Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 276 | Date: 26-Nov-1985
મારા મનડાને કોઈ કાંઈ કહેશો નહીં
Mārā manaḍānē kōī kāṁī kahēśō nahīṁ

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

Hymn No. 276 | Date: 26-Nov-1985

મારા મનડાને કોઈ કાંઈ કહેશો નહીં

  No Audio

mārā manaḍānē kōī kāṁī kahēśō nahīṁ

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

1985-11-26 1985-11-26 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1765 મારા મનડાને કોઈ કાંઈ કહેશો નહીં મારા મનડાને કોઈ કાંઈ કહેશો નહીં,

હવે નથી રહ્યું એ તો મારા હાથમાં

`મા' ના હૈયાના વહાલથી છે એ વીંધાયું,

રહે છે હવે એ તો `મા' ના સાથમાં

કૂદાકૂદી એણે કરી ઘણી, અહીંતહીં બધે ભાગી,

હવે ઠરીઠામ થઈને બેઠું, રહે છે એ તો `મા' ના સાથમાં

માન્યું નથી કદી એણે મારું, કર્યું એણે મનમાન્યું,

હવે ભૂલીને ચાલ એની, રહે છે એ તો `મા' ના સાથમાં

લાલચે બહુ લપટાયું, અહીંતહીં દોડી જાતું,

હવે મૂકીને જંજાળ બધી, રહે છે એ તો `મા' ના સાથમાં

ભૂલીને આદતો એની જૂની, પ્રેમપૂરમાં રહે છે ડૂબી,

હવે શાંત બન્યું છે `મા' ના પ્રેમમાં, રહે છે એ તો `મા' ના સાથમાં

નકલી મધથી છે કંટાળ્યું, સાચા મધનો સ્વાદ ચાખ્યો,

`મા' ના આનંદમાં રહે ડૂબ્યું, રહે છે એ તો `મા' ના સાથમાં

પહેલાં દર્દથી રહેતું એ ભાગી, `મા' ના દર્દની વેદના જાગી,

તોય નથી જાતું ત્યાંથી ભાગી, રહે છે એ તો `મા' ના સાથમાં
View Original Increase Font Decrease Font


મારા મનડાને કોઈ કાંઈ કહેશો નહીં,

હવે નથી રહ્યું એ તો મારા હાથમાં

`મા' ના હૈયાના વહાલથી છે એ વીંધાયું,

રહે છે હવે એ તો `મા' ના સાથમાં

કૂદાકૂદી એણે કરી ઘણી, અહીંતહીં બધે ભાગી,

હવે ઠરીઠામ થઈને બેઠું, રહે છે એ તો `મા' ના સાથમાં

માન્યું નથી કદી એણે મારું, કર્યું એણે મનમાન્યું,

હવે ભૂલીને ચાલ એની, રહે છે એ તો `મા' ના સાથમાં

લાલચે બહુ લપટાયું, અહીંતહીં દોડી જાતું,

હવે મૂકીને જંજાળ બધી, રહે છે એ તો `મા' ના સાથમાં

ભૂલીને આદતો એની જૂની, પ્રેમપૂરમાં રહે છે ડૂબી,

હવે શાંત બન્યું છે `મા' ના પ્રેમમાં, રહે છે એ તો `મા' ના સાથમાં

નકલી મધથી છે કંટાળ્યું, સાચા મધનો સ્વાદ ચાખ્યો,

`મા' ના આનંદમાં રહે ડૂબ્યું, રહે છે એ તો `મા' ના સાથમાં

પહેલાં દર્દથી રહેતું એ ભાગી, `મા' ના દર્દની વેદના જાગી,

તોય નથી જાતું ત્યાંથી ભાગી, રહે છે એ તો `મા' ના સાથમાં
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

mārā manaḍānē kōī kāṁī kahēśō nahīṁ,

havē nathī rahyuṁ ē tō mārā hāthamāṁ

`mā' nā haiyānā vahālathī chē ē vīṁdhāyuṁ,

rahē chē havē ē tō `mā' nā sāthamāṁ

kūdākūdī ēṇē karī ghaṇī, ahīṁtahīṁ badhē bhāgī,

havē ṭharīṭhāma thaīnē bēṭhuṁ, rahē chē ē tō `mā' nā sāthamāṁ

mānyuṁ nathī kadī ēṇē māruṁ, karyuṁ ēṇē manamānyuṁ,

havē bhūlīnē cāla ēnī, rahē chē ē tō `mā' nā sāthamāṁ

lālacē bahu lapaṭāyuṁ, ahīṁtahīṁ dōḍī jātuṁ,

havē mūkīnē jaṁjāla badhī, rahē chē ē tō `mā' nā sāthamāṁ

bhūlīnē ādatō ēnī jūnī, prēmapūramāṁ rahē chē ḍūbī,

havē śāṁta banyuṁ chē `mā' nā prēmamāṁ, rahē chē ē tō `mā' nā sāthamāṁ

nakalī madhathī chē kaṁṭālyuṁ, sācā madhanō svāda cākhyō,

`mā' nā ānaṁdamāṁ rahē ḍūbyuṁ, rahē chē ē tō `mā' nā sāthamāṁ

pahēlāṁ dardathī rahētuṁ ē bhāgī, `mā' nā dardanī vēdanā jāgī,

tōya nathī jātuṁ tyāṁthī bhāgī, rahē chē ē tō `mā' nā sāthamāṁ
English Explanation Increase Font Decrease Font


Kakaji in this bhajan mentions about how the mind was wandering and now it seeks the company of ‘Ma’ the Divine Mother-

Do not tell my mind anything,

Now it is no more in my hand,

The mind has been injured with the love of the ‘Ma’ Mother

It is now residing in the company of ‘Ma’

It has jumped up and down, ran helter skelter

Now it resides in one place, it stays in the company of ‘Ma’

It has never listened to me, it has done its will

Now it has forgotten it’s footsteps, it stays in the company of ‘Ma’

Greed has been overlapped, it ran helter skelter

Now it has abandoned all worldly pleasures, it stays in the company of ‘Ma’

It has forgotten it’s old habits, it is drowned in love

Now it has become peaceful in the love of ‘Ma,’ it stays in the company of ‘Ma’

It is fed of fake honey, now it has tasted the authentic honey

It is drowned in the happiness of ‘Ma,’ it stays in the company of ‘Ma’

Earlier it used to run away from pain, now it Longs for ‘Ma’

Yet It does not run away from there, it stays in the company of ‘Ma’
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 276 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...274275276...Last