Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 272 | Date: 23-Nov-1985
જ્યાં જગજનની મળશે તને સાથ, ત્યાં તું મૂંઝાય છે શાને
Jyāṁ jagajananī malaśē tanē sātha, tyāṁ tuṁ mūṁjhāya chē śānē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 272 | Date: 23-Nov-1985

જ્યાં જગજનની મળશે તને સાથ, ત્યાં તું મૂંઝાય છે શાને

  No Audio

jyāṁ jagajananī malaśē tanē sātha, tyāṁ tuṁ mūṁjhāya chē śānē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1985-11-23 1985-11-23 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1761 જ્યાં જગજનની મળશે તને સાથ, ત્યાં તું મૂંઝાય છે શાને જ્યાં જગજનની મળશે તને સાથ, ત્યાં તું મૂંઝાય છે શાને

એને યાદ કરનારનાં કરે છે એ કામ, ત્યાં તું મૂંઝાય છે શાને

એને દ્વારે આવેલાને ના કરતી નિરાશ, ત્યાં તું મૂંઝાય છે શાને

કંઈક પાપીઓના પણ કરતી ઉદ્ધાર, ત્યાં તું મૂંઝાય છે શાને

તારે છે એ કંઈક ડૂબતાની નાવ, ત્યાં તું મૂંઝાય છે શાને

કંઈક દુખિયાની બની છે એ આધાર, ત્યાં તું મૂંઝાય છે શાને

દોડી છે એ તો ભક્તોનો સુણીને પોકાર, ત્યાં તું મૂંઝાય છે શાને

કંઈક રોગીઓના રોગનો કર્યો છે નાશ, ત્યાં તું મૂંઝાય છે શાને

પ્રાણી માત્ર પર કરતી અનહદ ઉપકાર, ત્યાં તું મૂંઝાય છે શાને

આપણે દેવાને બે હાથ, દેવા એને હજાર હાથ, ત્યાં તું મૂંઝાય છે શાને

જરૂર પડતાં છે એની પાસે ભંડારોના ભંડાર, ત્યાં તું મૂંઝાય છે શાને

સદા રહેતી આનંદમાં, છે આનંદનો ભંડાર, ત્યાં તું મૂંઝાય છે શાને

યાદ કરતાં દર્શન દેવા આવે એ તત્કાળ, ત્યાં તું મૂંઝાય છે શાને

નથી ખાલી એના વિના નામ કે ધામ, ત્યાં તું મૂંઝાય છે શાને
View Original Increase Font Decrease Font


જ્યાં જગજનની મળશે તને સાથ, ત્યાં તું મૂંઝાય છે શાને

એને યાદ કરનારનાં કરે છે એ કામ, ત્યાં તું મૂંઝાય છે શાને

એને દ્વારે આવેલાને ના કરતી નિરાશ, ત્યાં તું મૂંઝાય છે શાને

કંઈક પાપીઓના પણ કરતી ઉદ્ધાર, ત્યાં તું મૂંઝાય છે શાને

તારે છે એ કંઈક ડૂબતાની નાવ, ત્યાં તું મૂંઝાય છે શાને

કંઈક દુખિયાની બની છે એ આધાર, ત્યાં તું મૂંઝાય છે શાને

દોડી છે એ તો ભક્તોનો સુણીને પોકાર, ત્યાં તું મૂંઝાય છે શાને

કંઈક રોગીઓના રોગનો કર્યો છે નાશ, ત્યાં તું મૂંઝાય છે શાને

પ્રાણી માત્ર પર કરતી અનહદ ઉપકાર, ત્યાં તું મૂંઝાય છે શાને

આપણે દેવાને બે હાથ, દેવા એને હજાર હાથ, ત્યાં તું મૂંઝાય છે શાને

જરૂર પડતાં છે એની પાસે ભંડારોના ભંડાર, ત્યાં તું મૂંઝાય છે શાને

સદા રહેતી આનંદમાં, છે આનંદનો ભંડાર, ત્યાં તું મૂંઝાય છે શાને

યાદ કરતાં દર્શન દેવા આવે એ તત્કાળ, ત્યાં તું મૂંઝાય છે શાને

નથી ખાલી એના વિના નામ કે ધામ, ત્યાં તું મૂંઝાય છે શાને
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

jyāṁ jagajananī malaśē tanē sātha, tyāṁ tuṁ mūṁjhāya chē śānē

ēnē yāda karanāranāṁ karē chē ē kāma, tyāṁ tuṁ mūṁjhāya chē śānē

ēnē dvārē āvēlānē nā karatī nirāśa, tyāṁ tuṁ mūṁjhāya chē śānē

kaṁīka pāpīōnā paṇa karatī uddhāra, tyāṁ tuṁ mūṁjhāya chē śānē

tārē chē ē kaṁīka ḍūbatānī nāva, tyāṁ tuṁ mūṁjhāya chē śānē

kaṁīka dukhiyānī banī chē ē ādhāra, tyāṁ tuṁ mūṁjhāya chē śānē

dōḍī chē ē tō bhaktōnō suṇīnē pōkāra, tyāṁ tuṁ mūṁjhāya chē śānē

kaṁīka rōgīōnā rōganō karyō chē nāśa, tyāṁ tuṁ mūṁjhāya chē śānē

prāṇī mātra para karatī anahada upakāra, tyāṁ tuṁ mūṁjhāya chē śānē

āpaṇē dēvānē bē hātha, dēvā ēnē hajāra hātha, tyāṁ tuṁ mūṁjhāya chē śānē

jarūra paḍatāṁ chē ēnī pāsē bhaṁḍārōnā bhaṁḍāra, tyāṁ tuṁ mūṁjhāya chē śānē

sadā rahētī ānaṁdamāṁ, chē ānaṁdanō bhaṁḍāra, tyāṁ tuṁ mūṁjhāya chē śānē

yāda karatāṁ darśana dēvā āvē ē tatkāla, tyāṁ tuṁ mūṁjhāya chē śānē

nathī khālī ēnā vinā nāma kē dhāma, tyāṁ tuṁ mūṁjhāya chē śānē
English Explanation Increase Font Decrease Font


Kakaji in this bhajan mentions about the eternal faith in the Divine Mother and She will save all beings from all kinds of adversities-

When you will get the support of the creator of the universe, then why are you so confused

She will fulfil the work if those who remember Her, then why are you so confused

She will not disappoint them who will come at Her doorstep, then why are you so confused

She has also uplifted many sinners, then why are you so confused

She saves many wrecked ships ashore, then why are you so confused

She has been the support of many who are distressed, the why are you so confused

She runs at the call of Her devotees, then why are you so confused

She has healed many a diseased, then why are you confused

She showers Her immense love even on animals, then why are you confused

We are given two hands, She has thousands of hands, then why are you so confused

She has got many storehouses for the needy, then why are you so confused

She is always happy and is a storehouse of happiness, then why are you so confused

On remembering Her, She comes immediately, then why are you so confused

There is no place or name empty without Her, then why are you so confused.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 272 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...271272273...Last