Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 260 | Date: 07-Nov-1985
કાચ જેવું મનડું મારું, માડી જોજે ના નંદવાય
Kāca jēvuṁ manaḍuṁ māruṁ, māḍī jōjē nā naṁdavāya

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

Hymn No. 260 | Date: 07-Nov-1985

કાચ જેવું મનડું મારું, માડી જોજે ના નંદવાય

  No Audio

kāca jēvuṁ manaḍuṁ māruṁ, māḍī jōjē nā naṁdavāya

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

1985-11-07 1985-11-07 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1749 કાચ જેવું મનડું મારું, માડી જોજે ના નંદવાય કાચ જેવું મનડું મારું, માડી જોજે ના નંદવાય

જતન કર્યું છે એનું ઘણું, જોજે એ ના તૂટી જાય - માડી ...

મુખડું તારું જોજે એમાં, માડી તારું દર્શન થાય - માડી ...

મેલ ચડ્યો છે જાજો એમાં, તારું દર્શન ન થાય - માડી ...

સંસારનો તાપ છે ઘણો, જોજે એમાં પીગળી ન જાય - માડી ...

તારા પ્રેમના જળથી એને ચોખ્ખું કરી નાખ - માડી ...

ચોખ્ખું થાતાં એ તો, તારું પ્રતિબિંબ પાડતું જાય - માડી ...

થાપણ છે એ તો તારી, સાચવી સોંપી દેવાય - માડી ...

રૂપ અનોખાં દેખાડ્યા એમાં, મનડું જલદી લોભાય - માડી ...

લીલા કરી છે એણે ઘણી, જોજે એ થાકી ન જાય - માડી ...

દોડાદોડી કરતું રહે છે ખૂબ, જોજે આદત એ છૂટી જાય - માડી ...

રંક પાસે નથી મૂડી બીજી, જોજે એ વપરાઈ ના જાય - માડી ...
View Original Increase Font Decrease Font


કાચ જેવું મનડું મારું, માડી જોજે ના નંદવાય

જતન કર્યું છે એનું ઘણું, જોજે એ ના તૂટી જાય - માડી ...

મુખડું તારું જોજે એમાં, માડી તારું દર્શન થાય - માડી ...

મેલ ચડ્યો છે જાજો એમાં, તારું દર્શન ન થાય - માડી ...

સંસારનો તાપ છે ઘણો, જોજે એમાં પીગળી ન જાય - માડી ...

તારા પ્રેમના જળથી એને ચોખ્ખું કરી નાખ - માડી ...

ચોખ્ખું થાતાં એ તો, તારું પ્રતિબિંબ પાડતું જાય - માડી ...

થાપણ છે એ તો તારી, સાચવી સોંપી દેવાય - માડી ...

રૂપ અનોખાં દેખાડ્યા એમાં, મનડું જલદી લોભાય - માડી ...

લીલા કરી છે એણે ઘણી, જોજે એ થાકી ન જાય - માડી ...

દોડાદોડી કરતું રહે છે ખૂબ, જોજે આદત એ છૂટી જાય - માડી ...

રંક પાસે નથી મૂડી બીજી, જોજે એ વપરાઈ ના જાય - માડી ...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

kāca jēvuṁ manaḍuṁ māruṁ, māḍī jōjē nā naṁdavāya

jatana karyuṁ chē ēnuṁ ghaṇuṁ, jōjē ē nā tūṭī jāya - māḍī ...

mukhaḍuṁ tāruṁ jōjē ēmāṁ, māḍī tāruṁ darśana thāya - māḍī ...

mēla caḍyō chē jājō ēmāṁ, tāruṁ darśana na thāya - māḍī ...

saṁsāranō tāpa chē ghaṇō, jōjē ēmāṁ pīgalī na jāya - māḍī ...

tārā prēmanā jalathī ēnē cōkhkhuṁ karī nākha - māḍī ...

cōkhkhuṁ thātāṁ ē tō, tāruṁ pratibiṁba pāḍatuṁ jāya - māḍī ...

thāpaṇa chē ē tō tārī, sācavī sōṁpī dēvāya - māḍī ...

rūpa anōkhāṁ dēkhāḍyā ēmāṁ, manaḍuṁ jaladī lōbhāya - māḍī ...

līlā karī chē ēṇē ghaṇī, jōjē ē thākī na jāya - māḍī ...

dōḍādōḍī karatuṁ rahē chē khūba, jōjē ādata ē chūṭī jāya - māḍī ...

raṁka pāsē nathī mūḍī bījī, jōjē ē vaparāī nā jāya - māḍī ...
English Explanation Increase Font Decrease Font


Kakaji has written thousands of hymns in the glory of the Divine Mother and with a message for the human being to live a virtuous life.

My mind is as fragile as a glass, Mother see that it does not break

I have taken care of my mind a lot, see that it does not break, Mother see that it does not break

See your reflection in it, Mother will see You in it,

Mother see that it does not break

The mind has become very dirty, therefore I cannot see You, Mother see that it does not break

There are many social responsibilities, see that it does not melt in it, Mother see that it does not break

Make the mind very clean with the water of Your love, Mother see that it does not break

After the mind becomes clean, it shows Your reflection, Mother see that it does not break

It is Your obligation, take care and surrender, Mother see that it does not break

Many images are seen in it, the mind becomes greedy, Mother see that it does not break

The mind has played many games, see that it does not tired, Mother see that it does not break

The mind keeps on running around a lot, see that the habit does not break, Mother see that it does not break

A pauper does not have any other assets, see that it is not spent, Mother see that it does not break.

Kakaji in this bhajan explains about the mind which if filled with other thoughts will not be able to worship the God and the mind has wandered a lot and now it needs to rest in the glory of the Divine Mother.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 260 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...259260261...Last