Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 266 | Date: 17-Nov-1985
માડી તારા ભક્તિના ડુંગરા, ચડવા લાગે આકરા
Māḍī tārā bhaktinā ḍuṁgarā, caḍavā lāgē ākarā

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 266 | Date: 17-Nov-1985

માડી તારા ભક્તિના ડુંગરા, ચડવા લાગે આકરા

  No Audio

māḍī tārā bhaktinā ḍuṁgarā, caḍavā lāgē ākarā

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1985-11-17 1985-11-17 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1755 માડી તારા ભક્તિના ડુંગરા, ચડવા લાગે આકરા માડી તારા ભક્તિના ડુંગરા, ચડવા લાગે આકરા

પગલે-પગલે ખેંચતાણ જાગે, પાડે એ પગલાં મારાં પાછાં

પહેલે પગલે, વહાલાનાં વહાલ, તોડવા લાગે એ તો આકરા

એનાં ખેંચાણ હૈયે બહુ લાગે, પાડે એ પગલાં મારાં પાછાં

બીજે પગલે કંચન, કામિનીનાં ખેંચાણ જાગે, લાગે એ તો પ્યારાં

તોડવા લાગે અતિ આકરાં, પાડે એ પગલાં મારાં પાછાં

ત્રીજે પગલે અભિમાનના ભાર જાગે, લાગે એ તો બહુ મીઠા

ખેંચાણ એનાં તોડવા નથી સહેલાં, પાડે એ પગલાં મારાં પાછાં

ચોથે પગલે કીર્તિનાં ખેંચાણ જાગે, લાગે એ બહુ સોહામણાં

હૈયેથી એનાં ખેંચાણ કાઢવા આકરાં, પાડે એ પગલાં મારાં પાછાં

પાંચમે પગલે સંસારના મોહ જાગે, હૈયે બંધાયા છે એ પાકા

ખેંચાણ એનાં કાઢવા છે આકરાં, પાડે એ પગલાં મારાં પાછાં

છઠ્ઠે પગલે આળસની તાણ જાગે, હૈયે સમાણા છીએ સાચા

એનાં ખેંચાણ તોડવા લાગે આકરાં, પાડે એ પગલાં મારાં પાછાં

સાતમે પગલે દંભનાં ખેંચાણ ખેંચે, એ ચીરવા લાગે અતિ આકરાં

પડદા એના વળગ્યા હૈયે પાકા, પાડે છે પગલાં મારાં પાછાં
View Original Increase Font Decrease Font


માડી તારા ભક્તિના ડુંગરા, ચડવા લાગે આકરા

પગલે-પગલે ખેંચતાણ જાગે, પાડે એ પગલાં મારાં પાછાં

પહેલે પગલે, વહાલાનાં વહાલ, તોડવા લાગે એ તો આકરા

એનાં ખેંચાણ હૈયે બહુ લાગે, પાડે એ પગલાં મારાં પાછાં

બીજે પગલે કંચન, કામિનીનાં ખેંચાણ જાગે, લાગે એ તો પ્યારાં

તોડવા લાગે અતિ આકરાં, પાડે એ પગલાં મારાં પાછાં

ત્રીજે પગલે અભિમાનના ભાર જાગે, લાગે એ તો બહુ મીઠા

ખેંચાણ એનાં તોડવા નથી સહેલાં, પાડે એ પગલાં મારાં પાછાં

ચોથે પગલે કીર્તિનાં ખેંચાણ જાગે, લાગે એ બહુ સોહામણાં

હૈયેથી એનાં ખેંચાણ કાઢવા આકરાં, પાડે એ પગલાં મારાં પાછાં

પાંચમે પગલે સંસારના મોહ જાગે, હૈયે બંધાયા છે એ પાકા

ખેંચાણ એનાં કાઢવા છે આકરાં, પાડે એ પગલાં મારાં પાછાં

છઠ્ઠે પગલે આળસની તાણ જાગે, હૈયે સમાણા છીએ સાચા

એનાં ખેંચાણ તોડવા લાગે આકરાં, પાડે એ પગલાં મારાં પાછાં

સાતમે પગલે દંભનાં ખેંચાણ ખેંચે, એ ચીરવા લાગે અતિ આકરાં

પડદા એના વળગ્યા હૈયે પાકા, પાડે છે પગલાં મારાં પાછાં
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

māḍī tārā bhaktinā ḍuṁgarā, caḍavā lāgē ākarā

pagalē-pagalē khēṁcatāṇa jāgē, pāḍē ē pagalāṁ mārāṁ pāchāṁ

pahēlē pagalē, vahālānāṁ vahāla, tōḍavā lāgē ē tō ākarā

ēnāṁ khēṁcāṇa haiyē bahu lāgē, pāḍē ē pagalāṁ mārāṁ pāchāṁ

bījē pagalē kaṁcana, kāminīnāṁ khēṁcāṇa jāgē, lāgē ē tō pyārāṁ

tōḍavā lāgē ati ākarāṁ, pāḍē ē pagalāṁ mārāṁ pāchāṁ

trījē pagalē abhimānanā bhāra jāgē, lāgē ē tō bahu mīṭhā

khēṁcāṇa ēnāṁ tōḍavā nathī sahēlāṁ, pāḍē ē pagalāṁ mārāṁ pāchāṁ

cōthē pagalē kīrtināṁ khēṁcāṇa jāgē, lāgē ē bahu sōhāmaṇāṁ

haiyēthī ēnāṁ khēṁcāṇa kāḍhavā ākarāṁ, pāḍē ē pagalāṁ mārāṁ pāchāṁ

pāṁcamē pagalē saṁsāranā mōha jāgē, haiyē baṁdhāyā chē ē pākā

khēṁcāṇa ēnāṁ kāḍhavā chē ākarāṁ, pāḍē ē pagalāṁ mārāṁ pāchāṁ

chaṭhṭhē pagalē ālasanī tāṇa jāgē, haiyē samāṇā chīē sācā

ēnāṁ khēṁcāṇa tōḍavā lāgē ākarāṁ, pāḍē ē pagalāṁ mārāṁ pāchāṁ

sātamē pagalē daṁbhanāṁ khēṁcāṇa khēṁcē, ē cīravā lāgē ati ākarāṁ

paḍadā ēnā valagyā haiyē pākā, pāḍē chē pagalāṁ mārāṁ pāchāṁ
English Explanation Increase Font Decrease Font


Kakaji in this bhajan mentions about how the steps to Your devotion and grace are unfathomable-

Mother the steps leading to Your mountains of grace and devotion are difficult to surpass

At each step there is struggle, leading to the steps going backwards

At the first step, there is affection and affection, it is difficult to surmount that

It is difficult for my heart to surpass it, it leads me to step backwards

On the second step, there is lust and gold, the tug of war between Kanchan and Kamini, they look attractive

It is difficult to surpass them , leading me step backwards

On the third step there is the burden of pride and vanity, they seem very sweet and attractive

It is difficult to break the attraction, it leads me to step backwards

On the third step, there is struggle for fame and glory, it seems very charming

It is difficult to snap it from the heart, it leads me to step backwards

On the fifth step there is attraction of the worldly affairs, they are tied tightly to the heart

It is difficult to stop its pull, it leads me to step backwards

On the sixth step there is utmost laziness, it is also residing in the heart

It is difficult to break its attraction, it leads me to step backwards

On the seventh step there is the attraction of hypocrisy, it is very difficult to break it

It’s curtains have embedded in my heart, it leads me to step backwards.

Kakaji in this beautiful bhajan expresses the different hurdles a human being encounters which become a hindrance towards the path of spirituality.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 266 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...265266267...Last