Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 248 | Date: 26-Oct-1985
પૂર્વ જનમનાં કર્મો મારાં, માડી કંઈ હું તો જાણું નહીં
Pūrva janamanāṁ karmō mārāṁ, māḍī kaṁī huṁ tō jāṇuṁ nahīṁ

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

Hymn No. 248 | Date: 26-Oct-1985

પૂર્વ જનમનાં કર્મો મારાં, માડી કંઈ હું તો જાણું નહીં

  No Audio

pūrva janamanāṁ karmō mārāṁ, māḍī kaṁī huṁ tō jāṇuṁ nahīṁ

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

1985-10-26 1985-10-26 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1737 પૂર્વ જનમનાં કર્મો મારાં, માડી કંઈ હું તો જાણું નહીં પૂર્વ જનમનાં કર્મો મારાં, માડી કંઈ હું તો જાણું નહીં

જાણું એટલું માડી, તારે દ્વારે આવેલાને ખાલી તું તો રાખે નહીં

પાપોથી ભરેલા હૈયાનો, તારા વિના ઉદ્ધાર થાય નહીં

જાણું એટલું માડી, તારે દ્વારે આવેલાને ખાલી તું તો રાખે નહીં

વેરથી ભરેલા હૈયાનો, તારા સિવાય કોઈ ઉપાય નહીં

જાણું એટલું માડી, તારે દ્વારે આવેલાને ખાલી તું તો રાખે નહીં

ચિંતા ભરેલા હૈયાની ચિંતા, તારી પાસે જો ખાલી થાય નહીં

જાણું એટલું માડી, તારે દ્વારે આવેલાને ખાલી તું તો રાખે નહીં

પ્રેમની ઝોળી ફેલાવી, તારી પાસે જો પ્રેમ પામે નહીં

જાણું એટલું માડી, તારે દ્વારે આવેલાને ખાલી તું તો રાખે નહીં

અશાંત હૈયાને, તારી પાસે જો શાંતિ મળે નહીં

જાણું એટલું માડી, તારે દ્વારે આવેલાને ખાલી તું તો રાખે નહીં

ચેન ન પડે તુજ દર્શન વિના, બીજું કંઈ હું તો જાણું નહીં

જાણું એટલું માડી, તારે દ્વારે આવેલાને ખાલી તું તો રાખે નહીં

લીલામાં તારી અટવાયો, તારા વિના કોઈ એમાંથી ઉગારે નહીં

જાણું એટલું માડી, તારે દ્વારે આવેલાને ખાલી તું તો રાખે નહીં

દયા-ધરમનો માર્ગ નથી સૂઝતો, તારા વિના કોઈ સુઝાડે નહીં

જાણું એટલું માડી, તારે દ્વારે આવેલાને ખાલી તું તો રાખે નહીં
View Original Increase Font Decrease Font


પૂર્વ જનમનાં કર્મો મારાં, માડી કંઈ હું તો જાણું નહીં

જાણું એટલું માડી, તારે દ્વારે આવેલાને ખાલી તું તો રાખે નહીં

પાપોથી ભરેલા હૈયાનો, તારા વિના ઉદ્ધાર થાય નહીં

જાણું એટલું માડી, તારે દ્વારે આવેલાને ખાલી તું તો રાખે નહીં

વેરથી ભરેલા હૈયાનો, તારા સિવાય કોઈ ઉપાય નહીં

જાણું એટલું માડી, તારે દ્વારે આવેલાને ખાલી તું તો રાખે નહીં

ચિંતા ભરેલા હૈયાની ચિંતા, તારી પાસે જો ખાલી થાય નહીં

જાણું એટલું માડી, તારે દ્વારે આવેલાને ખાલી તું તો રાખે નહીં

પ્રેમની ઝોળી ફેલાવી, તારી પાસે જો પ્રેમ પામે નહીં

જાણું એટલું માડી, તારે દ્વારે આવેલાને ખાલી તું તો રાખે નહીં

અશાંત હૈયાને, તારી પાસે જો શાંતિ મળે નહીં

જાણું એટલું માડી, તારે દ્વારે આવેલાને ખાલી તું તો રાખે નહીં

ચેન ન પડે તુજ દર્શન વિના, બીજું કંઈ હું તો જાણું નહીં

જાણું એટલું માડી, તારે દ્વારે આવેલાને ખાલી તું તો રાખે નહીં

લીલામાં તારી અટવાયો, તારા વિના કોઈ એમાંથી ઉગારે નહીં

જાણું એટલું માડી, તારે દ્વારે આવેલાને ખાલી તું તો રાખે નહીં

દયા-ધરમનો માર્ગ નથી સૂઝતો, તારા વિના કોઈ સુઝાડે નહીં

જાણું એટલું માડી, તારે દ્વારે આવેલાને ખાલી તું તો રાખે નહીં
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

pūrva janamanāṁ karmō mārāṁ, māḍī kaṁī huṁ tō jāṇuṁ nahīṁ

jāṇuṁ ēṭaluṁ māḍī, tārē dvārē āvēlānē khālī tuṁ tō rākhē nahīṁ

pāpōthī bharēlā haiyānō, tārā vinā uddhāra thāya nahīṁ

jāṇuṁ ēṭaluṁ māḍī, tārē dvārē āvēlānē khālī tuṁ tō rākhē nahīṁ

vērathī bharēlā haiyānō, tārā sivāya kōī upāya nahīṁ

jāṇuṁ ēṭaluṁ māḍī, tārē dvārē āvēlānē khālī tuṁ tō rākhē nahīṁ

ciṁtā bharēlā haiyānī ciṁtā, tārī pāsē jō khālī thāya nahīṁ

jāṇuṁ ēṭaluṁ māḍī, tārē dvārē āvēlānē khālī tuṁ tō rākhē nahīṁ

prēmanī jhōlī phēlāvī, tārī pāsē jō prēma pāmē nahīṁ

jāṇuṁ ēṭaluṁ māḍī, tārē dvārē āvēlānē khālī tuṁ tō rākhē nahīṁ

aśāṁta haiyānē, tārī pāsē jō śāṁti malē nahīṁ

jāṇuṁ ēṭaluṁ māḍī, tārē dvārē āvēlānē khālī tuṁ tō rākhē nahīṁ

cēna na paḍē tuja darśana vinā, bījuṁ kaṁī huṁ tō jāṇuṁ nahīṁ

jāṇuṁ ēṭaluṁ māḍī, tārē dvārē āvēlānē khālī tuṁ tō rākhē nahīṁ

līlāmāṁ tārī aṭavāyō, tārā vinā kōī ēmāṁthī ugārē nahīṁ

jāṇuṁ ēṭaluṁ māḍī, tārē dvārē āvēlānē khālī tuṁ tō rākhē nahīṁ

dayā-dharamanō mārga nathī sūjhatō, tārā vinā kōī sujhāḍē nahīṁ

jāṇuṁ ēṭaluṁ māḍī, tārē dvārē āvēlānē khālī tuṁ tō rākhē nahīṁ
English Explanation Increase Font Decrease Font


Shri Devendraji Ghia known as Kakaji by his ardent followers mentions that the devotee is certain that the human being will only be uplifted by the Divine Mother. The Mother does not let anyone depart empty handed.

My deeds of the previous birth, I do not know about it Mother

I know only this Mother, the one being who comes on your doorstep will not leave empty handed

The heart is filled with vices, without You it will not be uplifted

I know only this Mother, the one being who comes on your doorstep will not leave empty handed

The heart which is filled with animosity, has no other alternative than You

I know only this Mother, the one being who comes on your doorstep will not leave empty handed

The worried heart which is filled with worry, it will release the worry

I know only this Mother, the one being who comes on your doorstep will not leave empty handed

I have spread the bag of love, if it does not seek love

I know only this Mother, the one being who comes on your doorstep will not leave empty handed

The unrest heart, if it does not attain peace with You

I know only this Mother, the one being who comes on your doorstep will not leave empty handed

I do not find peace without Your worship, I do not know anything else

I know only this Mother, the one being who comes on your doorstep will not leave empty handed

I have been entangled in Your love, no one will uplift without You

I know only this Mother, the one being who comes on your doorstep will not leave empty handed

I do not understand the religion of compassion, nobody will make me understand than You

I know only this Mother, the one being who comes on your doorstep will not leave empty handed.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 248 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...247248249...Last