṇathī citta mārāṁ cōrāyāṁ

kāmakāja nā sūjhē māḍī, nīṁdara na āvē (2)

māḍī mārī vahālī, tārā prēmabāṇathī bhāna mārāṁ bhulāyāṁ

saṁsāramāṁ citta na lāgē māḍī, viraha vēdanā jāgē (2)

māḍī mārī vahālī, tārāṁ prēmabāṇē bēcēna banāvyā

haiyuṁ japē nāma tāruṁ māḍī, darśana kājē adhīra (2)

māḍī mārī vahālī, tārā prēmabāṇathī haiyuṁ māruṁ bhīṁjāyuṁ

haiyē vēdanā bahu jāgī, kr̥pā karō māḍī (2)

māḍī mārī vahālī, tārāṁ prēmabāṇa haiyē āvī samāyāṁ
English Explanation Increase Font Decrease Font


Shri Satguru Shri Devendraji Ghia known as Kakaji by his ardent followers mentions about the Divine love one experiences for the Divine Mother. On receiving the Divine love from the Mother one forgets himself and the worldly affairs-

O my loving Divine Mother, your arrow of love has pierced my heart

I neither like to eat nor drink

O my loving Divine Mother, your arrow of love has pierced my heart

I cannot think of performing any task, I do not get sleep

O my loving Divine Mother, your arrow of love has pierced my heart

I cannot focus on the worldly affairs Mother, the longing for you increases

O my loving Divine Mother, your arrow of love has pierced my heart

My heart chants Your name, I am impatient for Your worship

O my loving Divine Mother, your arrow of love had pierced my heart

The pain in my heart has increased, bless me my Mother

O my loving Divine Mother, your arrow of love has pierced my heart

Kakaji, in this bhajan mentions about the longing and the love for the Divine Mother.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 246 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...244245246...Last