BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 7845 | Date: 02-Feb-1999
   Text Size Increase Font Decrease Font

રઝળતી તો નથી કાંઈ જિંદગી અમારી

  No Audio

Razhdti To Nathi Kai Jindgi Aamari

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)


1999-02-02 1999-02-02 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=17832 રઝળતી તો નથી કાંઈ જિંદગી અમારી રઝળતી તો નથી કાંઈ જિંદગી અમારી
આનંદની તો વાત છે, પ્રભુ જિંદગી અમારી જ્યાં તમારે હાથ છે
જિંદગીમાં તો તોફાનોની તો બારાત છે
આનંદની તો એ વાત છે, પ્રભુ, જિંદગીમાં જ્યાં તમારો સાથ છે
જિંદગીમાં તો પરેશાનીની તો વાત છે
આનંદની તો એ વાત છે, પ્રભુ તારા નામમાં તો શાંતિનો વાસ છે
જિંદગીમાં દુઃખદર્દ તો પારાવાર છે
આનંદની તો એ વાત છે, પ્રભુ હૈયાંમાં ભર્યો ભર્યો તારામાં વિશ્વાસ છે
જિંદગી તો ભલે, કર્મ ને ભાગ્યની તો વાત છે
આનંદની તો એ વાત છે, પ્રભુ તારા સુધી પહોંચવા, પાપપુણ્યનો પ્રવાસ છે
જિંદગીમાં મનની અશાંતિની બૂમરાણ છે
આનંદની તો એ વાત છે, પ્રભુ તને પહોંચવા, અમારા ભાવનો પ્રવાસ છે
Gujarati Bhajan no. 7845 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
રઝળતી તો નથી કાંઈ જિંદગી અમારી
આનંદની તો વાત છે, પ્રભુ જિંદગી અમારી જ્યાં તમારે હાથ છે
જિંદગીમાં તો તોફાનોની તો બારાત છે
આનંદની તો એ વાત છે, પ્રભુ, જિંદગીમાં જ્યાં તમારો સાથ છે
જિંદગીમાં તો પરેશાનીની તો વાત છે
આનંદની તો એ વાત છે, પ્રભુ તારા નામમાં તો શાંતિનો વાસ છે
જિંદગીમાં દુઃખદર્દ તો પારાવાર છે
આનંદની તો એ વાત છે, પ્રભુ હૈયાંમાં ભર્યો ભર્યો તારામાં વિશ્વાસ છે
જિંદગી તો ભલે, કર્મ ને ભાગ્યની તો વાત છે
આનંદની તો એ વાત છે, પ્રભુ તારા સુધી પહોંચવા, પાપપુણ્યનો પ્રવાસ છે
જિંદગીમાં મનની અશાંતિની બૂમરાણ છે
આનંદની તો એ વાત છે, પ્રભુ તને પહોંચવા, અમારા ભાવનો પ્રવાસ છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
rajhalatī tō nathī kāṁī jiṁdagī amārī
ānaṁdanī tō vāta chē, prabhu jiṁdagī amārī jyāṁ tamārē hātha chē
jiṁdagīmāṁ tō tōphānōnī tō bārāta chē
ānaṁdanī tō ē vāta chē, prabhu, jiṁdagīmāṁ jyāṁ tamārō sātha chē
jiṁdagīmāṁ tō parēśānīnī tō vāta chē
ānaṁdanī tō ē vāta chē, prabhu tārā nāmamāṁ tō śāṁtinō vāsa chē
jiṁdagīmāṁ duḥkhadarda tō pārāvāra chē
ānaṁdanī tō ē vāta chē, prabhu haiyāṁmāṁ bharyō bharyō tārāmāṁ viśvāsa chē
jiṁdagī tō bhalē, karma nē bhāgyanī tō vāta chē
ānaṁdanī tō ē vāta chē, prabhu tārā sudhī pahōṁcavā, pāpapuṇyanō pravāsa chē
jiṁdagīmāṁ mananī aśāṁtinī būmarāṇa chē
ānaṁdanī tō ē vāta chē, prabhu tanē pahōṁcavā, amārā bhāvanō pravāsa chē
First...78417842784378447845...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall