Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 247 | Date: 24-Oct-1985
નહીં હટાવું દૃષ્ટિમાંથી છબિ તારી
Nahīṁ haṭāvuṁ dr̥ṣṭimāṁthī chabi tārī

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

Hymn No. 247 | Date: 24-Oct-1985

નહીં હટાવું દૃષ્ટિમાંથી છબિ તારી

  No Audio

nahīṁ haṭāvuṁ dr̥ṣṭimāṁthī chabi tārī

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

1985-10-24 1985-10-24 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1736 નહીં હટાવું દૃષ્ટિમાંથી છબિ તારી નહીં હટાવું દૃષ્ટિમાંથી છબિ તારી

   દઈ દે એક વખત ઝાંખી તારી

તારી માયામાં મને બહુ અટવાવી

   `મા', શું તને દયા નથી આવતી મારી

આંખ સામે સદા રમતી રહે મૂર્તિ તારી

   વરસાવજે સદા આ કૃપા તારી

સદા તુજ દૃષ્ટિ મુજ પર રાખજે માડી મારી

   હૈયે આવી સદા વસજે માત મારી

બાળ અનેક તુજને, પણ મુજને તો તું એક માડી

   તરછોડીશ ના આવી માત મારી

ક્યાં લગી તું જોવડાવીશ વાટ માડી

   આશિષ દે મુજને હૈયે લગાવી

સ્મરણ કરતો રહું સદા, હૈયે આશ ધરી

   પૂરણ કરજે આશ સદા બાળ જાણી

દર્શન કાજે તડપી રહે હૈયું, માત મારી

   નિરાશ ના કરતી, વિનંતી આ સ્વીકારી
View Original Increase Font Decrease Font


નહીં હટાવું દૃષ્ટિમાંથી છબિ તારી

   દઈ દે એક વખત ઝાંખી તારી

તારી માયામાં મને બહુ અટવાવી

   `મા', શું તને દયા નથી આવતી મારી

આંખ સામે સદા રમતી રહે મૂર્તિ તારી

   વરસાવજે સદા આ કૃપા તારી

સદા તુજ દૃષ્ટિ મુજ પર રાખજે માડી મારી

   હૈયે આવી સદા વસજે માત મારી

બાળ અનેક તુજને, પણ મુજને તો તું એક માડી

   તરછોડીશ ના આવી માત મારી

ક્યાં લગી તું જોવડાવીશ વાટ માડી

   આશિષ દે મુજને હૈયે લગાવી

સ્મરણ કરતો રહું સદા, હૈયે આશ ધરી

   પૂરણ કરજે આશ સદા બાળ જાણી

દર્શન કાજે તડપી રહે હૈયું, માત મારી

   નિરાશ ના કરતી, વિનંતી આ સ્વીકારી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

nahīṁ haṭāvuṁ dr̥ṣṭimāṁthī chabi tārī

daī dē ēka vakhata jhāṁkhī tārī

tārī māyāmāṁ manē bahu aṭavāvī

`mā', śuṁ tanē dayā nathī āvatī mārī

āṁkha sāmē sadā ramatī rahē mūrti tārī

varasāvajē sadā ā kr̥pā tārī

sadā tuja dr̥ṣṭi muja para rākhajē māḍī mārī

haiyē āvī sadā vasajē māta mārī

bāla anēka tujanē, paṇa mujanē tō tuṁ ēka māḍī

tarachōḍīśa nā āvī māta mārī

kyāṁ lagī tuṁ jōvaḍāvīśa vāṭa māḍī

āśiṣa dē mujanē haiyē lagāvī

smaraṇa karatō rahuṁ sadā, haiyē āśa dharī

pūraṇa karajē āśa sadā bāla jāṇī

darśana kājē taḍapī rahē haiyuṁ, māta mārī

nirāśa nā karatī, vinaṁtī ā svīkārī
English Explanation Increase Font Decrease Font


Shri Devendraji Ghia known as Kakaji by his ardent followers mentions that the devotee is waiting for the blessings and worship of the Divine Mother-

I shall not remove your photo from my eyesight

Please do appear once

I have been entangled in your love

‘MA’, Divine Mother don’t you pity me

Your picture keeps playing in front of me

Bless me with your worship always

Mother fix Your gaze ever on me

Please come and stay in my heart my Divine Mother

You have many children, but You are the only Mother for me

Please do not abandon me my Divine Mother

Till when will I wait for You Mother

Bless me and embrace me in Your heart

I always remember You, I have a hope in my heart

Please fulfil my wishes considering me Your child

I am waiting restlessly for Your worship My Mother

Please do not upset me, accept my request.

Kakaji in this beautiful hymn reiterates about the worship of the Divine Mother.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 247 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...247248249...Last