Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 300 | Date: 26-Dec-1985
માનવદેહ આપ્યો છે `મા' એ, તું એને ભજી લે
Mānavadēha āpyō chē `mā' ē, tuṁ ēnē bhajī lē

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

Hymn No. 300 | Date: 26-Dec-1985

માનવદેહ આપ્યો છે `મા' એ, તું એને ભજી લે

  No Audio

mānavadēha āpyō chē `mā' ē, tuṁ ēnē bhajī lē

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

1985-12-26 1985-12-26 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1789 માનવદેહ આપ્યો છે `મા' એ, તું એને ભજી લે માનવદેહ આપ્યો છે `મા' એ, તું એને ભજી લે

તું એને ભજી લે

છોડીને જંજાળ બધી તું, ધ્યાન એનું ધરી લે

તું ધ્યાન એનું ધરી લે

કૂડકપટ છોડી બધા તું, શરણું એનું ગ્રહી લે

તું શરણું એનું ગ્રહી લે

ખોટા વિચારો કાઢીને, વિચારો એના તું ભરી લે

તું વિચારો એના ભરી લે

હદબાર વિનાના છે ઉપકાર એના, તું યાદ એ કરી લે

તું યાદ એ કરી લે

શ્વાસોમાં નામ એનું ભરીને, સ્મરણ એનું તું કરી લે

તું સ્મરણ એનું કરી લે

દીધું બધું છે સર્વે એનું, અર્પણ એને તું કરી દે

તું અર્પણ એને કરી દે

મૂર્તિ છે મનોહર એની, હૈયામાં એને સમાવી દે

તું હૈયામાં એને સમાવી દે
View Original Increase Font Decrease Font


માનવદેહ આપ્યો છે `મા' એ, તું એને ભજી લે

તું એને ભજી લે

છોડીને જંજાળ બધી તું, ધ્યાન એનું ધરી લે

તું ધ્યાન એનું ધરી લે

કૂડકપટ છોડી બધા તું, શરણું એનું ગ્રહી લે

તું શરણું એનું ગ્રહી લે

ખોટા વિચારો કાઢીને, વિચારો એના તું ભરી લે

તું વિચારો એના ભરી લે

હદબાર વિનાના છે ઉપકાર એના, તું યાદ એ કરી લે

તું યાદ એ કરી લે

શ્વાસોમાં નામ એનું ભરીને, સ્મરણ એનું તું કરી લે

તું સ્મરણ એનું કરી લે

દીધું બધું છે સર્વે એનું, અર્પણ એને તું કરી દે

તું અર્પણ એને કરી દે

મૂર્તિ છે મનોહર એની, હૈયામાં એને સમાવી દે

તું હૈયામાં એને સમાવી દે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

mānavadēha āpyō chē `mā' ē, tuṁ ēnē bhajī lē

tuṁ ēnē bhajī lē

chōḍīnē jaṁjāla badhī tuṁ, dhyāna ēnuṁ dharī lē

tuṁ dhyāna ēnuṁ dharī lē

kūḍakapaṭa chōḍī badhā tuṁ, śaraṇuṁ ēnuṁ grahī lē

tuṁ śaraṇuṁ ēnuṁ grahī lē

khōṭā vicārō kāḍhīnē, vicārō ēnā tuṁ bharī lē

tuṁ vicārō ēnā bharī lē

hadabāra vinānā chē upakāra ēnā, tuṁ yāda ē karī lē

tuṁ yāda ē karī lē

śvāsōmāṁ nāma ēnuṁ bharīnē, smaraṇa ēnuṁ tuṁ karī lē

tuṁ smaraṇa ēnuṁ karī lē

dīdhuṁ badhuṁ chē sarvē ēnuṁ, arpaṇa ēnē tuṁ karī dē

tuṁ arpaṇa ēnē karī dē

mūrti chē manōhara ēnī, haiyāmāṁ ēnē samāvī dē

tuṁ haiyāmāṁ ēnē samāvī dē
English Explanation Increase Font Decrease Font


Here, Kakaji mentions that the Divine Mother has given a being in abundance and therefore he must chant and seek blessings from Her-

Mother has gifted the human body, You glorify and chant Her name, chant Her name

Leave all the worldly troubles, meditate on Her, you meditate on Her

Leave all the wickedness, surrender to Her, surrender to Her

Leave all evil thoughts, fill your mind with Her thoughts, fill it with Her thoughts

Her favors are innumerable, you just remember them, you just remember them

Fill your breath with Her name, keep Her name in your memory, keep Her name in your memory

She has given away Her everything, surrender everything to Her, surrender everything to Her

Her idol and form are very adorable, cherish it in your heart, cherish it in your heart.

Here, Kakaji in this beautiful bhajan urges the devotee to surrender everything to the Divine Mother and seek Her grace and blessings.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 300 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...298299300...Last