Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 290 | Date: 11-Dec-1985
ઊંચું રહેતું મસ્તક તારું, જોજે ઊંચું રહે સદાય
Ūṁcuṁ rahētuṁ mastaka tāruṁ, jōjē ūṁcuṁ rahē sadāya

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 290 | Date: 11-Dec-1985

ઊંચું રહેતું મસ્તક તારું, જોજે ઊંચું રહે સદાય

  No Audio

ūṁcuṁ rahētuṁ mastaka tāruṁ, jōjē ūṁcuṁ rahē sadāya

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1985-12-11 1985-12-11 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1779 ઊંચું રહેતું મસ્તક તારું, જોજે ઊંચું રહે સદાય ઊંચું રહેતું મસ્તક તારું, જોજે ઊંચું રહે સદાય

કર્મો તું એવાં ના કરતો, મસ્તક શરમથી ઝૂકી જાય

પાપ-પુણ્યનું ભાથું આવશે સાથે, હૈયેથી એ ના વિસરાય

કર્મો તું એવાં ના કરતો, મસ્તક શરમથી ઝૂકી જાય

હૈયેથી ખોટા ભાવો કાઢી, જોજે એ કલુષિત ના થાય

કર્મો તું એવાં ના કરતો, મસ્તક શરમથી ઝૂકી જાય

સાચનો તું સાથી બનજે, ખોટાથી દૂર રહેજે સદાય

કર્મો તું એવાં ના કરતો, મસ્તક શરમથી ઝૂકી જાય

પ્રેમનો પ્યાલો સદા પીજે, જોજે એ ઝેર ના બની જાય

કર્મો તું એવાં ના કરતો, મસ્તક શરમથી ઝૂકી જાય

બને તો સાંધજે કોઈનું, ઝઘડાથી દૂર રહેજે સદાય

કર્મો તું એવાં ના કરતો, મસ્તક શરમથી ઝૂકી જાય

રડતાનાં તું આંસુ લૂછજે, દિલાસો દેજે એને સદાય

કર્મો તું એવાં ના કરતો, મસ્તક શરમથી ઝૂકી જાય

દયાથી તું હૈયું ભરજે, ક્રોધને તું દૂર રાખજે સદાય

કર્મો તું એવાં ના કરતો, શરમથી મસ્તક ઝૂકી જાય

હૈયે તું પ્રભુપ્રેમ ભરીને, પીજે ને પાજે, સર્વને સદાય

ઊંચું રહેતું મસ્તક તારું, જોજે ઊંચું રહે સદાય
View Original Increase Font Decrease Font


ઊંચું રહેતું મસ્તક તારું, જોજે ઊંચું રહે સદાય

કર્મો તું એવાં ના કરતો, મસ્તક શરમથી ઝૂકી જાય

પાપ-પુણ્યનું ભાથું આવશે સાથે, હૈયેથી એ ના વિસરાય

કર્મો તું એવાં ના કરતો, મસ્તક શરમથી ઝૂકી જાય

હૈયેથી ખોટા ભાવો કાઢી, જોજે એ કલુષિત ના થાય

કર્મો તું એવાં ના કરતો, મસ્તક શરમથી ઝૂકી જાય

સાચનો તું સાથી બનજે, ખોટાથી દૂર રહેજે સદાય

કર્મો તું એવાં ના કરતો, મસ્તક શરમથી ઝૂકી જાય

પ્રેમનો પ્યાલો સદા પીજે, જોજે એ ઝેર ના બની જાય

કર્મો તું એવાં ના કરતો, મસ્તક શરમથી ઝૂકી જાય

બને તો સાંધજે કોઈનું, ઝઘડાથી દૂર રહેજે સદાય

કર્મો તું એવાં ના કરતો, મસ્તક શરમથી ઝૂકી જાય

રડતાનાં તું આંસુ લૂછજે, દિલાસો દેજે એને સદાય

કર્મો તું એવાં ના કરતો, મસ્તક શરમથી ઝૂકી જાય

દયાથી તું હૈયું ભરજે, ક્રોધને તું દૂર રાખજે સદાય

કર્મો તું એવાં ના કરતો, શરમથી મસ્તક ઝૂકી જાય

હૈયે તું પ્રભુપ્રેમ ભરીને, પીજે ને પાજે, સર્વને સદાય

ઊંચું રહેતું મસ્તક તારું, જોજે ઊંચું રહે સદાય
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

ūṁcuṁ rahētuṁ mastaka tāruṁ, jōjē ūṁcuṁ rahē sadāya

karmō tuṁ ēvāṁ nā karatō, mastaka śaramathī jhūkī jāya

pāpa-puṇyanuṁ bhāthuṁ āvaśē sāthē, haiyēthī ē nā visarāya

karmō tuṁ ēvāṁ nā karatō, mastaka śaramathī jhūkī jāya

haiyēthī khōṭā bhāvō kāḍhī, jōjē ē kaluṣita nā thāya

karmō tuṁ ēvāṁ nā karatō, mastaka śaramathī jhūkī jāya

sācanō tuṁ sāthī banajē, khōṭāthī dūra rahējē sadāya

karmō tuṁ ēvāṁ nā karatō, mastaka śaramathī jhūkī jāya

prēmanō pyālō sadā pījē, jōjē ē jhēra nā banī jāya

karmō tuṁ ēvāṁ nā karatō, mastaka śaramathī jhūkī jāya

banē tō sāṁdhajē kōīnuṁ, jhaghaḍāthī dūra rahējē sadāya

karmō tuṁ ēvāṁ nā karatō, mastaka śaramathī jhūkī jāya

raḍatānāṁ tuṁ āṁsu lūchajē, dilāsō dējē ēnē sadāya

karmō tuṁ ēvāṁ nā karatō, mastaka śaramathī jhūkī jāya

dayāthī tuṁ haiyuṁ bharajē, krōdhanē tuṁ dūra rākhajē sadāya

karmō tuṁ ēvāṁ nā karatō, śaramathī mastaka jhūkī jāya

haiyē tuṁ prabhuprēma bharīnē, pījē nē pājē, sarvanē sadāya

ūṁcuṁ rahētuṁ mastaka tāruṁ, jōjē ūṁcuṁ rahē sadāya
English Explanation Increase Font Decrease Font


Your head is held high, see that it is always held high

You do not perform such deeds that your head is bent in shame

Your bundle of good and bad deeds will come along with you, let not the heart forget that

You do not perform such deeds that your head is bent in shame

Remove the false feelings from your heart, see that it does not get scandalous

You do not perform such deeds as your head is bent in shame

You support the virtuous people, you stay far away from the wrong people,

You do not perform such deeds as your head is bent in shame

Always drink the nectar of love, see that it does not turn to poison

You do not perform such deeds as your head is bent in shame

See that you try to patch up with the people, stay away ever from quarrels

You do not perform such deeds as your head is bent in shame

You wipe the tears of the people who are crying, always console and comfort them,

You do not perform such deeds as your head is bent in shame

You fill your heart with compassion, and always keep away from anger,

You do not perform such deeds as your head is bent in shame

You fill your heart in the glory and worship of God, drink and let others drink its nectar always,

Your head which is always held high, see that it is always held high.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 290 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...289290291...Last