BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 261 | Date: 07-Nov-1985
   Text Size Increase Font Decrease Font

શૂન્યમાંથી સૃષ્ટિ સરજી, સૃષ્ટિ સરજે શૂન્યમાં રે

  No Audio

shunyamanthi srishti saraji, srishti saraje shunyamam re

સેવા, કર્મ, પુરુષાર્થ, જાગ્રતી, ભાગ્ચ (Service, Action, Strive, Alert, Destiny)


1985-11-07 1985-11-07 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1750 શૂન્યમાંથી સૃષ્ટિ સરજી, સૃષ્ટિ સરજે શૂન્યમાં રે શૂન્યમાંથી સૃષ્ટિ સરજી, સૃષ્ટિ સરજે શૂન્યમાં રે
કર્મો તારાં જ્યારે શૂન્ય થાય, મુક્ત ત્યારે તું રહે
અંકને જાણવો સહેલ છે, શૂન્યને સમજવું મુશ્કેલ છે
મન શૂન્ય થાતાં, શૂન્ય રહેતાં મનનો ત્યાં લય છે
અગણિત અંકમાંથી એ અંક જાતાં, શૂન્ય ત્યાં તો રહે છે
પ્રભુમાંથી સૃષ્ટિ થાતાં, એમાં સૃષ્ટિ સમાતાં, શૂન્ય રહે છે
વિચારોનાં વલયો રચાતાં, શાંત થાતાં, ત્યાં મૌન રહે છે
મૌનની પરિભાષા, શૂન્યની પરિભાષામાં સામ્ય રહેલ છે
કર્મફળ પ્રભુને સોંપતાં, કર્મફળ ત્યાં અટકી પડે છે
શેષ કર્મો ભોગવતાં, કર્મ ત્યાં અટકી પડે છે
કર્મો શૂન્ય થાતાં, માનવી કર્મથી મુક્ત બને છે
મુક્તિની પરિભાષા, ને શૂન્યની પરિભાષામાં શું ફરક રહે છે
Gujarati Bhajan no. 261 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
શૂન્યમાંથી સૃષ્ટિ સરજી, સૃષ્ટિ સરજે શૂન્યમાં રે
કર્મો તારાં જ્યારે શૂન્ય થાય, મુક્ત ત્યારે તું રહે
અંકને જાણવો સહેલ છે, શૂન્યને સમજવું મુશ્કેલ છે
મન શૂન્ય થાતાં, શૂન્ય રહેતાં મનનો ત્યાં લય છે
અગણિત અંકમાંથી એ અંક જાતાં, શૂન્ય ત્યાં તો રહે છે
પ્રભુમાંથી સૃષ્ટિ થાતાં, એમાં સૃષ્ટિ સમાતાં, શૂન્ય રહે છે
વિચારોનાં વલયો રચાતાં, શાંત થાતાં, ત્યાં મૌન રહે છે
મૌનની પરિભાષા, શૂન્યની પરિભાષામાં સામ્ય રહેલ છે
કર્મફળ પ્રભુને સોંપતાં, કર્મફળ ત્યાં અટકી પડે છે
શેષ કર્મો ભોગવતાં, કર્મ ત્યાં અટકી પડે છે
કર્મો શૂન્ય થાતાં, માનવી કર્મથી મુક્ત બને છે
મુક્તિની પરિભાષા, ને શૂન્યની પરિભાષામાં શું ફરક રહે છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
śūnyamāṁthī sr̥ṣṭi sarajī, sr̥ṣṭi sarajē śūnyamāṁ rē
karmō tārāṁ jyārē śūnya thāya, mukta tyārē tuṁ rahē
aṁkanē jāṇavō sahēla chē, śūnyanē samajavuṁ muśkēla chē
mana śūnya thātāṁ, śūnya rahētāṁ mananō tyāṁ laya chē
agaṇita aṁkamāṁthī ē aṁka jātāṁ, śūnya tyāṁ tō rahē chē
prabhumāṁthī sr̥ṣṭi thātāṁ, ēmāṁ sr̥ṣṭi samātāṁ, śūnya rahē chē
vicārōnāṁ valayō racātāṁ, śāṁta thātāṁ, tyāṁ mauna rahē chē
maunanī paribhāṣā, śūnyanī paribhāṣāmāṁ sāmya rahēla chē
karmaphala prabhunē sōṁpatāṁ, karmaphala tyāṁ aṭakī paḍē chē
śēṣa karmō bhōgavatāṁ, karma tyāṁ aṭakī paḍē chē
karmō śūnya thātāṁ, mānavī karmathī mukta banē chē
muktinī paribhāṣā, nē śūnyanī paribhāṣāmāṁ śuṁ pharaka rahē chē

Explanation in English
Here Kakaji (Satguru Devendra Ghia)mentions about the karma and its relation with Zero-
The universe has evolved from nothing, the universe evolves from nothing
When your karma become zero, then you will be released
It is easy to know and understand the numbers but it is difficult to understand zero
When the mind becomes Zero , the zero remains in the mind
When out of many numbers one number is removed, yet the Zero still remains there
The universe is created from God the universe resides inside, only zero remains
When the flow of thoughts are created and when everything remains calm, only silence prevails
The language of silence and the language of zero are similar to each other
When the result of the karma is surrendered to God, the result of Karma stops there
When the remaining karma results are endured, the result of karma stops there
When the karma becomes zero, the human being becomes free from karma
The language of freedom and the language of Zero are two different things.

First...261262263264265...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall