Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 7606 | Date: 22-Sep-1998
માનવીની હરેક હાર ને જીતમાં, જગમાં કોઈ તો કારણ છુપાયેલું છે
Mānavīnī harēka hāra nē jītamāṁ, jagamāṁ kōī tō kāraṇa chupāyēluṁ chē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 7606 | Date: 22-Sep-1998

માનવીની હરેક હાર ને જીતમાં, જગમાં કોઈ તો કારણ છુપાયેલું છે

  No Audio

mānavīnī harēka hāra nē jītamāṁ, jagamāṁ kōī tō kāraṇa chupāyēluṁ chē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1998-09-22 1998-09-22 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=17593 માનવીની હરેક હાર ને જીતમાં, જગમાં કોઈ તો કારણ છુપાયેલું છે માનવીની હરેક હાર ને જીતમાં, જગમાં કોઈ તો કારણ છુપાયેલું છે

પણ હરેક હાર કે જીત જીવનમાં, ચિંતનનું કારણ તો આપી જાય છે

હરેક હાર કે જીત જીવનમાં, જીવનને કાંઈ ને કાંઈ તો સમજાવી જાય છે

હાર કે જીત નથી જીવનમાં કાંઈ બધું, તોયે બધું એને બનાવી દેવાય છે

પ્રગટાવે એક દીપક ઉમંગનો, બીજો નિરાશાના સૂરો રેલાવી જાય છે

મળશે એકમાં સાથીઓ ખોટા, બીજામાં ના સાથીઓના દર્શન એમાં થાય છે

ચાહે છે સહુ જીત તો જીવનમાં, ના હારને જીવનમાં તો આવકારાય છે

નાની જીત મેળવવામાં જીવનમાં, માનવી મોટી જીત મેળવવી ભૂલી જાય છે

પ્રેમ, વિશ્વાસને ધીરજની ટૂકડી સાથે, મેળવેલી જીત એ સાચી જીત ગણાય છે

દુઃખદર્દથી હાર્યું તો જે જીવનમાં, જીવનમાં એ મોટી હાર ગણાય છે
View Original Increase Font Decrease Font


માનવીની હરેક હાર ને જીતમાં, જગમાં કોઈ તો કારણ છુપાયેલું છે

પણ હરેક હાર કે જીત જીવનમાં, ચિંતનનું કારણ તો આપી જાય છે

હરેક હાર કે જીત જીવનમાં, જીવનને કાંઈ ને કાંઈ તો સમજાવી જાય છે

હાર કે જીત નથી જીવનમાં કાંઈ બધું, તોયે બધું એને બનાવી દેવાય છે

પ્રગટાવે એક દીપક ઉમંગનો, બીજો નિરાશાના સૂરો રેલાવી જાય છે

મળશે એકમાં સાથીઓ ખોટા, બીજામાં ના સાથીઓના દર્શન એમાં થાય છે

ચાહે છે સહુ જીત તો જીવનમાં, ના હારને જીવનમાં તો આવકારાય છે

નાની જીત મેળવવામાં જીવનમાં, માનવી મોટી જીત મેળવવી ભૂલી જાય છે

પ્રેમ, વિશ્વાસને ધીરજની ટૂકડી સાથે, મેળવેલી જીત એ સાચી જીત ગણાય છે

દુઃખદર્દથી હાર્યું તો જે જીવનમાં, જીવનમાં એ મોટી હાર ગણાય છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

mānavīnī harēka hāra nē jītamāṁ, jagamāṁ kōī tō kāraṇa chupāyēluṁ chē

paṇa harēka hāra kē jīta jīvanamāṁ, ciṁtananuṁ kāraṇa tō āpī jāya chē

harēka hāra kē jīta jīvanamāṁ, jīvananē kāṁī nē kāṁī tō samajāvī jāya chē

hāra kē jīta nathī jīvanamāṁ kāṁī badhuṁ, tōyē badhuṁ ēnē banāvī dēvāya chē

pragaṭāvē ēka dīpaka umaṁganō, bījō nirāśānā sūrō rēlāvī jāya chē

malaśē ēkamāṁ sāthīō khōṭā, bījāmāṁ nā sāthīōnā darśana ēmāṁ thāya chē

cāhē chē sahu jīta tō jīvanamāṁ, nā hāranē jīvanamāṁ tō āvakārāya chē

nānī jīta mēlavavāmāṁ jīvanamāṁ, mānavī mōṭī jīta mēlavavī bhūlī jāya chē

prēma, viśvāsanē dhīrajanī ṭūkaḍī sāthē, mēlavēlī jīta ē sācī jīta gaṇāya chē

duḥkhadardathī hāryuṁ tō jē jīvanamāṁ, jīvanamāṁ ē mōṭī hāra gaṇāya chē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 7606 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...760376047605...Last