Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 275 | Date: 24-Nov-1985
હૈયેથી તને પોકારું, તું મૌન થઈને બેસે
Haiyēthī tanē pōkāruṁ, tuṁ mauna thaīnē bēsē

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

Hymn No. 275 | Date: 24-Nov-1985

હૈયેથી તને પોકારું, તું મૌન થઈને બેસે

  No Audio

haiyēthī tanē pōkāruṁ, tuṁ mauna thaīnē bēsē

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

1985-11-24 1985-11-24 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1764 હૈયેથી તને પોકારું, તું મૌન થઈને બેસે હૈયેથી તને પોકારું, તું મૌન થઈને બેસે

   માડી, એ તો વાત મને મંજૂર નથી (2)

હૈયે દર્શનનો તલસાટ વધે, તું દર્શન દેવાનું ટાળે

   માડી, એ તો વાત મને મંજૂર નથી (2)

તારી પાસે હાથ ફેલાવી માગું, ને તું આપે

   માડી, એ તો વાત મને મંજૂર નથી (2)

તારા વિચારોમાં ડૂબું, ત્યારે બીજા વિચારો આવે

   માડી, એ તો વાત મને મંજૂર નથી (2)

પરિસ્થિતિ જાણીને મારી, તારી આંખમાં આંસુ આવે

   માડી, એ તો વાત મને મંજૂર નથી (2)

સંકટ કાપવા મારાં, તું જો ત્રાસ ઉઠાવે

   માડી, એ તો વાત મને મંજૂર નથી (2)

હરવખત હરચીજમાં, રૂપ તારું જો ન દેખાયે

   માડી, એ તો વાત મને મંજૂર નથી (2)

સંયોગ-વિયોગના સાથમાં, જો સાથ તારો ન દેખાય

   માડી, એ તો વાત મને મંજૂર નથી (2)

તારી ઇચ્છા વિરુદ્ધ, જો મારું એક પણ પગલું પડે

   માડી, એ તો વાત મને મંજૂર નથી (2)

તારી-મારી વચ્ચે માડી, તારી માયા જો પડદો પાડે

   માડી, એ તો વાત મને મંજૂર નથી (2)
View Original Increase Font Decrease Font


હૈયેથી તને પોકારું, તું મૌન થઈને બેસે

   માડી, એ તો વાત મને મંજૂર નથી (2)

હૈયે દર્શનનો તલસાટ વધે, તું દર્શન દેવાનું ટાળે

   માડી, એ તો વાત મને મંજૂર નથી (2)

તારી પાસે હાથ ફેલાવી માગું, ને તું આપે

   માડી, એ તો વાત મને મંજૂર નથી (2)

તારા વિચારોમાં ડૂબું, ત્યારે બીજા વિચારો આવે

   માડી, એ તો વાત મને મંજૂર નથી (2)

પરિસ્થિતિ જાણીને મારી, તારી આંખમાં આંસુ આવે

   માડી, એ તો વાત મને મંજૂર નથી (2)

સંકટ કાપવા મારાં, તું જો ત્રાસ ઉઠાવે

   માડી, એ તો વાત મને મંજૂર નથી (2)

હરવખત હરચીજમાં, રૂપ તારું જો ન દેખાયે

   માડી, એ તો વાત મને મંજૂર નથી (2)

સંયોગ-વિયોગના સાથમાં, જો સાથ તારો ન દેખાય

   માડી, એ તો વાત મને મંજૂર નથી (2)

તારી ઇચ્છા વિરુદ્ધ, જો મારું એક પણ પગલું પડે

   માડી, એ તો વાત મને મંજૂર નથી (2)

તારી-મારી વચ્ચે માડી, તારી માયા જો પડદો પાડે

   માડી, એ તો વાત મને મંજૂર નથી (2)
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

haiyēthī tanē pōkāruṁ, tuṁ mauna thaīnē bēsē

   māḍī, ē tō vāta manē maṁjūra nathī (2)

haiyē darśananō talasāṭa vadhē, tuṁ darśana dēvānuṁ ṭālē

   māḍī, ē tō vāta manē maṁjūra nathī (2)

tārī pāsē hātha phēlāvī māguṁ, nē tuṁ āpē

   māḍī, ē tō vāta manē maṁjūra nathī (2)

tārā vicārōmāṁ ḍūbuṁ, tyārē bījā vicārō āvē

   māḍī, ē tō vāta manē maṁjūra nathī (2)

paristhiti jāṇīnē mārī, tārī āṁkhamāṁ āṁsu āvē

   māḍī, ē tō vāta manē maṁjūra nathī (2)

saṁkaṭa kāpavā mārāṁ, tuṁ jō trāsa uṭhāvē

   māḍī, ē tō vāta manē maṁjūra nathī (2)

haravakhata haracījamāṁ, rūpa tāruṁ jō na dēkhāyē

   māḍī, ē tō vāta manē maṁjūra nathī (2)

saṁyōga-viyōganā sāthamāṁ, jō sātha tārō na dēkhāya

   māḍī, ē tō vāta manē maṁjūra nathī (2)

tārī icchā viruddha, jō māruṁ ēka paṇa pagaluṁ paḍē

   māḍī, ē tō vāta manē maṁjūra nathī (2)

tārī-mārī vaccē māḍī, tārī māyā jō paḍadō pāḍē

   māḍī, ē tō vāta manē maṁjūra nathī (2)
English Explanation Increase Font Decrease Font


Kakaji in this beautiful hymn mentions how the devotee seeks the support of the Divine Mother-

When I call You from my heart, You keep silent

Mother, this is not acceptable to me

My heart desires and yearns for Your worship and You avoid blessing me

Mother, this is not acceptable to me

I spread my hands and ask you and You do not give

Mother, this is not acceptable to me

I am drowned in Your thoughts, and I think of something else

Mother, this is not acceptable to me

Seeing my condition, Your eyes swell with tears

Mother, this is not acceptable to me

To abridge my difficulties, You take immense efforts

Mother, this is not acceptable to me

If always in everything and every time Your face is not seen

Mother, this is not acceptable to me

In the journey of being together if I do not see Your support

Mother, this is not acceptable to me

If against Your wishes, even if I take one step,

Mother, this is not acceptable to me

If between You and me there is curtain of illusion created

Mother, this is not acceptable to me.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 275 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...274275276...Last