Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 286 | Date: 06-Dec-1985
ડૂબતી છે નૈયા મારી, તારો છે એક આધાર
Ḍūbatī chē naiyā mārī, tārō chē ēka ādhāra

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

Hymn No. 286 | Date: 06-Dec-1985

ડૂબતી છે નૈયા મારી, તારો છે એક આધાર

  No Audio

ḍūbatī chē naiyā mārī, tārō chē ēka ādhāra

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

1985-12-06 1985-12-06 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1775 ડૂબતી છે નૈયા મારી, તારો છે એક આધાર ડૂબતી છે નૈયા મારી, તારો છે એક આધાર

ચારેકોર તોફાન છે માડી, બન્યો છું બહુ લાચાર

કર્મો મારાં આંખો સામે નાચી, પાડે છે બહુ પોકાર

ઝાલીને હાથ મારો માડી, નાવડી હવે તું તાર

મદમાં બનીને ચૂર માડી, સાચું સૂઝ્યું નહીં લગાર

કર્મો કરતાં જોયું નહીં માડી, હવે લાગે છે એનો ભાર

માર્ગ સૂઝતો નથી માડી, યાદ આવે છે તું વારંવાર

ઝાલીને હાથ મારો માડી, નાવડી હવે તું તાર

જાણ્યું છે મેં તો માડી, દેવામાં છે તું બહુ દિલદાર

વહારે ચડજે વહેલી માડી, કરજે તું કરુણા અપાર

તારા વિના માડી, મારી નૈયા ઝોલાં ખાયે મઝધાર

ઝાલીને હાથ મારો માડી, નાવડી હવે તું તાર
View Original Increase Font Decrease Font


ડૂબતી છે નૈયા મારી, તારો છે એક આધાર

ચારેકોર તોફાન છે માડી, બન્યો છું બહુ લાચાર

કર્મો મારાં આંખો સામે નાચી, પાડે છે બહુ પોકાર

ઝાલીને હાથ મારો માડી, નાવડી હવે તું તાર

મદમાં બનીને ચૂર માડી, સાચું સૂઝ્યું નહીં લગાર

કર્મો કરતાં જોયું નહીં માડી, હવે લાગે છે એનો ભાર

માર્ગ સૂઝતો નથી માડી, યાદ આવે છે તું વારંવાર

ઝાલીને હાથ મારો માડી, નાવડી હવે તું તાર

જાણ્યું છે મેં તો માડી, દેવામાં છે તું બહુ દિલદાર

વહારે ચડજે વહેલી માડી, કરજે તું કરુણા અપાર

તારા વિના માડી, મારી નૈયા ઝોલાં ખાયે મઝધાર

ઝાલીને હાથ મારો માડી, નાવડી હવે તું તાર
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

ḍūbatī chē naiyā mārī, tārō chē ēka ādhāra

cārēkōra tōphāna chē māḍī, banyō chuṁ bahu lācāra

karmō mārāṁ āṁkhō sāmē nācī, pāḍē chē bahu pōkāra

jhālīnē hātha mārō māḍī, nāvaḍī havē tuṁ tāra

madamāṁ banīnē cūra māḍī, sācuṁ sūjhyuṁ nahīṁ lagāra

karmō karatāṁ jōyuṁ nahīṁ māḍī, havē lāgē chē ēnō bhāra

mārga sūjhatō nathī māḍī, yāda āvē chē tuṁ vāraṁvāra

jhālīnē hātha mārō māḍī, nāvaḍī havē tuṁ tāra

jāṇyuṁ chē mēṁ tō māḍī, dēvāmāṁ chē tuṁ bahu diladāra

vahārē caḍajē vahēlī māḍī, karajē tuṁ karuṇā apāra

tārā vinā māḍī, mārī naiyā jhōlāṁ khāyē majhadhāra

jhālīnē hātha mārō māḍī, nāvaḍī havē tuṁ tāra
English Explanation Increase Font Decrease Font


Kakaji, in this hymn, implores the Divine Mother to hold the devotee’s hand and guide him towards the shore-

My boat is sinking Mother, You are the only support

There is chaos and storm brewing everywhere Mother, I have become helpless

The deeds are dancing in front of my eyes, it’s beckoning me

While holding my hand's Mother, ferry my boat to the bank

I have been covered with dirt Mother, I have not understood the truth and reality

While performing the deeds Mother, I did not see, now I feel it’s a burden

I am not finding the way Mother, I remember You again and again

While holding my hand's Mother, anchor my boat to the shore

I have known Mother that You are very generous while giving

You love me, eternal Mother, You show a lot of empathy endless

Without you my Mother, my boat gets capsized midway

While holding my hand's Mother, You bring the boat to the shore

Here Kakaji in this beautiful hymn implores the Divine Mother to guide the being towards a virtuous life and to protect him from all the adversities.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 286 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...286287288...Last