BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 272 | Date: 23-Nov-1985
   Text Size Increase Font Decrease Font

જ્યાં જગજનની મળશે તને સાથ, ત્યાં તું મૂંઝાય છે શાને

  No Audio

jyam jagajanani malashe tane satha, tyam tum munjaya chhe shane

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1985-11-23 1985-11-23 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1761 જ્યાં જગજનની મળશે તને સાથ, ત્યાં તું મૂંઝાય છે શાને જ્યાં જગજનની મળશે તને સાથ, ત્યાં તું મૂંઝાય છે શાને
એને યાદ કરનારનાં કરે છે એ કામ, ત્યાં તું મૂંઝાય છે શાને
એને દ્વારે આવેલાને ના કરતી નિરાશ, ત્યાં તું મૂંઝાય છે શાને
કંઈક પાપીઓના પણ કરતી ઉદ્ધાર, ત્યાં તું મૂંઝાય છે શાને
તારે છે એ કંઈક ડૂબતાની નાવ, ત્યાં તું મૂંઝાય છે શાને
કંઈક દુખિયાની બની છે એ આધાર, ત્યાં તું મૂંઝાય છે શાને
દોડી છે એ તો ભક્તોનો સુણીને પોકાર, ત્યાં તું મૂંઝાય છે શાને
કંઈક રોગીઓના રોગનો કર્યો છે નાશ, ત્યાં તું મૂંઝાય છે શાને
પ્રાણી માત્ર પર કરતી અનહદ ઉપકાર, ત્યાં તું મૂંઝાય છે શાને
આપણે દેવાને બે હાથ, દેવા એને હજાર હાથ, ત્યાં તું મૂંઝાય છે શાને
જરૂર પડતાં છે એની પાસે ભંડારોના ભંડાર, ત્યાં તું મૂંઝાય છે શાને
સદા રહેતી આનંદમાં, છે આનંદનો ભંડાર, ત્યાં તું મૂંઝાય છે શાને
યાદ કરતાં દર્શન દેવા આવે એ તત્કાળ, ત્યાં તું મૂંઝાય છે શાને
નથી ખાલી એના વિના નામ કે ધામ, ત્યાં તું મૂંઝાય છે શાને
Gujarati Bhajan no. 272 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
જ્યાં જગજનની મળશે તને સાથ, ત્યાં તું મૂંઝાય છે શાને
એને યાદ કરનારનાં કરે છે એ કામ, ત્યાં તું મૂંઝાય છે શાને
એને દ્વારે આવેલાને ના કરતી નિરાશ, ત્યાં તું મૂંઝાય છે શાને
કંઈક પાપીઓના પણ કરતી ઉદ્ધાર, ત્યાં તું મૂંઝાય છે શાને
તારે છે એ કંઈક ડૂબતાની નાવ, ત્યાં તું મૂંઝાય છે શાને
કંઈક દુખિયાની બની છે એ આધાર, ત્યાં તું મૂંઝાય છે શાને
દોડી છે એ તો ભક્તોનો સુણીને પોકાર, ત્યાં તું મૂંઝાય છે શાને
કંઈક રોગીઓના રોગનો કર્યો છે નાશ, ત્યાં તું મૂંઝાય છે શાને
પ્રાણી માત્ર પર કરતી અનહદ ઉપકાર, ત્યાં તું મૂંઝાય છે શાને
આપણે દેવાને બે હાથ, દેવા એને હજાર હાથ, ત્યાં તું મૂંઝાય છે શાને
જરૂર પડતાં છે એની પાસે ભંડારોના ભંડાર, ત્યાં તું મૂંઝાય છે શાને
સદા રહેતી આનંદમાં, છે આનંદનો ભંડાર, ત્યાં તું મૂંઝાય છે શાને
યાદ કરતાં દર્શન દેવા આવે એ તત્કાળ, ત્યાં તું મૂંઝાય છે શાને
નથી ખાલી એના વિના નામ કે ધામ, ત્યાં તું મૂંઝાય છે શાને
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
jyāṁ jagajananī malaśē tanē sātha, tyāṁ tuṁ mūṁjhāya chē śānē
ēnē yāda karanāranāṁ karē chē ē kāma, tyāṁ tuṁ mūṁjhāya chē śānē
ēnē dvārē āvēlānē nā karatī nirāśa, tyāṁ tuṁ mūṁjhāya chē śānē
kaṁīka pāpīōnā paṇa karatī uddhāra, tyāṁ tuṁ mūṁjhāya chē śānē
tārē chē ē kaṁīka ḍūbatānī nāva, tyāṁ tuṁ mūṁjhāya chē śānē
kaṁīka dukhiyānī banī chē ē ādhāra, tyāṁ tuṁ mūṁjhāya chē śānē
dōḍī chē ē tō bhaktōnō suṇīnē pōkāra, tyāṁ tuṁ mūṁjhāya chē śānē
kaṁīka rōgīōnā rōganō karyō chē nāśa, tyāṁ tuṁ mūṁjhāya chē śānē
prāṇī mātra para karatī anahada upakāra, tyāṁ tuṁ mūṁjhāya chē śānē
āpaṇē dēvānē bē hātha, dēvā ēnē hajāra hātha, tyāṁ tuṁ mūṁjhāya chē śānē
jarūra paḍatāṁ chē ēnī pāsē bhaṁḍārōnā bhaṁḍāra, tyāṁ tuṁ mūṁjhāya chē śānē
sadā rahētī ānaṁdamāṁ, chē ānaṁdanō bhaṁḍāra, tyāṁ tuṁ mūṁjhāya chē śānē
yāda karatāṁ darśana dēvā āvē ē tatkāla, tyāṁ tuṁ mūṁjhāya chē śānē
nathī khālī ēnā vinā nāma kē dhāma, tyāṁ tuṁ mūṁjhāya chē śānē

Explanation in English
Kakaji in this bhajan mentions about the eternal faith in the Divine Mother and She will save all beings from all kinds of adversities-
When you will get the support of the creator of the universe, then why are you so confused
She will fulfil the work if those who remember Her, then why are you so confused
She will not disappoint them who will come at Her doorstep, then why are you so confused
She has also uplifted many sinners, then why are you so confused
She saves many wrecked ships ashore, then why are you so confused
She has been the support of many who are distressed, the why are you so confused
She runs at the call of Her devotees, then why are you so confused
She has healed many a diseased, then why are you confused
She showers Her immense love even on animals, then why are you confused
We are given two hands, She has thousands of hands, then why are you so confused
She has got many storehouses for the needy, then why are you so confused
She is always happy and is a storehouse of happiness, then why are you so confused
On remembering Her, She comes immediately, then why are you so confused
There is no place or name empty without Her, then why are you so confused.

First...271272273274275...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall