Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 269 | Date: 20-Nov-1985
આ તોફાની સંસાર સમુદ્રનો તરવૈયો એક જ દીઠો
Ā tōphānī saṁsāra samudranō taravaiyō ēka ja dīṭhō

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 269 | Date: 20-Nov-1985

આ તોફાની સંસાર સમુદ્રનો તરવૈયો એક જ દીઠો

  No Audio

ā tōphānī saṁsāra samudranō taravaiyō ēka ja dīṭhō

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1985-11-20 1985-11-20 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1758 આ તોફાની સંસાર સમુદ્રનો તરવૈયો એક જ દીઠો આ તોફાની સંસાર સમુદ્રનો તરવૈયો એક જ દીઠો

હાથ ઝાલે જ્યારે જેનો એ તો, સંસાર તેનો થાય મીઠો

ગળાબૂડ પાણીમાં જ્યારે, કોઈ વહેણમાં ભલે તણાયે

હાથ પકડે જો એ તેનો, સમજો સુખરૂપ કિનારે એ પહોંચ્યો

વમળમાં પણ જો કોઈ અટવાયે, ઝાલી હાથ એ તો તારે

આ તોફાની સંસાર સમુદ્રનો તરવૈયો એક જ દીઠો

પાપી જ્યારે ડરથી ભાગે, પાપો એનાં એને બહુ સતાવે

એવા સમયે હૈયેથી જો પુકારે, હાથ ઝાલી એ તો તારે

એના વિશ્વાસે જો હોડી હંકારે, હોડી એની પહોંચાડે કિનારે

આ તરવૈયો છે બહુ અનોખો, ના દેખાયે તોય સહુને તારે

આ તોફાની સંસાર સમુદ્રનો તરવૈયો એક જ દીઠો
View Original Increase Font Decrease Font


આ તોફાની સંસાર સમુદ્રનો તરવૈયો એક જ દીઠો

હાથ ઝાલે જ્યારે જેનો એ તો, સંસાર તેનો થાય મીઠો

ગળાબૂડ પાણીમાં જ્યારે, કોઈ વહેણમાં ભલે તણાયે

હાથ પકડે જો એ તેનો, સમજો સુખરૂપ કિનારે એ પહોંચ્યો

વમળમાં પણ જો કોઈ અટવાયે, ઝાલી હાથ એ તો તારે

આ તોફાની સંસાર સમુદ્રનો તરવૈયો એક જ દીઠો

પાપી જ્યારે ડરથી ભાગે, પાપો એનાં એને બહુ સતાવે

એવા સમયે હૈયેથી જો પુકારે, હાથ ઝાલી એ તો તારે

એના વિશ્વાસે જો હોડી હંકારે, હોડી એની પહોંચાડે કિનારે

આ તરવૈયો છે બહુ અનોખો, ના દેખાયે તોય સહુને તારે

આ તોફાની સંસાર સમુદ્રનો તરવૈયો એક જ દીઠો
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

ā tōphānī saṁsāra samudranō taravaiyō ēka ja dīṭhō

hātha jhālē jyārē jēnō ē tō, saṁsāra tēnō thāya mīṭhō

galābūḍa pāṇīmāṁ jyārē, kōī vahēṇamāṁ bhalē taṇāyē

hātha pakaḍē jō ē tēnō, samajō sukharūpa kinārē ē pahōṁcyō

vamalamāṁ paṇa jō kōī aṭavāyē, jhālī hātha ē tō tārē

ā tōphānī saṁsāra samudranō taravaiyō ēka ja dīṭhō

pāpī jyārē ḍarathī bhāgē, pāpō ēnāṁ ēnē bahu satāvē

ēvā samayē haiyēthī jō pukārē, hātha jhālī ē tō tārē

ēnā viśvāsē jō hōḍī haṁkārē, hōḍī ēnī pahōṁcāḍē kinārē

ā taravaiyō chē bahu anōkhō, nā dēkhāyē tōya sahunē tārē

ā tōphānī saṁsāra samudranō taravaiyō ēka ja dīṭhō
English Explanation Increase Font Decrease Font


Kakaji in this bhajan explains that there is only one Saviour in this turbulent world and that is the God who saves every being by holding his hand and leading him towards the shore. If one paved the path for Him, it will lead to a true spiritual awakening, leading to a virtuous life-

In this turbulent ocean of the worldly affairs, only one Saviour is seen

When He holds his hand, his life will be filled with sweetness

When one is drowned in neck deep water,and is carried away by its current

If He holds his hand, the. he will be carried happily towards the shore

If he is trapped in the whirlpool, then He will hold your hand

I have seen only this Saviour as God in this worldly turbulence

When a sinner runs away in fear, his vices trouble him

At this time if he calls God from his heart, He will hold his hand

If with the faith in God a boat sails, the boat will reach the shore

This swimmer as Saviour is extremely unique, He is invisible yet he saves everyone

In this turbulent world affairs, I have seen only one Saviour as God.

Kakaji, in this beautiful hymn tells us about the only the only Saviour as God who will sail us through any turbulence.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 269 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...268269270...Last