Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 283 | Date: 04-Dec-1985
આ બાળ તારો માડી, અવગુણે ગોથા બહુ-બહુ ખાય
Ā bāla tārō māḍī, avaguṇē gōthā bahu-bahu khāya

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

Hymn No. 283 | Date: 04-Dec-1985

આ બાળ તારો માડી, અવગુણે ગોથા બહુ-બહુ ખાય

  No Audio

ā bāla tārō māḍī, avaguṇē gōthā bahu-bahu khāya

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

1985-12-04 1985-12-04 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1772 આ બાળ તારો માડી, અવગુણે ગોથા બહુ-બહુ ખાય આ બાળ તારો માડી, અવગુણે ગોથા બહુ-બહુ ખાય

વિવેક વચનો ભૂલીને તારાં, જગમાં બહુ દુઃખી-દુઃખી થાય

લોભ-લાલચે લપટાઈને, તારી માયામાં બહુ અથડાય

કૃપાથી વંચિત જો રાખશે તું, કહે જગમાં ક્યાં જાય

મૂળે મનડું છે એનું કાચું, અહીંતહીં ભાગી બહુ જાય

કામ-ક્રોધ વીંટળાયા છે બહુ, એ તો પછડાટ બહુ ખાય

આળસે જકડ્યું છે હૈયું એનું, શું કરવું હવે એ ના સમજાય

કૃપાથી વંચિત રાખશે જો તું, કહે જગમાં એ ક્યાં જાય

મોહથી ભરેલું છે હૈયું એનું, સાચી વાત એને ના સમજાય

અહંકારમાં રહે બહુ ડૂબ્યો, મદથી છે એનું હૈયું છલકાય

વિચલિત અવસ્થામાં છે એ તો, ક્યાંય સાચો માર્ગ ના દેખાય

કૃપાથી વંચિત રાખશે જો તું, કહે જગમાં એ ક્યાં જાય

લાલસા ભરી છે હૈયે ઘણી, રહે છે ડૂબ્યું એ એમાં સદાય

આનંદ શોધવા ફરતું બધે, એ તો સદા નિરાશ થાય

અવગુણો વર્ણવું કેટલા માડી, છે એ તો ગણ્યા ના ગણાય

કૃપાથી વંચિત રાખશે જો તું, કહે જગમાં એ ક્યાં જાય
View Original Increase Font Decrease Font


આ બાળ તારો માડી, અવગુણે ગોથા બહુ-બહુ ખાય

વિવેક વચનો ભૂલીને તારાં, જગમાં બહુ દુઃખી-દુઃખી થાય

લોભ-લાલચે લપટાઈને, તારી માયામાં બહુ અથડાય

કૃપાથી વંચિત જો રાખશે તું, કહે જગમાં ક્યાં જાય

મૂળે મનડું છે એનું કાચું, અહીંતહીં ભાગી બહુ જાય

કામ-ક્રોધ વીંટળાયા છે બહુ, એ તો પછડાટ બહુ ખાય

આળસે જકડ્યું છે હૈયું એનું, શું કરવું હવે એ ના સમજાય

કૃપાથી વંચિત રાખશે જો તું, કહે જગમાં એ ક્યાં જાય

મોહથી ભરેલું છે હૈયું એનું, સાચી વાત એને ના સમજાય

અહંકારમાં રહે બહુ ડૂબ્યો, મદથી છે એનું હૈયું છલકાય

વિચલિત અવસ્થામાં છે એ તો, ક્યાંય સાચો માર્ગ ના દેખાય

કૃપાથી વંચિત રાખશે જો તું, કહે જગમાં એ ક્યાં જાય

લાલસા ભરી છે હૈયે ઘણી, રહે છે ડૂબ્યું એ એમાં સદાય

આનંદ શોધવા ફરતું બધે, એ તો સદા નિરાશ થાય

અવગુણો વર્ણવું કેટલા માડી, છે એ તો ગણ્યા ના ગણાય

કૃપાથી વંચિત રાખશે જો તું, કહે જગમાં એ ક્યાં જાય
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

ā bāla tārō māḍī, avaguṇē gōthā bahu-bahu khāya

vivēka vacanō bhūlīnē tārāṁ, jagamāṁ bahu duḥkhī-duḥkhī thāya

lōbha-lālacē lapaṭāīnē, tārī māyāmāṁ bahu athaḍāya

kr̥pāthī vaṁcita jō rākhaśē tuṁ, kahē jagamāṁ kyāṁ jāya

mūlē manaḍuṁ chē ēnuṁ kācuṁ, ahīṁtahīṁ bhāgī bahu jāya

kāma-krōdha vīṁṭalāyā chē bahu, ē tō pachaḍāṭa bahu khāya

ālasē jakaḍyuṁ chē haiyuṁ ēnuṁ, śuṁ karavuṁ havē ē nā samajāya

kr̥pāthī vaṁcita rākhaśē jō tuṁ, kahē jagamāṁ ē kyāṁ jāya

mōhathī bharēluṁ chē haiyuṁ ēnuṁ, sācī vāta ēnē nā samajāya

ahaṁkāramāṁ rahē bahu ḍūbyō, madathī chē ēnuṁ haiyuṁ chalakāya

vicalita avasthāmāṁ chē ē tō, kyāṁya sācō mārga nā dēkhāya

kr̥pāthī vaṁcita rākhaśē jō tuṁ, kahē jagamāṁ ē kyāṁ jāya

lālasā bharī chē haiyē ghaṇī, rahē chē ḍūbyuṁ ē ēmāṁ sadāya

ānaṁda śōdhavā pharatuṁ badhē, ē tō sadā nirāśa thāya

avaguṇō varṇavuṁ kēṭalā māḍī, chē ē tō gaṇyā nā gaṇāya

kr̥pāthī vaṁcita rākhaśē jō tuṁ, kahē jagamāṁ ē kyāṁ jāya
English Explanation Increase Font Decrease Font


Your child, the Mother, has a lot of vices, spins around a lot

He forgets Your instructions, he becomes sad

He gets entangled in greed and lust, he forgets Your homilies

If You will deprive us, where in the world we shall go

His mind is weak at the root, he wanders here and there

He is entangled in greed and lust, he gets subdued a lot

His heart is filled with laziness, now what to do about it, one does not know

If You will deprive him of Your love, where will he go in the world

His heart is filled with greed, he will not know the truth

His ego is drowned, his heart is overflowing with mud

He is in a state of shock now, he cannot see the true path

If You deprive him of kindness, where will he go in the world

There is a lot of greed in his heart, he is always drowned in it

He roams around to seek happiness and he is always depressed

How many faults and vices to describe, they are innumerable

If You deprive him of Your love and grace, where will he go in this world?

Here Kakaji in this beautiful hymn implored the Divine Mother to take the devotee in Her auspices and shower Her grace on him.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 283 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...283284285...Last