Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 7581 | Date: 08-Sep-1998
તારી આંખોમાં રે માડી, એવું મેં શું જોયું, મનડું મારું એમાં ખોવાઈ ગયું
Tārī āṁkhōmāṁ rē māḍī, ēvuṁ mēṁ śuṁ jōyuṁ, manaḍuṁ māruṁ ēmāṁ khōvāī gayuṁ

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

Hymn No. 7581 | Date: 08-Sep-1998

તારી આંખોમાં રે માડી, એવું મેં શું જોયું, મનડું મારું એમાં ખોવાઈ ગયું

  Audio

tārī āṁkhōmāṁ rē māḍī, ēvuṁ mēṁ śuṁ jōyuṁ, manaḍuṁ māruṁ ēmāṁ khōvāī gayuṁ

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

1998-09-08 1998-09-08 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=17568 તારી આંખોમાં રે માડી, એવું મેં શું જોયું, મનડું મારું એમાં ખોવાઈ ગયું તારી આંખોમાં રે માડી, એવું મેં શું જોયું, મનડું મારું એમાં ખોવાઈ ગયું

ઊછળતા ને ઊછળતા, પ્રેમના મોજાઓ નિરખી, મનડું મારું એમાં તો ખોવાઈ ગયું

ભૂલ્યો હું તો જગનું ભાન મારું, ભાન બધું જ્યાં તને તો સોંપાઈ ગયું

મારી જનમોજનમની સ્મૃતિ એમાં ગોતું, મનડું મારું એમાં તો ખોવાઈ ગયું

કદી એમાં અંધારું, કદી એમાં અજવાળું, તારા બંને એ રૂપોના દર્શન એમાં કરું

પ્રેમનો ઘૂઘવતો સાગર એમાં દીઠો, એના ગુંજનમાં તો ભાન મારું લૂંટાઈ ગયું

તર્કના મોજા શાંત થાતા નીરખું, પ્રેમ સલીલા આંખોમાં નીતરતી દેખું

દુઃખદર્દનો પ્રવેશ બંધ એમાં તો દેખું, સુખનો સાગર ઊછળતો તો દેખું

અજાણ્યા પણું ગયું મારું તણાઈ, એમાં તો મારું ને મારું ધામ દેખું

મારા દિલની દુનિયાનો કિનારો દેખું, મંઝિલ જીવનની મારી એમાં દેખું
https://www.youtube.com/watch?v=0MAnzL8EFmQ
Increase Font Decrease Font

તારી આંખોમાં રે માડી, એવું મેં શું જોયું, મનડું મારું એમાં ખોવાઈ ગયું

ઊછળતા ને ઊછળતા, પ્રેમના મોજાઓ નિરખી, મનડું મારું એમાં તો ખોવાઈ ગયું

ભૂલ્યો હું તો જગનું ભાન મારું, ભાન બધું જ્યાં તને તો સોંપાઈ ગયું

મારી જનમોજનમની સ્મૃતિ એમાં ગોતું, મનડું મારું એમાં તો ખોવાઈ ગયું

કદી એમાં અંધારું, કદી એમાં અજવાળું, તારા બંને એ રૂપોના દર્શન એમાં કરું

પ્રેમનો ઘૂઘવતો સાગર એમાં દીઠો, એના ગુંજનમાં તો ભાન મારું લૂંટાઈ ગયું

તર્કના મોજા શાંત થાતા નીરખું, પ્રેમ સલીલા આંખોમાં નીતરતી દેખું

દુઃખદર્દનો પ્રવેશ બંધ એમાં તો દેખું, સુખનો સાગર ઊછળતો તો દેખું

અજાણ્યા પણું ગયું મારું તણાઈ, એમાં તો મારું ને મારું ધામ દેખું

મારા દિલની દુનિયાનો કિનારો દેખું, મંઝિલ જીવનની મારી એમાં દેખું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Increase Font Decrease Font
Lyrics in English
tārī āṁkhōmāṁ rē māḍī, ēvuṁ mēṁ śuṁ jōyuṁ, manaḍuṁ māruṁ ēmāṁ khōvāī gayuṁ

ūchalatā nē ūchalatā, prēmanā mōjāō nirakhī, manaḍuṁ māruṁ ēmāṁ tō khōvāī gayuṁ

bhūlyō huṁ tō jaganuṁ bhāna māruṁ, bhāna badhuṁ jyāṁ tanē tō sōṁpāī gayuṁ

mārī janamōjanamanī smr̥ti ēmāṁ gōtuṁ, manaḍuṁ māruṁ ēmāṁ tō khōvāī gayuṁ

kadī ēmāṁ aṁdhāruṁ, kadī ēmāṁ ajavāluṁ, tārā baṁnē ē rūpōnā darśana ēmāṁ karuṁ

prēmanō ghūghavatō sāgara ēmāṁ dīṭhō, ēnā guṁjanamāṁ tō bhāna māruṁ lūṁṭāī gayuṁ

tarkanā mōjā śāṁta thātā nīrakhuṁ, prēma salīlā āṁkhōmāṁ nītaratī dēkhuṁ

duḥkhadardanō pravēśa baṁdha ēmāṁ tō dēkhuṁ, sukhanō sāgara ūchalatō tō dēkhuṁ

ajāṇyā paṇuṁ gayuṁ māruṁ taṇāī, ēmāṁ tō māruṁ nē māruṁ dhāma dēkhuṁ

mārā dilanī duniyānō kinārō dēkhuṁ, maṁjhila jīvananī mārī ēmāṁ dēkhuṁ
Increase Font Decrease Font

English Explanation
This Bhajan written by Sadguru Kakaji shows the epitome of love for the Divine Mother. He is emphasizing on the Divine Mother's beautiful eye's. As the whole world can be immersed in Mother's compassionate eye's.
He is narrating
O' Divine Mother how to describe what I saw in your eyes. My mind is lost in it. I saw bouncing waves of love, I lost the conciousness of the world and when I gained it back it was offered to you.
In your eyes I am trying to search the memories of different births, I got lost in it.
Sometimes there is darkness and some times there is light, I got the glimpse of both the forms in it.
I can see the roaring sea of love in it. My consciousness is lost in the humming of the sea. There is serenity and peace in it. All my logical waves are calming down & love is flowing from it.
There is no entry of sorrow in your eyes, Only waves of bouncing in it.
I am relieved from stress, I can seemy home in it, I can also see the world of my heart and the destination of my life in it.
So Kakaji is advising us to take the Divine Mother's shelter and live life in peace & sanctity.
Gujarati Bhajan no. 7581 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...757675777578...Last