Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 299 | Date: 26-Dec-1985
તારી અદીઠ પીંછીએ માડી, પૂર્યા છે રંગો અપાર
Tārī adīṭha pīṁchīē māḍī, pūryā chē raṁgō apāra

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

Hymn No. 299 | Date: 26-Dec-1985

તારી અદીઠ પીંછીએ માડી, પૂર્યા છે રંગો અપાર

  No Audio

tārī adīṭha pīṁchīē māḍī, pūryā chē raṁgō apāra

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

1985-12-26 1985-12-26 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1788 તારી અદીઠ પીંછીએ માડી, પૂર્યા છે રંગો અપાર તારી અદીઠ પીંછીએ માડી, પૂર્યા છે રંગો અપાર

માનવ તારી નકલ કરે, તોય બરોબરી નવ થાય

ઘાટ ઘડ્યા ફૂલોના અનેક, ભરી સુગંધ તેમાં અપાર

માનવ તેની નકલ કરે, તોય બરોબરી નવ થાય

ફળો વિવિધ સર્જ્યાં, સ્વાદ ભર્યા તેમાં અપાર

માનવ તેની નકલ કરે, તોય બરોબરી નવ થાય

એક જ માટીમાંથી ઘાટ ઘડ્યા, સર્જ્યા જીવો અપાર

માનવ તેની નકલ કરે, તોય બરોબરી નવ થાય

વિશાળ સાગરમાં ભરતી-ઓટ સર્જ્યા, અગ્નિ ના દેખાય

માનવ તેની નકલ કરે, તોય બરોબરી નવ થાય

માટીમાંથી પહાડો સર્જ્યા, વિવિધતાનો નહીં પાર

માનવ તેની નકલ કરે, તોય બરોબરી નવ થાય

સૂરજ કેરો ગોળો સર્જ્યો, જેના તેજ તણો નહીં પાર

માનવ તેની નકલ કરે તોય, બરોબરી નવ થાય

માનવ કેરા ઘાટ ઘડ્યા અનેક, રંગ-રૂપનો નહીં પાર

માનવ તેની નકલ કરે તોય, બરોબરી નવ થાય

માનવ કર્યો અદ્દભુત એવો, ભરી વૃત્તિઓ અપાર

તારી પીંછી આ સર્જતી રહે, તોય તું ક્યાંય ન દેખાય
View Original Increase Font Decrease Font


તારી અદીઠ પીંછીએ માડી, પૂર્યા છે રંગો અપાર

માનવ તારી નકલ કરે, તોય બરોબરી નવ થાય

ઘાટ ઘડ્યા ફૂલોના અનેક, ભરી સુગંધ તેમાં અપાર

માનવ તેની નકલ કરે, તોય બરોબરી નવ થાય

ફળો વિવિધ સર્જ્યાં, સ્વાદ ભર્યા તેમાં અપાર

માનવ તેની નકલ કરે, તોય બરોબરી નવ થાય

એક જ માટીમાંથી ઘાટ ઘડ્યા, સર્જ્યા જીવો અપાર

માનવ તેની નકલ કરે, તોય બરોબરી નવ થાય

વિશાળ સાગરમાં ભરતી-ઓટ સર્જ્યા, અગ્નિ ના દેખાય

માનવ તેની નકલ કરે, તોય બરોબરી નવ થાય

માટીમાંથી પહાડો સર્જ્યા, વિવિધતાનો નહીં પાર

માનવ તેની નકલ કરે, તોય બરોબરી નવ થાય

સૂરજ કેરો ગોળો સર્જ્યો, જેના તેજ તણો નહીં પાર

માનવ તેની નકલ કરે તોય, બરોબરી નવ થાય

માનવ કેરા ઘાટ ઘડ્યા અનેક, રંગ-રૂપનો નહીં પાર

માનવ તેની નકલ કરે તોય, બરોબરી નવ થાય

માનવ કર્યો અદ્દભુત એવો, ભરી વૃત્તિઓ અપાર

તારી પીંછી આ સર્જતી રહે, તોય તું ક્યાંય ન દેખાય
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

tārī adīṭha pīṁchīē māḍī, pūryā chē raṁgō apāra

mānava tārī nakala karē, tōya barōbarī nava thāya

ghāṭa ghaḍyā phūlōnā anēka, bharī sugaṁdha tēmāṁ apāra

mānava tēnī nakala karē, tōya barōbarī nava thāya

phalō vividha sarjyāṁ, svāda bharyā tēmāṁ apāra

mānava tēnī nakala karē, tōya barōbarī nava thāya

ēka ja māṭīmāṁthī ghāṭa ghaḍyā, sarjyā jīvō apāra

mānava tēnī nakala karē, tōya barōbarī nava thāya

viśāla sāgaramāṁ bharatī-ōṭa sarjyā, agni nā dēkhāya

mānava tēnī nakala karē, tōya barōbarī nava thāya

māṭīmāṁthī pahāḍō sarjyā, vividhatānō nahīṁ pāra

mānava tēnī nakala karē, tōya barōbarī nava thāya

sūraja kērō gōlō sarjyō, jēnā tēja taṇō nahīṁ pāra

mānava tēnī nakala karē tōya, barōbarī nava thāya

mānava kērā ghāṭa ghaḍyā anēka, raṁga-rūpanō nahīṁ pāra

mānava tēnī nakala karē tōya, barōbarī nava thāya

mānava karyō addabhuta ēvō, bharī vr̥ttiō apāra

tārī pīṁchī ā sarjatī rahē, tōya tuṁ kyāṁya na dēkhāya
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this beautiful hymn, the amazing miracles created by the Divine Mother are mentioned. No man can imitate or create any duplicate of any creation of the Divine Mother-

Your amazing brush Mother has filled in many colors

Although man will create a duplicate, yet it cannot equal to it

She has created many shapes of flowers, filled them with many fragrances

Although man will create a duplicate, yet it cannot equal to it

She created many different fruits, filled them with luscious tastes

Although man will create a duplicate, yet it cannot equal to it

She created many lives in different forms from one Mother Earth

Although man will create a duplicate, yet it cannot equal to it

In the vast ocean, She created many ebbs and tides and not seen fire

Although man will create a duplicate, yet it cannot be equal to it

She has created various mountains from the earth, endless are the various forms

Although man will create a duplicate, yet it cannot equal to it

She created the ball of Sun, it’s blaze and shine cannot be compared

Although man will create a duplicate, yet it cannot equal to it

She has created many forms of humans, with endless beauty

Although man will create a duplicate, yet it cannot be equal to it

She created the unique man, filled it with many different behaviors

Your brush keeps on creating these, yet You cannot be seen.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 299 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...298299300...Last