Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 262 | Date: 08-Nov-1985
મને સૂઝતું નથી કાંઈ માડી (2)
Manē sūjhatuṁ nathī kāṁī māḍī (2)

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

Hymn No. 262 | Date: 08-Nov-1985

મને સૂઝતું નથી કાંઈ માડી (2)

  No Audio

manē sūjhatuṁ nathī kāṁī māḍī (2)

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

1985-11-08 1985-11-08 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1751 મને સૂઝતું નથી કાંઈ માડી (2) મને સૂઝતું નથી કાંઈ માડી (2)

   જ્યાં મારી આંખ સાથે, આંખ તારી મંડાઈ ગઈ

સાનભાન હું તો ગયો ભૂલી (2)

   ત્યાં એક અનોખી દુનિયા રચાઈ ગઈ

તારી લીલામાં પાછી લઈ ના જાતી માડી (2)

   એનાથી જાન મારી બહુ અકળાઈ ગઈ

કૃપા તારી સદા વરસાવજે માડી (2)

   વરસાવજે એવી, જાત મારી ભીંજવી દઈ

પ્રેમસુધાનું કરાવજે તું પાન માડી (2)

   પાન કરાવજે એવું, પ્યાસ મારી મિટાવી દઈ

મૌન થઈ ના બેસ તું માડી (2)

   એકલતા મુજને બહુ અકળાવી દઈ

શોધવી તને હવે ક્યાં માડી (2)

   જ્યાં તું છે મુજમાં સમાઈ ગઈ
View Original Increase Font Decrease Font


મને સૂઝતું નથી કાંઈ માડી (2)

   જ્યાં મારી આંખ સાથે, આંખ તારી મંડાઈ ગઈ

સાનભાન હું તો ગયો ભૂલી (2)

   ત્યાં એક અનોખી દુનિયા રચાઈ ગઈ

તારી લીલામાં પાછી લઈ ના જાતી માડી (2)

   એનાથી જાન મારી બહુ અકળાઈ ગઈ

કૃપા તારી સદા વરસાવજે માડી (2)

   વરસાવજે એવી, જાત મારી ભીંજવી દઈ

પ્રેમસુધાનું કરાવજે તું પાન માડી (2)

   પાન કરાવજે એવું, પ્યાસ મારી મિટાવી દઈ

મૌન થઈ ના બેસ તું માડી (2)

   એકલતા મુજને બહુ અકળાવી દઈ

શોધવી તને હવે ક્યાં માડી (2)

   જ્યાં તું છે મુજમાં સમાઈ ગઈ
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

manē sūjhatuṁ nathī kāṁī māḍī (2)

jyāṁ mārī āṁkha sāthē, āṁkha tārī maṁḍāī gaī

sānabhāna huṁ tō gayō bhūlī (2)

tyāṁ ēka anōkhī duniyā racāī gaī

tārī līlāmāṁ pāchī laī nā jātī māḍī (2)

ēnāthī jāna mārī bahu akalāī gaī

kr̥pā tārī sadā varasāvajē māḍī (2)

varasāvajē ēvī, jāta mārī bhīṁjavī daī

prēmasudhānuṁ karāvajē tuṁ pāna māḍī (2)

pāna karāvajē ēvuṁ, pyāsa mārī miṭāvī daī

mauna thaī nā bēsa tuṁ māḍī (2)

ēkalatā mujanē bahu akalāvī daī

śōdhavī tanē havē kyāṁ māḍī (2)

jyāṁ tuṁ chē mujamāṁ samāī gaī
English Explanation Increase Font Decrease Font


Kakaji in this bhajan mentions that the whereabouts of the Divine Mother and where to search for Her-

I cannot understand anything Mother

I cannot understand anything Mother

When my eyes met Your eyes,

I have forgotten myself completely

I have forgotten myself completely

There, a mysterious world has been created

Do not take me back in that life Mother

Do not take me back in that life Mother

Due to that my life seems uncomfortable

Always shower Your blessings on me Mother

Always shower Your blessings on me Mother

Shower in such a manner, to get drowned myself

Let me drink the juice of Love Mother

Let me drink the juice of Love Mother

Let me drink in such a manner, that my thirst will be quenched

Do not be silent Mother

Do not be silent Mother

Loneliness is engulfing me

Where should I search for You Mother

Where should I search for You Mother

You have penetrated deep inside me

Kakaji in this bhajan mentions about the Mother being omnipresent and also Her being within us.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 262 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...262263264...Last