Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 255 | Date: 01-Nov-1985
રેતીના રણમાં રે, માડી મારો હીરો ખોવાણો
Rētīnā raṇamāṁ rē, māḍī mārō hīrō khōvāṇō

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 255 | Date: 01-Nov-1985

રેતીના રણમાં રે, માડી મારો હીરો ખોવાણો

  No Audio

rētīnā raṇamāṁ rē, māḍī mārō hīrō khōvāṇō

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1985-11-01 1985-11-01 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1744 રેતીના રણમાં રે, માડી મારો હીરો ખોવાણો રેતીના રણમાં રે, માડી મારો હીરો ખોવાણો

શોધ્યો ઘણો એને રે, માડી ક્યાંય ના એ દેખાયો

કણેકણમાં જ્યારે, સૂર્યપ્રકાશ ફેલાયો

એનાં એ કિરણોમાં, માડી કણેકણમાં હીરો મને દેખાયો

તરસ્યો મારો જીવ, મૃગજળ પાછળ ખૂબ ઠગાણો - માડી ...

વરસ્યો વરસાદ ખૂબ, તોય રેતીનો પટ ના ભીંજાયો રે - માડી ...

વંટોળો ને વાયરો, વાય ત્યાં તો હરઘડી

પાણી તો ક્યાંય જડે નહીં, રેતીના વરસાદે ભીંજાયો - માડી ...

ચારેકોર છે રેતી, દિશા કોઈ સૂઝે નહીં

શોધ તો મારે કરવી રહીં, મનમાં હું બહુ મૂંઝાણો - માડી ...

શોધતાં જ્યાં થાક્યો હું, નિરાશામાં બહુ અટવાયો

શોધ કરવી છોડી મેં તો, ત્યાં મુજમાં એ ઝળહળતો દેખાયો - માડી ...
View Original Increase Font Decrease Font


રેતીના રણમાં રે, માડી મારો હીરો ખોવાણો

શોધ્યો ઘણો એને રે, માડી ક્યાંય ના એ દેખાયો

કણેકણમાં જ્યારે, સૂર્યપ્રકાશ ફેલાયો

એનાં એ કિરણોમાં, માડી કણેકણમાં હીરો મને દેખાયો

તરસ્યો મારો જીવ, મૃગજળ પાછળ ખૂબ ઠગાણો - માડી ...

વરસ્યો વરસાદ ખૂબ, તોય રેતીનો પટ ના ભીંજાયો રે - માડી ...

વંટોળો ને વાયરો, વાય ત્યાં તો હરઘડી

પાણી તો ક્યાંય જડે નહીં, રેતીના વરસાદે ભીંજાયો - માડી ...

ચારેકોર છે રેતી, દિશા કોઈ સૂઝે નહીં

શોધ તો મારે કરવી રહીં, મનમાં હું બહુ મૂંઝાણો - માડી ...

શોધતાં જ્યાં થાક્યો હું, નિરાશામાં બહુ અટવાયો

શોધ કરવી છોડી મેં તો, ત્યાં મુજમાં એ ઝળહળતો દેખાયો - માડી ...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

rētīnā raṇamāṁ rē, māḍī mārō hīrō khōvāṇō

śōdhyō ghaṇō ēnē rē, māḍī kyāṁya nā ē dēkhāyō

kaṇēkaṇamāṁ jyārē, sūryaprakāśa phēlāyō

ēnāṁ ē kiraṇōmāṁ, māḍī kaṇēkaṇamāṁ hīrō manē dēkhāyō

tarasyō mārō jīva, mr̥gajala pāchala khūba ṭhagāṇō - māḍī ...

varasyō varasāda khūba, tōya rētīnō paṭa nā bhīṁjāyō rē - māḍī ...

vaṁṭōlō nē vāyarō, vāya tyāṁ tō haraghaḍī

pāṇī tō kyāṁya jaḍē nahīṁ, rētīnā varasādē bhīṁjāyō - māḍī ...

cārēkōra chē rētī, diśā kōī sūjhē nahīṁ

śōdha tō mārē karavī rahīṁ, manamāṁ huṁ bahu mūṁjhāṇō - māḍī ...

śōdhatāṁ jyāṁ thākyō huṁ, nirāśāmāṁ bahu aṭavāyō

śōdha karavī chōḍī mēṁ tō, tyāṁ mujamāṁ ē jhalahalatō dēkhāyō - māḍī ...
English Explanation Increase Font Decrease Font


Kakaji, Shri Devendraji Ghia known as Kakaji by His ardent followers has written plethora of bhajans in the glory of the Divine Mother. Here, the devotee seeks for the most valuable diamond but it is there in all the small particles of nature and the most precious one is found within us-

In the desert of sand, I lost my diamond

I searched frantically for it, Mother I did not find it anywhere

When in every smallest particle, the light of the sun pervades

In its rays of light, Mother in every smallest particle I saw the diamond

My soul was thirsty, I was chasing the mirage, Mother I lost my diamond

It rained heavily, yet the sand surface did not get wet, Mother I lost my diamond

The storm and wind, blows often in a desert,

One cannot find water, the sand has become wet, Mother I lost my diamond

Everywhere there is sand, I cannot find any direction

Yet, I had to find it, my mind was confused, Mother I lost my diamond

When I was tired searching for it, I was engulfed in depression

I gave up seeking it, and I found the diamond within me. Mother I have lost my diamond.

Kakaji, in this beautiful bhajan advises us to seek the diamond within us and not search for it elsewhere.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 255 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...253254255...Last