Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 270 | Date: 20-Nov-1985
સૃષ્ટિના કર્તા, સૃષ્ટિનું સર્જન કરતા, પોરો તેં કેમ ખાધો
Sr̥ṣṭinā kartā, sr̥ṣṭinuṁ sarjana karatā, pōrō tēṁ kēma khādhō

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 270 | Date: 20-Nov-1985

સૃષ્ટિના કર્તા, સૃષ્ટિનું સર્જન કરતા, પોરો તેં કેમ ખાધો

  No Audio

sr̥ṣṭinā kartā, sr̥ṣṭinuṁ sarjana karatā, pōrō tēṁ kēma khādhō

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1985-11-20 1985-11-20 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1759 સૃષ્ટિના કર્તા, સૃષ્ટિનું સર્જન કરતા, પોરો તેં કેમ ખાધો સૃષ્ટિના કર્તા, સૃષ્ટિનું સર્જન કરતા, પોરો તેં કેમ ખાધો

તારો એ ક્ષણનો પોરો, છે અહીં એ તો યુગમાં પલટાયો

બ્રહ્મા, તેં તો સર્જન કરતાં, પલકારો કેમ તેં ખાધો

તારા એ પલકારામાં, અહીં ઘણો ગોટાળો સરજાયો

વિધાતા લેખ લખતાં, હાથ થાક્યા, શું ગોટાળો એટલે સર્જાયો

પાપી લીલાલહેર કરતાં, પડે છે ધરમીને ઘેર ધાડો

સૃષ્ટિના ઓ પ્રગટ દેવતા, સૂરજ રાતભર તું પોરો ખાતો

તારા રાતભરના એ પોરામાં, અડધી દુનિયામાં અંધકાર રહે છવાયો

માનવ હૈયું રહે તારી માયામાં ડૂબ્યું, ગોટો ખૂબ સર્જાયો

પ્રભુ માનવના હૈયામાંથી, તારી માયાને હવે પોરો ખવરાવો
View Original Increase Font Decrease Font


સૃષ્ટિના કર્તા, સૃષ્ટિનું સર્જન કરતા, પોરો તેં કેમ ખાધો

તારો એ ક્ષણનો પોરો, છે અહીં એ તો યુગમાં પલટાયો

બ્રહ્મા, તેં તો સર્જન કરતાં, પલકારો કેમ તેં ખાધો

તારા એ પલકારામાં, અહીં ઘણો ગોટાળો સરજાયો

વિધાતા લેખ લખતાં, હાથ થાક્યા, શું ગોટાળો એટલે સર્જાયો

પાપી લીલાલહેર કરતાં, પડે છે ધરમીને ઘેર ધાડો

સૃષ્ટિના ઓ પ્રગટ દેવતા, સૂરજ રાતભર તું પોરો ખાતો

તારા રાતભરના એ પોરામાં, અડધી દુનિયામાં અંધકાર રહે છવાયો

માનવ હૈયું રહે તારી માયામાં ડૂબ્યું, ગોટો ખૂબ સર્જાયો

પ્રભુ માનવના હૈયામાંથી, તારી માયાને હવે પોરો ખવરાવો
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

sr̥ṣṭinā kartā, sr̥ṣṭinuṁ sarjana karatā, pōrō tēṁ kēma khādhō

tārō ē kṣaṇanō pōrō, chē ahīṁ ē tō yugamāṁ palaṭāyō

brahmā, tēṁ tō sarjana karatāṁ, palakārō kēma tēṁ khādhō

tārā ē palakārāmāṁ, ahīṁ ghaṇō gōṭālō sarajāyō

vidhātā lēkha lakhatāṁ, hātha thākyā, śuṁ gōṭālō ēṭalē sarjāyō

pāpī līlālahēra karatāṁ, paḍē chē dharamīnē ghēra dhāḍō

sr̥ṣṭinā ō pragaṭa dēvatā, sūraja rātabhara tuṁ pōrō khātō

tārā rātabharanā ē pōrāmāṁ, aḍadhī duniyāmāṁ aṁdhakāra rahē chavāyō

mānava haiyuṁ rahē tārī māyāmāṁ ḍūbyuṁ, gōṭō khūba sarjāyō

prabhu mānavanā haiyāmāṁthī, tārī māyānē havē pōrō khavarāvō
English Explanation Increase Font Decrease Font


The creator, the creator of the universe, why did you take rest

Your moment of rest, turned this into a world

Brahma, You are the creator, why did you sleep for a moment

In your that momentary sleep, many upheavals and confusion have been created

While the Creator, God was writing, His hands were tired, therefore there were mistakes and confusion created

The evildoer was rejoicing, the virtuous person’s house was raided

The creator of the universe God, the sun was taking rest at night

While the sun was sleeping at night, half the world was pervaded in darkness

The man’s heart is drowned in Your love, there was severe confusion

The God has taken from the human’s heart, whose love has taken rest.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 270 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...268269270...Last