BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 275 | Date: 24-Nov-1985
   Text Size Increase Font Decrease Font

હૈયેથી તને પોકારું, તું મૌન થઈને બેસે

  No Audio

haiyethi tane pokarum, tum mauna thaine bese

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)


1985-11-24 1985-11-24 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1764 હૈયેથી તને પોકારું, તું મૌન થઈને બેસે હૈયેથી તને પોકારું, તું મૌન થઈને બેસે,
માડી, એ તો વાત મને મંજૂર નથી (2)
હૈયે દર્શનનો તલસાટ વધે, તું દર્શન દેવાનું ટાળે,
માડી, એ તો વાત મને મંજૂર નથી (2)
તારી પાસે હાથ ફેલાવી માગું, ને તું આપે,
માડી, એ તો વાત મને મંજૂર નથી (2)
તારા વિચારોમાં ડૂબું, ત્યારે બીજા વિચારો આવે,
માડી, એ તો વાત મને મંજૂર નથી (2)
પરિસ્થિતિ જાણીને મારી, તારી આંખમાં આંસુ આવે,
માડી, એ તો વાત મને મંજૂર નથી (2)
સંકટ કાપવા મારાં, તું જો ત્રાસ ઉઠાવે,
માડી, એ તો વાત મને મંજૂર નથી (2)
હરવખત હરચીજમાં, રૂપ તારું જો ન દેખાયે,
માડી, એ તો વાત મને મંજૂર નથી (2)
સંયોગ-વિયોગના સાથમાં, જો સાથ તારો ન દેખાય,
માડી, એ તો વાત મને મંજૂર નથી (2)
તારી ઇચ્છા વિરુદ્ધ, જો મારું એક પણ પગલું પડે
માડી, એ તો વાત મને મંજૂર નથી (2)
તારી-મારી વચ્ચે માડી, તારી માયા જો પડદો પાડે,
માડી, એ તો વાત મને મંજૂર નથી (2)
Gujarati Bhajan no. 275 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
હૈયેથી તને પોકારું, તું મૌન થઈને બેસે,
માડી, એ તો વાત મને મંજૂર નથી (2)
હૈયે દર્શનનો તલસાટ વધે, તું દર્શન દેવાનું ટાળે,
માડી, એ તો વાત મને મંજૂર નથી (2)
તારી પાસે હાથ ફેલાવી માગું, ને તું આપે,
માડી, એ તો વાત મને મંજૂર નથી (2)
તારા વિચારોમાં ડૂબું, ત્યારે બીજા વિચારો આવે,
માડી, એ તો વાત મને મંજૂર નથી (2)
પરિસ્થિતિ જાણીને મારી, તારી આંખમાં આંસુ આવે,
માડી, એ તો વાત મને મંજૂર નથી (2)
સંકટ કાપવા મારાં, તું જો ત્રાસ ઉઠાવે,
માડી, એ તો વાત મને મંજૂર નથી (2)
હરવખત હરચીજમાં, રૂપ તારું જો ન દેખાયે,
માડી, એ તો વાત મને મંજૂર નથી (2)
સંયોગ-વિયોગના સાથમાં, જો સાથ તારો ન દેખાય,
માડી, એ તો વાત મને મંજૂર નથી (2)
તારી ઇચ્છા વિરુદ્ધ, જો મારું એક પણ પગલું પડે
માડી, એ તો વાત મને મંજૂર નથી (2)
તારી-મારી વચ્ચે માડી, તારી માયા જો પડદો પાડે,
માડી, એ તો વાત મને મંજૂર નથી (2)
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
haiyēthī tanē pōkāruṁ, tuṁ mauna thaīnē bēsē,
māḍī, ē tō vāta manē maṁjūra nathī (2)
haiyē darśananō talasāṭa vadhē, tuṁ darśana dēvānuṁ ṭālē,
māḍī, ē tō vāta manē maṁjūra nathī (2)
tārī pāsē hātha phēlāvī māguṁ, nē tuṁ āpē,
māḍī, ē tō vāta manē maṁjūra nathī (2)
tārā vicārōmāṁ ḍūbuṁ, tyārē bījā vicārō āvē,
māḍī, ē tō vāta manē maṁjūra nathī (2)
paristhiti jāṇīnē mārī, tārī āṁkhamāṁ āṁsu āvē,
māḍī, ē tō vāta manē maṁjūra nathī (2)
saṁkaṭa kāpavā mārāṁ, tuṁ jō trāsa uṭhāvē,
māḍī, ē tō vāta manē maṁjūra nathī (2)
haravakhata haracījamāṁ, rūpa tāruṁ jō na dēkhāyē,
māḍī, ē tō vāta manē maṁjūra nathī (2)
saṁyōga-viyōganā sāthamāṁ, jō sātha tārō na dēkhāya,
māḍī, ē tō vāta manē maṁjūra nathī (2)
tārī icchā viruddha, jō māruṁ ēka paṇa pagaluṁ paḍē
māḍī, ē tō vāta manē maṁjūra nathī (2)
tārī-mārī vaccē māḍī, tārī māyā jō paḍadō pāḍē,
māḍī, ē tō vāta manē maṁjūra nathī (2)

Explanation in English
Kakaji in this beautiful hymn mentions how the devotee seeks the support of the Divine Mother-
When I call You from my heart, You keep silent
Mother, this is not acceptable to me
My heart desires and yearns for Your worship and You avoid blessing me
Mother, this is not acceptable to me
I spread my hands and ask you and You do not give
Mother, this is not acceptable to me
I am drowned in Your thoughts, and I think of something else
Mother, this is not acceptable to me
Seeing my condition, Your eyes swell with tears
Mother, this is not acceptable to me
To abridge my difficulties, You take immense efforts
Mother, this is not acceptable to me
If always in everything and every time Your face is not seen
Mother, this is not acceptable to me
In the journey of being together if I do not see Your support
Mother, this is not acceptable to me
If against Your wishes, even if I take one step,
Mother, this is not acceptable to me
If between You and me there is curtain of illusion created
Mother, this is not acceptable to me.

First...271272273274275...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall